/Поглед.инфо/ Позиция на проф. Нако Стефанов, изразена на първата дискусия на Дискусионен клуб "Гражданска левица": „Българският президент – крепител на статуквото или лидер на промяната“ - 27 юни 2016 г.

Днес, когато говорим за президентски избори и за ролята на президента в политическата система на България, когато дискутираме за посланията, които трябва да излъчва един кандидат за президент, се изложи виждането, че посланията на кандидата на „Лява България“ трябва да включат следните ключови възвания:

  • „Социална държава“!

  • „Суверенитет!“

Мисля, че вече имаше една кампания за първи мандат на един президент, която мина под лозунга за „социалния президент“. И както някой тук от присъстващите правилно отбеляза, тезата за социалния президент се оказа изпразнена от съдържание, най-малкото защото президентската власт не разполага с инструменти на властта, които да изпълнят тази теза с реално действие в тази посока. Но тук, по мое мнение, не само това играеше роля, но и личността на самия президент, но това е вече един друг разговор...

Една кандидат-президентска кампания на кандидат на „Лява България“ трябва да бъде изключително честна, т.е. посланията е нужно да отразят онези най-ключови проблеми и опасности, срещу които е готов да се изправи този кандидат, в случай че бъде избран. А ситуацията в това отношение, след този т.нар. „преход към демокрация и пазарна икономика“, е, че в Отечеството ни е наложен капитализъм от полупериферен и периферен тип. И именно защото нашата Родина, която в началото на този преход като че ли получи „полупериферен статут“, от който днес тя се смъква вече в „периферен“ такъв , примерите и опитът на страни от ядрото на ЕС, на който се позоваваха някои от изказващите се тук, въобще не е адекватен за положението у нас.

България тук и сега е вече в начална фаза на Национална катастрофа, която, за разлика от предишните, тези през ХХ век, които имаха „моментен характер“, т.е. относително внезапен срив, днес става дума за един относително вял, но неотклонен процес. Страната ни за този повече от четвърт век се характеризира с т.нар. „5-Д“. Т.е. тя се деиндустриализира, деаграризира, деинтелектуализира и дебилизира. Но най-страшното е депопулацията, демографската катастрофа като крайно следствие от всичко това.

Съществуват някои страшни опасности, съдържащи угрозата от това България като държава и народ да изчезне в най-скоро време, т.е. от историческо небитие. При това от югоизток вече не крият своите неоосманистки планове, т.нар. „бежанска вълна“ носи риска от това да „удави“ България, неолибералният постмодернистки мултикултурализъм разрушава българската социо-културна платформа. Държавнообразуващото население, вследствие на ниска раждаемост, ранна смъртност и високи нива на миграция, се топи като сняг в горещ летен ден. Днес от 100 новородени бебета български гражданчета само 47 са родени от майка българка. Възрастните българи по селата в буквалния смисъл на думата са подложени на цигански терор. В страната ни се създават анклави, в които законите на българската държава „не работят“.

Ето защо съм твърдо убеден, че първото послание на една честна кампания на кандидат на „Лява България“ трябва да бъде „Национална държава“, което по един естествен начин означава стремеж към възстановяване на практически унищожения, за съжаление с активното участие на текущия политически „елит“, суверенитет на Родината ни.

Другото важно послание е не просто „социална държава“, а „социално справедлива държава“. Едва ли е нужно тук да се обяснява разликата между социалната държава и социално справедливата държава.

И накрая, за да не излезе, че всички тези послания могат да се окажат празни приказки, е необходимо ясно да се каже и третото важно послание – „работеща държава“. Същото означава и стремеж към изграждане на иновационна платформа на развитие

Независимо как ще завърши тази кампания, посланията „Национална държава“, „Социално справедлива държава“ и „Работеща държава“ ясно ще демонстрират онези важни опорни пунктове на „Лява България“, които са решително „против“ неолибералния модел, решително „против“ мултикултурализма, решително за възраждането на България демографски, икономически, технологически, културно като хуманно, социално справедливо, солидарно общество.

Присъединете се

Изкаазванията на останалата част от участниците в дискусията, както и видеозаписи ще бъдат публикувани допълнително ТУК и в САЙТА НА ГРАЖДАНСКА ЛЕВИЦА

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели