Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Китай, по звездните пътеки, космическа супер-сила

/Поглед.инфо/ Пътят на Китайската народна република към звездите започва през 1956 г., когато е създадена 5-а академия на Министерството на отбраната, провеждащи изследвания и разработки по ракетна тематика. Оттогава са минали почти 66 години, през които китайската тайконавтика, както се нарича...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, геополитически център

/Поглед.инфо/ В дадения материал става дума за страна, която е наричана по различен начин – Британия, Англия, Обединено кралство и Великобритания. Освен това за същата във времето се говори като Владетелка на моретата. Към края на XIX век Британската империя разполага вече с територии на пет...


Руската класическа геополитическа школа

/Поглед.инфо/ Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Федор Тютчев

..........

Русия с ум и общ аршин

не се измерва, ни разбира:

Особен тя е дух един -

и само вярвай ѝ! - Не спирай!

Превод: Стоян Минев


Постмодернизъм, японски младежки общности, Отаку, Хикикомори, Косплей, Когал, Фрийта

/Поглед.инфо/ Постмодернизмът като интегративна, но вътрешно противоречива, еклектична, двусмислена философска концепция, от една страна, а от друга - социокултурна платформа и от трета - система от идеи, ценности и събития, първоначално се формира и прилага в западните страни. В същото време...


Геополитически параметри, договорености, Кирил Петков, Северна Македония

/Поглед.инфо/ На 18 януари 2022 г. министър-председателят Кирил Петков осъществи еднодневно официално посещение в Република Северна Македония/РСМ/. Премиерът бе начело на правителствена делегация, в състава на която бяха министърът на външните работи Теодора Генчовска, министърът на транспорта и...


Икономика, Китай, КНР, Глобалната криза, отговори, решения

/Поглед.инфо/ Срещата на Китай с „Глобалната криза“ - реални последствия и вероятни опасности

За „Глобалната криза“ и „Глобализацията“

Вижданията за причините за „Глобалната криза“


Република Корея, Азиатска криза-1997 г., Глобалната криза 2008-2010 г.

/Поглед.инфо/ Република Корея е една от страните по света, която демонстрира в значителна степен успешно справяне с две последователни мащабни социално-икономически кризи. Първата е регионалната криза, т.нар. „Азиатска криза 1997 г.“. Втората е „Глобалната криза 2008-2010 г.“


Япония, Структурна криза, 1974-75 години, нов качествен скок,1976-1985 години

/Поглед.инфо/ През 1974 -1975 година икономиката на Япония е обхваната от световната криза, започнала в САЩ в края на 1973 година. Тази криза по своите мащаби надхвърля всички дотогавашни следвоенни кризи. Нейните особености са следните:


Световен опит, преодоляване, кризисно състояние, общество, икономика

/Поглед.инфо/ Несъмнено всяка социално-икономическа криза е уникална по начин на възникване, протичане и справяне с нея. Но въпреки тази уникалност винаги има какво да се научи. Днес, когато нашата страна е изправена пред социално-икономическа криза с множество измерения, запознаването с чуждия...


Японски естетически възгледи, 日本の美観

/Поглед.инфо/ Естетиката – общо понятие и съдържание

Понятието “естетика” води своето начало от древногръцкото “Aisthetikos”, т.е. “чувствен, чувстващ”. Естетиката е научна дисциплина, занимаваща се с изучаване на две взаимосвързани области: естетическото като специфична проява на ценностното...


Отношения, Китай, САЩ

/Поглед.инфо/ Значението и актуалността на проследяване и анализ на отношенията между Китай и САЩ, които днес са ключови глобални държави с огромно влияние върху света, трудно могат да бъдат поставени под въпрос. Целите на даденото изследване са, от една страна, да проучи и разбере как тези...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »