/Поглед.инфо/ Трябват законодателни промени, за да се запазят зелените площи в София, смята общинският съветник от "БСП за България" Диана Тонова

Меморандумът за общи намерения между БСП и Камарата на архитектите в България е добра основа, но трябва да се конкретизира. Ние сме системна партия, не партия на статуквото. Отворени сме за разговори с оглед подобряване на ситуацията и решаване на определени проблеми, стига те да не противоречат на нашата програма. Това заяви председателят на БСП – София Калоян Паргов по време на среща със зам.-председателите на Камарата на архитектите в България (КАБ) арх. Константин Пеев и проф. арх. Борислав Борисов. На нея присъстваха и общинските съветници от „БСП за България“ Диана Тонова и Милка Христова, както и юрисконсултът на КАБ Емилия Ушакова.

„В София има много проблеми с градоустройство и в тази връзка се изисква нов подход. Трафикът, задръстванията и мръсния въздух вече не са сред водещите проблеми на столицата. В момента на преден план излиза проблемът с презастрояването на града“, изтъкна председателят на групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет.

Паргов обясни, че в политиката на БСП е записано, че инвестициите, които се реализират в София, трябва да са в унисон и баланс с исканията и вижданията на столичани.

„Обръщаме се към вас, за да стартираме конструктивен диалог и да работим заедно за подобряването на строително-инвестиционния процес и постигането на качествена архитектурна среда. Камарата на архитектите в България вече предприе редица стъпки в тази посока, като една от тях е внасянето в МРРБ на предложения за изменения и допълнения в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в някои важни наредби. Инициативата е във връзка с промените в ЗУТ, приети от парламента в началото на годината, за които сезирахме президента, омбудсмана и Висшия адвокатски съвет относно тяхната противоконституционност. В резултат Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана за установяване на противоконституционност на част от новоприетите разпоредби в закона“, заяви зам.-председателят на КАБ проф. арх. Борислав Борисов. 

Диана Тонова, която е член на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, заяви, че в ЗУТ трябва да се направят промени, така че да се запазят зелените площи в София.

„След решението на Конституционния съд, до приемане на нов Общ устройствен план (ОУП) на София, е необходимо спешно да се направят поправки в ЗУТ за спиране на действието на нормата на чл. 208, ал. 1, относно имотите, попадащи в зелената система. С посоченото решение отпадна 15-годишният срок за провеждане на отчуждителни процедури от общината за такива имоти и към настоящия момент собствениците им имат право да поискат изменение на ПУП и преотреждане на същите за строителство. За целта, до приемане на новия ОУП на София, предлагаме нормата да се измени, като след изтичане на законовоустановения срок за провеждане на отчуждителни процедури, в случай, че се разработва нов ОУП, до влизането му в сила, собствениците им да нямат право да реализират правата си по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, т.е. да поискат изменение на плана и тези имоти да се използват за жилищно или друго строителство. Така считаме, че ще се защити обществения интерес и ще се запазят малкото останали зелени площи за общо ползване от населението. А собствениците им ще имат възможност да бъдат обезщетени в едно бъдещо отчуждително производство“, обясни Тонова.

„Междувременно по инициатива на КАБ и други професионални организации бе създаден Координационен съвет с цел обединяването на бранша по ключовите теми и проблеми, касаещи развитието на сектора. През следващите шест месеца КАБ ще координира съвместните консултации между браншовите организации, като основен приоритет ще бъде прецизирането и оптимизирането на законодателството и цялата нормативна база в строително-инвестиционния процес. Амбицията ни е да превърнем Координационният съвет в авторитетен фактор, с който МРРБ, правителството и Народното събрание да се съобразяват при решаването на важни въпроси, свързани с бранша“, коментира арх. Борисов. Според него актуализацията на Общия устройствен план на София е друг важен проблем, който изисква спешни действия. 

Арх. Константин Пеев обърна внимание на необходимостта от по-ефективна политика за опазване и реставриране на сгради - паметници на културата, както и за съхраняване на природните богатства на Столична община. Според него северната част на София притежава сериозен потенциал за развитие и с прилагането на далновидна устройствена политика през следващите години СО може да стимулира инвестициите в тази посока. Целта е да се преодолеят проблемите, свързани с интензивното застрояване на южните квартали, които водят до липса на качествена инфраструктура, детски градини и училища.

„Необходими са предварителни изследвания на броя жители, които дадена инфраструктура може да поеме и едва тогава трябва да се определя коефициента на интензивност на застрояване на конкретната територия“, смята арх. Пеев.

Според него трябва да се възстанови средносрочното планиране в управлението на страната. Целта е периодите да съвпадат със седемгодишните цикли на планиране в ЕС, независимо от мандата на текущото правителство в България.

Камарата на архитектите в България е подписала споразумения за сътрудничество с няколко парламентарно представени политически сили, в които са представени професионалните виждания на организацията за възможни законодателни реформи в бъдеще.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели