/Поглед.инфо/ ПРАВО НА ОТГОВОР

Уважаеми колеги,

Във връзка с изпратено от Иван Петков-Бебето съобщение до медиите, от името на работната група, Ви информираме, че така нареченото «разяснение на моментната ситуация» е грубо манипулиране на фактите и на решения № 83 и №84 на НС на БСП.

Действията на самопоровъзгласилите се за «представляващи местната структура пред съответните органи» – доц. д-р Георги Йорданов, инж. Калин Милчев, инж. Румен Василев, са записани в законите на Р България като «самоуправство» и «нарушаване сигурността на данните».

В доказателство прилагаме и двете решения на НС на БСП, в които конкретно е посочено, макар и да е противоуставно, дейността на кои органи е прекратена. В последното от тях е посочено „Насрочва пълен цикъл отчети и избори в Пловдивската градска организация за времето от 1 юни 2022 г. до 15 юли 2022 г. и прекратява предсрочно мандата на председателите на Районните съвети на БСП – Пловдив, на председателя на Градския съвет на БСП - Пловдив, на председателите на Районните контролни комисии на БСП – Пловдив и на председателя на Градската контролна комисия – Пловдив и на районните съвети на БСП в гр. Пловдив и районните контролни комисии на БСП в гр. Пловдив.

Мандатът на Градския съвет на БСП – Пловдив, на Градската контролна комисия на БСП Пловдив и Градска конференция на БСП Пловдив не е прекратен и те са все още действащи органи.

В този смисъл изземването на правомощия на легитимно избрани, действащи според Устава на БСП и Решенията на НС на БСП, органи е превишаване на права и „доказателство за своеволията на група хора, чиято единствена цел е ликвидиране на партийната организация в Пловдив»

За огромно наше съжаление хора на ликвидаторите на БСП Пловдив под маската на загриженост си позволяват да рушат авторитета на Партията, на нейните членове и симпатизанти.

Упражняваният натиск над партийните членове, делегатите на Градската партийна конференция, насрочена за тази неделя, да попречат на нейното провеждане, е поредно доказателство за злоупотребата с лични данни, извършвана от членове на работната група, очевидно ръководена от лица, загубили доверието на организациите, в които членуват.

Що се отнася до заключението на Иван Петков-Бебето, според когото «Заплахите, че е сезирана Районната прокуратура и Комисията за защита на личните данни, са неоснователни, без никаква тежест и ще бъдат отхвърлени от съответните органи», искрено се надяваме, че в България спазването на закона е над всички и органите ще изпълнят своите правомощия.

Във връзка с това, смятаме, че до приключване на проверката на органите, всякакви действия от страна на работната група по отношение на печати, документация, деловодни книги, пароли, достъп и администратори на съществуващите интернет страници, е-мейли и други онлайн форми на комуникация на градската и районните партийни организации, освобождаване на сътрудниците на ГС и по районни клубове, както и предаването на материалната част на собствените сгради и клубове нарушават законите на страната.

В заключение искаме да уверим членовете на БСП в Пловдив, че ще продължим да изпълняваме дейностите по организационното функциониране на Градската партийна организация и мероприятията, залегнали в плана за отбелязване на 130 години от нейното създаване, независимо от целта тя да бъде закрита.

На 29 май, от 16.00 часа в Дом на културата“ Борис Христов“ – Пловдив, ще се проведе редовно годишно заседание на Градската партийна конференция.

Приложения:

  1. Решение № 83 на НС на БСП

  2. Решение № 84 на НС на БСП

  3. Сигнал до РП Пловдив

  4. Уведомление до комисията за защита на личните данни

  5. Копие от Регистър Булстат

Пресцентър на ГС на БСП - Пловдив

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели