Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Битка, Москва, хитлеристки блицкриг, Втора световна война

/Поглед.инфо/ Великата Отечествена война на Съветския съюз е изключително събитие в историята на съществуването и развитието на „Руския свят”(Руский мир), т.е. на голямото евразийско цивилизационно пространство, чието социокултурно ядро ​​са източнославянските народи - великоруси, малоруси и...


Идеология, политика, нацизъм, движение, власт, Германия, 20-40-те години

/Поглед.инфо/ Нацизмът като глобално явление с европейски корени се явява едно от най-радикалните и определено най-мощно течение на сложния многообразен, състоящ от различни движения, партии, кръгове и държавни практики световен политико-идеологически феномен, носещ общото наименование „фашизъм“....


Глобална криза, прогнози, изводи, заключения

/Поглед.инфо/ Настъпилата „Глобална криза“ все още не се възприема и осъзнава напълно като такава от българското общество. Съществуват наивни заблуждения, но и целенасочени манипулации от определени кръгове, които съзнателно смесват и правят опити да скрият посредством Covid 19 тази „Глобална...


150 години, рождение,  Владимир Илич Ленин

/Поглед.инфо/ Владимир Илич Улянов – Ленин е роден на 22/10 – стар стил/ април 1870 г. в град Симбирск на Руската империя. Днес – 22 април 2020 г. се навършват 150 години от рождението на Ленин. Може определено да се каже, че ХХ век мина под знака на личността на Ленин.Ръководителят на Великата...


Ниски пенсии, пари, повишаване

/Поглед.инфо/ Известно е, че равнището на пенсиите - минимална и средна, в България е най-ниското в ЕС. И не само в ЕС. То е едно от най-ниските сред европейските страни даже в сравнение с нашите съседи – Сърбия, Северна Македония и т.н. Несъмнено тази „пенсионерска бедност“, наред с порочната...


Нако Стефанов, Българо-китайски културни взаимоотношения, 80-те години, ХХ век

/Поглед.инфо/ Културата е изключително многозначно и многопластво явление. Тя отразява и описва най-широк кръг явления, свързани с появата и развитието на човечеството. Приема се, че съществуват няколко основни съдържателни значения на понятието „култура”. Според антропологичното значение на...


Система, социален кредит, Китай

/Поглед.инфо/ Правителството на КНР официално обяви въвеждането на т.нар. „система за социален кредит“/ССК/.Среща се и името „система за социален рейтинг“.

В ход е тестирането на пилотен проект, като от следващата 2020 година започва прилагането на унифицирана система за всички граждани на...


Западни геополитически концепции, Втората световна война ,Студената война

/Поглед.инфо/ От утъпканите класически пътища до новите формулировки

Развитието на геополитическата мисъл през разглеждания период - от края на Втората световна война до разпада на СССР, от една страна следва най-общо класическите пътища и формули. Но от друга страна качествено променената...


102 години, Велика Октомврийска социалистическа революция, ВОСР

/Поглед.инфо/ Днес ние отбелязваме 102-рата годишнина от Великата Октомврийска социалистическа революция в условия, когато няма Съветски съюз. Разрушена е страната, родена от тази революция. Контрареволюцията взе връх в бившия Съветски съюз, както и в бившите страни на източноевропейския...


90 години, Великата депресия – 1929-33 г.

/Поглед.инфо/В четвъртък, 29 октомври 2019 г., се навършиха 90 години от „Черния четвъртък“ – 29 октомври 1929 година, с койтво започва Великата депресия – 1929-32г. – световно събитие с изключително въздействие върху човечеството.


« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »