/Поглед.инфо/ През 2021 г. Китайската народна република/КНР/ навлиза в нов етап на развитие и изграждане на съвременния социализъм с китайска специфика. В тази връзка в периода 4 -10 март 2021 г. в страната се проведе сесия на Върховния консултативен орган – Общокитайския комитет на Народния политически консултативен съвет на Китай (ОК на НПКСК). На този форум присъства висшето ръководство на КНР начело със Си Дзинпин. Работен доклад е прочетен от председателя на ОК на НПКСК Уан Ян.

На следващия ден 5 март започва четвъртата сесия на 13-то Общокитайско събрание на народните представители/ОСНП/ - най-висшият законодателен орган на Китай. През първия ден е прочетен доклад за работата на правителството, представен от министър-председателя на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Къцян. Също така е разгледан проект на 14-ия петгодишен план (2021-2025) за социално-икономическо развитие. Депутатите също така изслушват доклад за изпълнението на плана за 2020 г. и проект на плана за икономическото и социалното развитие на страната за 2021 г.

Друг от важните въпроси в дневния ред и на двете сесии е обсъждането на плана за развитие до 2035 г. Приетите основни документи стават ключови насоки, които ще ръководят по-нататъшната икономическа и социална динамика на КНР през следващите 5 и 15 години. Решаваща платформа, на основата на която ще се осъществява горепосочената динамика, е „откритостта на Китай“. В страната активно се ускорява процесът на създаване на нова система за интегриране на вътрешните икономически цикли с международните пазари. Целта е Китай да отвори още повече своя вътрешен пазар, като по този начин дава възможност на страните, стремящи се към взаимоизгодно сътрудничество с КНР, на практически шансове за развитие.

Друга решаваща платформа за по-нататъшната динамика на Китай стават иновациите, разбирани в най-широк смисъл – технически и технологически, организационни и социални. Пряко впрегнати с иновациите са насоките, свързани със зеленото развитие и това, което в последните години стана известно под термина „кръгова икономика“. В частност постигането на пик на въглероден диоксид и въглеродна неутралност е определена като ключова цел през 2021 г.

След закриването на 4-тата сесия на ОСНП китайският премиер Ли Къцян дава пресконференция. На нея той заявява, че тази година ще се отдава приоритет на заетостта при определянето на макрополитиката. Подчертано е, че заетостта е основа за живота и развитието, защото тя носи доходи, които стимулират потреблението и икономическата динамика. Миналата година Китай е добавил 11,86 милиона работни места в градовете и е реализирал 2,3% годишен ръст на икономиката, а доходите на гражданите са се увеличили, което е по-добро от прогнозите, каза премиерът.

Ли Къцян посочва също, че през 2021 година Китай си е поставил за цел да добави над 11 милиона нови работни места в градовете. Пазарът ще играе основна роля в стимулирането на заетостта, подчертава китайският премиер. От една страна трябва да се стабилизират и се увеличават работните места, а от друга – да се разширят каналите за търсене на работа. Китай ще използва институционалните механизми при решаването на тези проблеми. Заложеният от правителството прогнозен ръст на китайската икономика за настоящата година е под 6 процента, като целта е не просто да се реализира растеж на всяка цена, а да се поддържа устойчивост на националното стопанство. Едновременно с това не се пренебрегва факта, че са налице фактори за нестабилност, в частност тези свързани с COVID-19, включително „локдауна“ в световен план, както и нуждата от окончателно преодоляване на коронавирусната опасност в Китай. Акцентира се и върху момента, че Китай все още е развиваща се държава и са нужни повече усилия за неговата модернизация.

Ще продължим да работим за собственото си развитие, като в същото време даваме своя принос за мира, стабилността и просперитета на света, заявява на пресконференцията Ли Къцян.

На пресконференцията на премиера е засегнат въпросът за одобрените от депутатите промени в избирателната система на Хонконг. По този повод Ли Къцян заявява, че те имат за цел да укрепят и подобрят функционирането на политиката „една държава, две системи“. Принципът за „управлението на Хонконг от патриоти“, който е в основата на промените на избирателната система, има същата цел.

Известно е, че предвид промените в управлението на Хонконг КНР стана обект на атака от страна на западните средства за масова информация, както и от дипломатите на редица западни държави. Външните министри на страните от G7 отправиха критики към промяната в избирателната система на Хонконг, предприета от китайските власти, тъй като тя щяла да доведе до премахване на политическия плурализъм. В отговор на подобни обвинения премиерът подчертава, че правителството на Китай ще гарантира нормалното функциониране на правовата система в Хонконг и механизма за поддържане на националната сигурност там.

Интересно в това отношение е защитата, която получи в тази връзка КНР на международно равнище. На 12 март 2021 г. на провеждащото се в Женева 46-о заседание на Съвета по правата на човека на ООН представител на Куба от името на 64 страни произнесе реч, в която изрази протест срещу политизирането на въпроса, както и срещу двойните стандарти на Запада.В речта си той се възхити от постиженията на Китай в каузата за правата на човека и изтъкна, че Синдзян е неделима част от Китай. В тази връзка призова съответните страни да спазват целите и принципите, залегнали в Устава на ООН, да спрат намесата във вътрешните работи на Китай използвайки въпроса за Синдзян, да спрат безпочвените обвинения по политически мотиви, както и да прекратят всякакви действия, възпрепятстващи китайското развитие. Същевременно представителят на Беларус от името на 71 страни произнесе реч на същото това заседание, в която изрази поддръжка на справедливата позиция и мерки на Китай по въпроса за Хонконг.

В заключение ще кажем, че несъмнено стабилността и динамиката, която демонстрира КНР не предизвиква възторг сред определени световни кръгове. Наблюдават се редица спекулации, включително и когато Китай със своите действия прави усилия да подкрепи международната стабилност в сложните и трудни обстоятелства, имащи място днес на глобално равнище. Но КНР ще продължава да върви по избрания път и едва ли подобни обструкции могат да го спрат.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели