/Поглед.инфо/ На исторически кръстопът

На 23-24 юни 2022 г. в Пекин се проведе XIV среща на върха на неформалната междудържавна асоциация БРИКС, която включва Федеративна република Бразилия, Руската федерация, Република Индия, Китайската народна република и (от април 2011 г. ) Република Южна Африка. Асоциацията е създадена по инициатива на Русия през юни 2009 г. От 2015 г. Иран е наблюдател в БРИКС, Индонезия, Турция, Египет, Аржентина, Нигерия, Сирия, Бангладеш, Гърция, Таджикистан, Тайланд и Мексико изразяват желание за участие в асоциацията. БРИКС е най-големият форум на незападния свят

При откриването на срещата на върха, китайският президент Си Дзинпин подчерта, че на фона на тектоничните промени, които се случват в света, човечеството е изправено пред безпрецедентни предизвикателства, наблюдава се радикална промяна в световния ланшафт. Намирайки се на исторически кръстопът, за всички ни е важно да се съсредоточим върху бъдещето, да създадем всеобхватно, тясно, практично и качествено партньорство в интерес на отварянето на нови хоризонти за сътрудничество в рамките на БРИКС. За това ни трябва:

Първо, да насочим съвместните усилия за защита на мира и стабилността в целия свят. Днес, страстите от ерата на Студената война и силовата политика бушуват в света, традиционните и нетрадиционните заплахи за сигурността се умножават, отбеляза китайският президент.

Някои държави се стремят към собствената си абсолютна сигурност, като разширяват военните съюзи, подхранвайки блоковата конфронтация. Те се смятат за арбитри на съдбите на други хора, пренебрегвайки правата и интересите на други държави. При такива обстоятелства е много важно страните от БРИКС да се подкрепят взаимно по въпроси, свързани с ключови интереси, да отстояват справедливостта, равенството и солидарността, да се противопоставят на хегемонията;

Второ, насърчаване на сътрудничеството и развитието. Разрушаването на веригите на стойността, покачването на цените на суровините и ерозията на международната валутна и финансова система хвърлят огромна сянка върху развитието на всички страни, особено на нововъзникващите пазари и развиващите се страни.

Тази година китайското председателство прие Инициативата за сътрудничество във веригата на доставки на БРИКС, Инициативата за търговия и инвестиции на БРИКС за устойчиво развитие, Споразумението за взаимна административна помощ на митниците и Стратегията за продоволствена сигурност на БРИКС.

Струва си да се използват тези инициативи за поддържане на надеждни вериги за доставки, предприемане на съгласувани действия в отговор на предизвикателствата в области като намаляване на бедността, селското стопанство, енергетиката и логистиката.

Важно е да се укрепи капацитетът на Новата банка за развитие и да се подкрепи разширяването на членството в нея, да се усъвършенства механизмът на Пула от валутни резерви в интерес на осигуряване на финансова сигурност, да се засили сътрудничеството в областта на трансграничните плащания и кредитния рейтинг ,

Трето, да се премине към пътя на иновациите. Бъдещето принадлежи на тези, които ще могат адекватно да се възползват от новите възможности в полза на икономическото развитие . Опитите за възпрепятстване на иновативното развитие на други държави и защита на собствената си хегемония чрез научни и технологични монополи, ограничения и бариери са обречени на провал. Необходимо е да се подобри управлението на науката и технологиите, така че новите постижения да създават нови и общи ползи за човечеството;

Четвърто, важно е да се използва силата на колективния ум в дух на откритост. БРИКС не е "затворен клуб", не е "изключителна коалиция", а голямо семейство за взаимноизгодно партньорство.

През последните години много страни изразиха интерес да се присъединят към „Петте“. Естествено, новите членове ще налеят свежа кръв в сътрудничеството на БРИКС и ще увеличат неговата представителност и авторитет. Тази година въпросът за разширяването на БРИКС беше предметно обсъждан на различни платформи. Считам за целесъобразно, каза Си Дзинпин, този процес да напредне, за да се обединят повече съмишленици около „Петте“.

БРИКС е асоциация, създадена с цел съвместно решаване на проблеми от икономически характер. Изказвайки се на настоящата среща на върха на БРИКС, руският президент В.В. Путин отбеляза, че темата на срещата на върха „Укрепване на висококачественото партньорство на БРИКС, навлизане в нова ера на глобално развитие“ е много актуална, страните от асоциацията задълбочават взаимодействието по целия спектър от въпроси на глобалното и регионалното. дневен ред, всяка година авторитетът на БРИКС и влиянието му на световната сцена се увеличават.

Това е обективен процес, тъй като страните от „петицата“ имат огромен политически, икономически, научен, технологичен и човешки потенциал и ние наистина имаме всички възможности за съвместна ефективна работа, насочена към осигуряване на международна стабилност и сигурност, устойчив растеж и просперитет, за подобряване на благосъстоянието на населението. В същото време политическото влияние на БРИКС се определя от факта, че страните-членки са авторитетни членове на водещи международни организации и структури (ООН,G 20, Движение на необвързаните, Група 77), както и регионални асоциации.

През 2015 г. групата на БРИКС създаде първите финансови институции - Новата банка за развитие (НБР, NDB) и Контингентния резервен пул на БРИКС. НБР с уставен капитал от 100 милиарда долара е призован да финансира преди всичко инфраструктурните проекти на "петте" страни, по-специално "Великия път на коприната". Пулът от условни валутни резерви на БРИКС ще бъде насочен към решаване на проблеми и с платежния баланс.

От началото на дейността на Новата банка за развитие Съветът на банката е одобрил повече от 75 проекта за финансиране на обща стойност около 30 милиарда долара (като Руската федерация изхожда от факта, че НБР ще развива проектно финансиране през националните валути на страните от БРИКС).

С използването на държавни заеми от НРБ в Русия се изпълняват проекти за насърчаване на развитието на съдебната система на Руската федерация (460 милиона долара), интегрираното развитие на територията и инфраструктурата на малки исторически селища (220 милиона долара) и развитие на водоснабдителни системи на градовете в басейна на река Волга (320 милиона долара), заем за борба с „коронавируса“ (1 милиард долара).

В рамките на недържавното кредитиране се финансира ПАО MTС (развитие на регионална телекомуникационна инфраструктура) , ПАО СИБУР ХОЛДИНГ (повишение на екологичността на проекта «ЗапСибНефтехим») и ОАО «Российские железные дороги» (обновление на локомотивния парк), а също така предоставя кредити за строителството на Белопорожските малки ВЕЦ в Карелия (100 млн. дол.), развитие на възобновяемата енергетика (300 млн. дол.), развитие на руската пристанищна инфраструктура (100 млн. дол.).

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели