/Поглед.инфо/ Поради придържането към основните принципи на равнопоставеност и взаимна изгода, както и спазването на нормите на международното право, БРИКС е организация, сътрудничеството с която за страни извън нея е от безусловен интерес по отношение на увеличаване на темпа на икономическо развитие, както и придобиването на силен съюзник на световната политическа арена.

Юни 2006 г. бележи началото на промени на международната икономическа арена. Този месец e създадена международната организация, известна днес като БРИКС. Появата ѝсе дължи на очевидната необходимост развиващите се страни да консолидират усилията си за увеличаване на икономическия си растеж в контекста на монополизирането на световната икономическа и политическа система от вече съществуващи международни организации, като МВФ.

От създаването на БРИКС организацията постига значителен напредък в развитието на сътрудничеството между своите членове. Осъществени са много съвместни проекти, насочени към развитие на ключови сектори на икономиката, като селското стопанство и енергетиката. Освен това, като част от дейността ѝ, се създават платформи за провеждане на съвместни изследователски дейности, което става особено важно в контекста на пандемията от коронавируса. Статистиката е свидетел на горните постижения. От началото на 2021 г. търговията между Русия и другите страни от БРИКС е нараснала с общо 29%, като тази цифра не е дори за една календарна година. Вторият клон на Новата банка за развитие беше създаден в Шанхай тази година. Самият факт на съществуването ѝ и още повече на разширяването ѝ показва системната работа по осъществяването на инфраструктурните проекти и проектите за устойчиво развитие в страните от БРИКС. Тази финансова структура осигурява подкрепа и на други държави. Този подход позволява да се разширят възможностите на организацията като цяло и да се увеличи броя на нейните партньори, при същевременното поддържане на нейните пет ключови, които според консервативни оценки, представляват общо 43% от световното население, заемат 25% от световната земна маса и са сред десетте най-силни икономики по отношение на БВП и ППС.

В сравнение с разрушителната политика на международните организации, ръководени от западните държави, БРИКС е своеобразно убежище за държави, способни на развитие и нуждаещи се от съюзници, които не се интересуват от тяхното потискане, а напротив, стремящи се да установят взаимноизгодно партньорство .

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели