/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов ни запознава с основните и важни моменти от проведената в Москва Международна конференция "Преход към многополярност и формиране на нов световен ред", в която той участва с доклад.

Повечето страни вече са поели по пътя на прехода към многополюсен свят. Това посочиха в петък, 26 април, участници в международната научна конференция „Преходът към многополярност и формирането на нов световен ред“ в Москва .

В същото време беше отбелязано, че западните страни се съпротивляват на този процес с всички сили, но тези опити остават безполезни.

На конференцията присъстваха представители от почти всички континенти, включително Западна Европа и Северна Америка. По време на събитието се представи концепцията за многополюсен свят, която ще отразява основните тенденции в развитието на международната политика.

/ВИДЕО/