/Поглед.инфо/ Известно е, че равнището на пенсиите - минимална и средна, в България е най-ниското в ЕС. И не само в ЕС. То е едно от най-ниските сред европейските страни даже в сравнение с нашите съседи – Сърбия, Северна Македония и т.н. Несъмнено тази „пенсионерска бедност“, наред с порочната система на здравеопазване, където е „забравена“ профилактиката и превенцията, влошените екологични условия в големите градове на България, непрекъснатия стрес идващ от общите условия на живот, както и някои други, е сред основните причини за ранната смъртност в Родината ни. В резултат на този, в буквалния смисъл на думата, геноцид спрямо най-голямата социална група у нас – хората - живеещи на пенсия, България окупира „почетното“ първо място в света по смъртност с 15.433 смъртни случая на 1000 човека от населението(вж. World Population Review - Death Rate By Country 2020 в https://worldpopulationreview. com/countries/death-rate-by-country/ Последно влизане 12.03.2020 г.

Един от факторите, чрез които ще може рязко да се снижат числата на тази смразяваща статистика, е безспорно повишаване на жизненото равнище на подложената на геноцид социална група – пенсионерите. Но като правило отговорът на българските властници е, че няма пари. Ето тук смятаме, че има доста неистини/да не употребяваме една по-силна дуда – лъжи/. Целта ни в дадения материал е да покажем един от, бихме казали съвсем не малобройните източници, откъдето могат да дойдат средствата за рязко повишаване на средствата за пенсии у нас.

За формения грабеж на българското злато

България е една от немногото страни в Европа, притежаващи златни запаси. Но това злато „не работи“ за нашето Отечество, а изтича навън в джобовете на чужди компании. По данни на открития печат(тук и по-нататък по този въпрос е цитиран материал от в. „Строго секретно“, брой 297, март 2020 г.) през август 2019 г. Сметната палата е прегледала финансово-икономическите параметри на концесионния договор с фирмата „Дънди Прешъс Метал Челопек“. В тази връзка може да се отбележи следното:

  • Концесионната такса за добив на злато в редица африкански страни е 15%, в Германия и Испания е 30%, а в Индия е 45% от стойността на добитото злато;

  • Концесионната такса, която плаща горната фирма на България при различните правителства е следната: при правителство с премиер Иван Костов – 1.5%, при правителство с премиер Симеон Сакскобурготски и вицепремиер Лидия Шулева – 0.75%, при правителство с премиер Сергей Станишев – 2-3%, но не повече от 8%, при правителство с премиер Бойко Борисов – 1.5%. Перифразирайки известния артист Тодор Колев остава да се запитаме „Кога ще ги стигнем африканците?";

  • Следва да се има предвид, че освен злато се добиват и много други редки елементи, някои от които са значително по-скъпи от златото, но въобще не се упражнява контрол по техния добив и съответно нищо не се заплаща за същите;

  • „Дънди Прешъс Метал Челопек“ отчита съдържание 3.96 грама злато в 1 тон добита руда и ... вижте абсурда - след обогатяване 2.96% грама;

  • В крайна сметка във в. „Строго секретно“ се прави извод, че за периода от последните 10 години България е загубила над 30 милиарда лева. Всичко това доказва формения грабеж по отношение на нашето Отечество, на практика разрешен от изброените по-горе български правителства.

Откъде да дойдат парите не само за пенсионерите, но и за....

Въз основа на казаното по-горе става ясно откъде могат да дойдат парите за повишаване на пенсиите на хората на заслужена почивка у нас. Този формен грабеж трябва да бъде прекратен. Повишените концесионни такси определено могат да бъдат насочени в помощ на пенсионерите. Съответно ако разделим тези 30 милиарда лева на 10 години се получава повече от 3 милиарда на година. Такива пари определено ще са достатъчни не само за рязко първоначално повишаване на пенсиите, но и за това да може всяка година да се извършва индексация, която да отчита такива параметри като инфлация и други.

Но за да няма изтичане на тези средства в различни други посоки, следва да се приеме закон, според който концесионните такси не само от добива на злато, но и редица други такива, да бъдат влагани в Национален фонд „Трета възраст“. А защо да не се създаде и друг Национален фонд „Майчинство и детство“, който също да се попълва от подобни концесионни такси. Така че чрез помощи за майки и новородени да се „пречупи гръбнака“ на демографската катастрофа.

И накрая да отбележим и друг важен момент свързан с повишението на пенсиите. Днес все по-силна става заплахата от глобална финансово-икономическа криза. На нас не ни е известно правителството да подготвя някаква антикризисна стратегия. Вдигането на пенсиите определено може да играе ролята на мероприятие в рамките на една бъдеща антикризисна стратегия. Тъй като неминуемо разширеното потребление, което ще бъде следствие от по-високите размери на пенсиите, ще играе определена антикризисна роля.

Реализацията на казаното дотук е дело на нашите политици, които с такова действие ще докажат дали са държавни мъже или жени... или са просто компрадори.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели