Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
15 години, България, НАТО

/Поглед.инфо/ На 29 март 2004 година във Вашингтон три държави на предишния източноевропейски социализъм - България, Румъния, Словакия/преди големите промени в Източна Европа тя е част от Чехословакия/, една бивша република на Югославия - Словения, както и три страни, навремето част от СССР -...


сделката на века,  F-16 Block 70, България, САЩ

/Поглед.инфо/ „Сагата“ със закупуването на нови самолети за българските ВВС започнала преди няколко години, като че ли върви към своето завършване. На 4 юни т.г. Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ обяви, че сделката е одобрена и максималната цена за осемте...


Нако Стефанов, Търговска война, САЩ, КНР

/Поглед.инфо/ Задълбочаващата се криза на неолибералния модел на функциониране на икономиките на страните от Запада и особено на САЩ доведе до победата на Доналд Тръмп на изборите за 45-ти президент на САЩ. Последният, следвайки политиката, чиято цел е „Да направим Америка отново велика“(Make...


Нако Стефанов, Четиридесет години, реформи, откритост, Китай

/Поглед.инфо/ Преди повече от 40 години, на 18 декември 1978 г., в Пекин бе открит третият пленум на 11-ти конгрес на ККП. Именно на този пленум бе обявено началото на политиката на реформи и отваряне към външния свят. Тази политика бе израз на стремежа за преодоляване на структурната криза на...


Нако Стефанов, Търговска война, САЩ, КНР

/Поглед.инфо/ През 2018 г. светът стана свидетел на ужесточаващ се конфликт, иницииран от САЩ, засягащ търговско-икономическите отношения с КНР. Развитието на този конфликт днес, както и в перспектива на едно по-близко или по-далечно бъдеще, несъмнено има и ще има глобални измерения и...


Нако Стефанов, Япония, крах, икономика на спекулативния бум

/Поглед.инфо/ Темата за дълголетната стагнация, в която се намира Япония е свързана с т.нар. «крах на икономиката на спекулатиния бум». Даденият материал е за това как се заражда този модел на неолиберално фуннкционирне и как той влияе на Страната на изгряващото слънце.


Нако Стефанов, Британска колониална политика, първоначално натрупване на капитала

/Поглед.инфо/ Проблемите свързани с колониализма в никакъв случай не могат да бъдат приемани като нещо, свързано единствено с миналото. За съжаление рецидивите на колониализма в никакъв случай не са останали само в историята, били те свързани собствено с колониализма, или с неговата...


Нако Стефанов, 95 години, Септемврийско въстание, героична и трагична дата, 23 септември 1923 година

/Поглед.инфо/ Тази година се навършват 95 години от героичната и трагична дата 23 септември 1923 година. В днешна България на буржоазно-капиталистическа реставрация, на олигарси от всякакъв род и вид, на члена на НАТО, и „верен съюзник“ на САЩ и Запада, на деградирала икономика и демографска...


Нако Стефанов, икономика, Индия

/Поглед.инфо/ През последните десетилетия ставаме свидетели на превръщането на Индия в глобален икономически гигант. Да, тя до ден днешен остава страна, където 70% живеят на село. А в селското стопанство на страната все още има големи контрасти – големите и нередко най-съвременни плантации са в...


Индикативното планиране, механизъм, социално-икономическо развитие

/Поглед.инфо/ Предхождаща стъпка за появата на индикативното планиране е кризата на либералния модел на стопанско развитие, проявила се в т.нар. «Велика депресия» през 1929-1933 год. Механизмът на нейното преодоляване е държавният интервенционизъм на т.нар. “New Deal”, т.е. “Новия курс” на...


Нако Стефанов, макро-планиране, съвременни условия

/Поглед.инфо/ Макро-планиране – едва ли има друг икономически термин, който така да предизвиква яростта на нашенските „пастори” на неолиберализма. Макро-планирането буквално им действа така, както пелерината на матадора възбужда бика на арената. Макро-планирането за тях е символ на най-черно...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »