/Поглед.инфо/ Политическа позиция на членове на Общинския съвет на БСП Хасково,
на председателите на основни партийни организации, на социалисти и симпатизанти от общинската организация на БСП Хасково, изготвили и подписали настоящата позиция относно:
Организиране на национална гражданска инициатива - подписка „За здравеопазване без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане
на пенсионери над 65 годишна възраст“.

ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ

от членове на Общинския съвет на БСП Хасково

от Председателите на основни партийни организации и социалисти и симпатизанти от общинската организация на БСП Хасково, изготвили и подписали настоящата позиция относно:

Организиране на национална гражданска инициатива - подписка

За здравеопазване без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане

на пенсионери над 65 годишна възраст“.

Кратка история до изготвянето на настоящата позиция.

На 23.10.2020 г. на заседание на Общинския съвет на БСП от името на Клуба на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – За солидарност и промяна“ в община Хасково бе внесена докладна записка с предложение за решение на общинския съвет за организиране на гражданска инициатива – подписка:

1. „За здравеопазване без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане на пенсионерите над 65 годишна възраст”.

Същата подписка да се предложи на националния съвет на БСП за обсъждане и подкрепа.

2. „Против поскъпването на водата и подобряване на нейното качество в община Хасково”.

Докладната и за двете граждански подписки бе отхвърлена. От присъстващите 25 членове на Общинския съвет, с 14 гласа ПРОТИВ, тя не бе приета. Двама души се въздържаха, а 9 членове на Общинския съвет подкрепиха докладната.

Отхвърлянето и неприемането на докладната стана по един безпринципен и немотивиран начин. Обърна се повече внимание на това: Кой е този клуб на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – За солидарност и промяна“, който я внася, а не се обсъдиха по същество политиките и проблемите по двата важни въпроса.

За сведение Клуба на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – За солидарност и промяна“ е изграден на 18.02.2016 г. Клубът е форма на самоорганизирали се социалисти. Коректно клубът не е актуализирал своя устав и не е включил периода, в който другарката Корнелия Нинова е била председател на БСП. Клубът не е давал оценка и не е взимал участие във вътрешно-партийни борби от общински и национален мащаб. Основната цел на клуба е да преодолее казионния характер на съществуващите партийни структури и да направи опит за свободни дискусии и предложения за липсващата лява автентична социалистическа идеология в БСП. За съществуването на клуба бе информирана през месец август 2020 г. и другарката Корнелия Нинова.

Клубът признава всички ръководни органи на БСП. По-голямата част близо 90% от предложенията на клуба стават позиции на дискусионния клуб на БСП Хасково и се приемат без възражение от общинските отчетно изборни конференции в община Хасково.

На последната отчетно изборна конференция на БСП, състояла се на 18.07.2020 г., приетата политическа позиция в по-голямата си част отразяваше духът, съдържанието и устава на Клуба на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – За солидарност и промяна“. Тя бе публикувана и във вестник „Земя“ на 27.08.2020 г.

В тази позиция за пореден път от 15 години ние предлагаме дословно „Здравеопазване без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане на пенсионерите над 65 годишна възраст”.

С отхвърлянето на двете предложения за граждански подписки председателя на общинския съвет на БСП Камен Тодоров и 14 членове на Общинския съвет, гласували против, демонстрираха арогантност, високомерие, липса на политическа и социална сетивност.

Уважаема другарко Нинова, уважаеми другари,

Обръщаме се с молба към вас на заседание на Националния съвет на БСП и на Парламентарната група на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ да вземете отношение относно организиране на гражданска инициатива /подписка/: „За здравеопазване, без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане на пенсионерите над 65 годишна възраст”.

Считаме за политически целесъобразно БСП като лява партия да включи тази инициатива в предизборната си платформа за предстоящите парламентарни избори. Подобно предложение се готвим да направим и на предстоящата Общинска конференция на БСП – Хасково. Надяваме се  този път да бъдем разбрани и уважени. Досега този проблем не е поставен за обсъждане не поради липса на икономически и бюджетни възможности, а поради липса на политическа воля и силна зависимост от едрия капитал на всички партии в това число и БСП.

С демонстрацията за липса на диалог и грубо отхвърляне на двете граждански инициативи /подписки/, които са със силно изразена социална насоченост, се увеличава броя на социалистите, които си задават въпроса какво правя в тази партия? Какво общо имам с личните интереси на тези, които я ръководят?

Всеки един от членовете на Общинския съвет на БСП, председателите на основни партийни организации и социалистите от Общинската организация на БСП Хасково, подписали настоящата позиция, трябва сам да си даде политически мотивиран отговор дали е необходимо да продължава да бъде член на общинския съвет на БСП Хасково и на БСП като партия? Председателите на основни партийни организации и социалистите трябва да си отговорят занапред как трябва да се отнасят и трябва ли да уважават и изпълняват действията и решенията на настоящото ръководство на БСП?

Подписалите настоящата политическа позиция решихме в качеството си на граждани и в съгласие с други граждани и неправителствени организации да изградим инициативен комитет, който да организира гражданска инициатива /подписка/: „За здравеопазване без доплащане, за безплатни лекарства и стоматологично обслужване без доплащане на пенсионерите над 65 годишна възраст”.

Подписката, като инициатива е одобрена в политическите позиции на общинските конференции на БСП Хасково включително и на последната проведена на 18.07.2020 г.

Инициативата /подписката/ ще бъде адресирана до Президента на Република България, до Председателя на Народното събрание, Министър председателя на Република България, до всички парламентарно представени политически сили, както и до тези извън парламентарно политически сили, които одобряват нашите подписки и инициативи.

От всички ще искаме подкрепа и съдействие в организацията на инициативата /подписката/.

Използваме случая да изразим и гореща подкрепа за направеното предложение от др. Светлана Шаренкова на 50-тия Конгрес на БСП „Да се направи политическо и законово предложение от НС на БСП за отмяна на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен”.

Отчитайки факта, че всички досегашни национални ръководства на БСП не считат за необходимо да отговарят и вземат отношение по писма и политически позиции за бъдеще по този и други проблеми клуба на “Недоволните от водената 26 години политика на БСП – за солидарност и промяна”, периодично ще информира на пресконференции регионалните и национални медии за своите прояви и дейност. Този клуб организира подписка и изготви открито писмо Сергей Станишев да не бъде включен и избиран в листата за представители на Република България в Европейския парламент. Прави чест на ръководството на в-к “Земя”, че прояви политическа смелост и доблест като публикува нашето писмо.

Приложено Ви изпращаме:

1.Устав на клуба на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – за солидарност и промяна“ в община Хасково.

Адрес за кореспонденция и контакти на упълномощения от подписалите настоящата политическа позиция:

Делчо Делчев Тонев

ул.Одрин 15, вх. Б, ет. 8, ап. 31

гр.Хасково, 6300

тел. 0885/57 57 08

Председател на ОПО “Съединение”

Председател на дискусионен клуб

Представляващ клуба на „Недоволните от водената 26 години политика на БСП – за солидарност и промяна“

20.12.2020 г.

Хасково

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели