Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Робство, владичество, съжителство

/Поглед.инфо/ Във връзка със „сагата“ с учебниците, начената от ръководния екип на Министерството на образованието и науката, начело с досегашния министър Танев, пред българското общество отново застана въпроса за това какво е имало в България близо пет века:


Фашизъм, глобален фашизъм

/Поглед.инфо/ Днес проблемът за фашизма вече не е въпрос на история. От ден на ден той става все по-важен и животрептущ предвид имащите място сега политически и икономически, геополитически и геоикономически процеси в глобален план, в които все по-ясно започват да се проявяват „кафяви тенденции“....


Неолибералната матрица, стереотипи, митове, манипулация, обществено съзнание

/Поглед.инфо/ Поглед от миналото, отпреди 10 години към днешния ден... Дали е имало нещо вярно в тези мисли, критично настроени към гъстата «неолиберална мъгла», обхванала нашата страна и пречеща и да поеме към пътя на националното развитие, основан на солидарност и реализъм. Оставаме на Вас...


Геополитически триъгълник, Русия, КНР, САЩ

/Поглед.инфо/ В днешните турбулентни условия, характеризиращи се с немалко точки на напрежения по целия свят, е невъзможно на основата на предходни процеси и събития да се прогнозира бъдещето. Т.е. казано по друг начин съществува ситуацията на т.нар. сингуларност(Сингуларност – условия, при които...


Китайският модел, пазарен социализъм

/Поглед.инфо/ Днес в резултат на изключителното динамично развитие на КНР през последните повече от 35 години „Поднебесната“ се превърна в първа геоикономическа сила в света. Измеренията на тази сила могат да се разберат чрез следните факти:


Китай, политика, Новата нормалност

/Поглед.инфо/ Проблемите на стопанската динамика на КНР са несъмнено важна и актуална тема предвид факта, че по размера на БВП, изчислен по паритет на покупателната способност, страната е най-голямата икономика в света. (Следва да се има предвид, че в КНР опровергават, че „БВП на КНР е надхвърлил...


Геноцид, автогеноцид, българи

/Поглед.инфо/ "Вярата в това, че безсмъртието на народа е в някаква степен гарантирано е наивна илюзия. Историята е арена, пълна с жестокости и много раси като независими цялости са слезли от нея. За историята да живееш не означава да си позволяваш да живееш както си искаш, да живееш означава...


Лява икономическа политика, справедливо преразпределение, социализация?

/Поглед.инфо/ През последните години не само у нас, но бихме казали и в глобален план се правят опити лявата икономическа политика да се представя само като т.нар. „справедливо“ преразпределение. Нещо повече част от т.нар. „леви“ са напълно съгласни не просто с това разбиране, но и с воденето на...


Национален дух, България, угасване

/Поглед.инфо/ Може са сме европейци, може да имаме необходимост от повече цивилизованост, ред и добър стандарт на живот, но имаме ли национален дух, който да ни извади от задънената улица на несигурност и заплаха за съществуването ни като държава, в която сме попаднали? С тези въпроси се...


Работеща алтернатива, заробващи заем, 16 милиарда лева

/Поглед.инфо/ Днес обществото ни отново е разделено по жизнено важния въпрос за това да се осъществи ли вземането на заем от 16 милиарда лева или не. Издигат се „за“ и „против“, както в Народното събрание, по телевизонни и интернет форуми, в средствата за масова информация и т.н. В случая въобще...


Война, Русия, САЩ

/Поглед.инфо/ В глобален мащаб върви битка срещу тенденцията за многополярност на света, с желанието да се запази еднополярността. Виждаме, че Русия има подкрепата на Китай, Индия, Бразилия, Южна Африка, Иран и др. страни, които са за една друга международна архитектура, която да скъса с проекта...


България, преход, катастрофа, българската алтернатива, зоната на здрача

/Поглед.инфо/ Днес светът се намира в преломна епоха. Но това не е просто обикновен прелом. Става дума за гигантска цивилизационна промяна, свързана по множество начини с мащабните технологически, социално-икономически, политически, геополитически, геоикономически, социо-културни и прочее...


« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »