Партия / коалиция / инициативен комитет Посредник Предмет на договора Срок на договора Обща стойност (в лева без ДДС)
Румен Гечев НЕ Отразяване на предизборна кампания на Румен Гечев 08.05.2019 - 24.05.2019 500
Сергей Станишев НЕ Отразяване на предизборна кампания на Сергей Станишев 14.05.2019 - 24.05.2019 600
ПЕС ДА Отразяване на предизборна кампания на ПЕС 20.05.2019 - 24.05.2019 1955.83
Ваня Григорова НЕ Отразяване на предизборна кампания на Ваня Григорова 23.05.2019 - 24.05.2019 10
Боян Дуранкев НЕ Отразяване на предизборна кампания на Боян Дуранкев 23.05.2019 - 24.05.2019 10