Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Нако Стефанов, Антикомунизъм, съвременна България

/Поглед.инфо/ На 7 юли 2017 година в София се проведе конференция на тема „АНТИКОМУНИЗМЪТ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ“. Даденият материал е един от 26-те доклада, които бяха представени на тази конференция. Същите предстои да бъдат публикувани в сборник под горното заглавие.


Нако Стефанов, нова постиндеустриална парадигма,труд,заетост, България

/Поглед.инфо/ Настъпващата постиндустриална парадигма – ключови характеристики

Днес все по-ясно се очертава настъпването на новата пост-индустриална парадигма. Първи за това заговориха в САЩ. Джеръми Рифкин изрази тази нова парадигма в книгата си „Третата Индустриална революция. След това в...


Нако Стефанов, Индия, Япония, взаимоотношения, взаимодействия

/Поглед.инфо/ Динамичната ситуация в Азия – континентът, който днес играе ключова роля в световното производство, както и в демографската картина на света, до голяма степен се определя от няколко ключови страни. Като се започне от 90-те години насам най-висок растеж на реалния БВП(брутен вътрешен...


Нако Стефанов, социалистическа индустриализация, България, критика

/Поглед.инфо/ Въпросът за социалистическата индустриализация на България несъмнено е важна и животрептуща тема, въпреки че феноменът на същата е останал в миналото. Но безспорно това минало, неговите последствия и поуки са тук с нас в настоящето и навярно ще останат в бъдещето. Ако такова все още...


Нако Стефанов, Виетнам, социалистическа пазарна икономика

/Поглед.инфо/ През последните почти тридесет години в рамките на доминирането на т.нар. „глобалистки неолиберален модел на функциониране“ в света се създадоха различни формати на неолиберално възпроизводство. Последните най-общо може да класифицираме на три: тези на глобалисткото ядро и на...


Нако Стефанов, лумпенпролетариат, лумпенсоциализъм, неолиберален капитализъм

/Поглед.инфо/ Относно „класическия“ лумпенпролетарий

Съвременният неолиберален капитализъм демонстрира не само нови форми на трудова заетост и труд, ала съответно и нови „отряди“, и явления в рамките на съвременната работническа класа, такива като „когнитариат“ и „прекариат“. Едновременно с...


Нако Стефанов, Когнитариат, форми на труд

/Поглед.инфо/ Светът днес в предверието на третото десетилетие на ХХІ век се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната динамика. На този фон бъдещето в средно и особено...


Нако Стефанов, ядрени сили, военните доктрини, стратегии, геополитически триъгълник, САЩ-РФ-КНР

/Поглед.инфо/ Темата за ролята на ядрените сили и въздействия във военните доктрини и стратегии на страните от глобалния геополитически триъгълник „САЩ-РФ-КНР“ е несъмнено изключително важна и животрептуща предвид факта, че една от ключовите причини за вероятно самоунищожение на човечеството може...


България, неоиндустриализация, неоаграризация, иновационна основа

/Поглед.инфо/ Проблемът за пътя, по който трябва да се движи икономиката на България несъмнено е един от ключовите въпроси не само на днешния, но и на утрешния ден. В условията на сегашната екзистенциална криза на Родината ни, за която безспорно своя значителен „принос“ има т.нар. „неолиберален...


Китай, геостратегически проект, Един пояс – един път, Новия Велик път на коприната

/Поглед.инфо/ Провъзгласеният от ръководителя на КНР Си Дзинпин проект „Един пояс – един път“, известен още като „Новия Велик път на коприната“, продължава да учудва света с всяка своя нова инициатива. Несъмнено осъществяването на този проект се среща и ще продължава да се среща с множество...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »