/Поглед.инфо/ Мнозина по света бяха накарани да смятат, че Китай и демокрацията са взаимно противоречиви. Това не е изненадващо, тъй като с помощта на медиите, а понякога и академичните среди, този наратив е изтласкан отвъд фактите и проверимата истина - и защото демокрацията изглежда е поверена изключително на Запада и определените от него западни критерии и черти.

Като набор от ценности, споделени от човечеството, за да се подобри благосъстоянието на хората, демокрацията е била и все още е стремеж и политическа цел на почти всички нации. На тази основа трябва да се определи демокрацията: набор от ценности в дадено общество, а не политическа система сама по себе си.

В Китай хората имат право да участват в политиката, но в институционално устройство, различно от това на много страни. В речта си по време на общите дебати на 76 -ата сесия на Общото събрание на ООН президентът Си Цзинпин обясни какво означава демокрацията за Китай: „Демокрацията не е специално право, запазено за отделна държава, а право на хората от всички страни да могат да се застъпват за мир, развитие, справедливост, просперитет, демокрация и свобода, които са общите ценности на човечеството ... "

Тези общочовешки ценности са центростремителната сила, която движи китайските политици. За демокрацията трябва да се съди по това колко от желанията на хората се изпълняват от правителството. Демокрацията трябва да служи на крайната цел, а не просто да бъде фиксиран формат, към който могат да се прилагат предположения и практики.

Бяла книга, издадена от Информационното бюро на Държавния съвет на Китай, озаглавена „Системата на китайските политически партии: сътрудничество и консултации“, отбелязва, че най -подходящата система за една страна се определя от нейната история, традиции и реалности. Докато подчертава, че Комунистическата партия на Китай отстоява ценности като равенство, демократични консултации и искрено сътрудничество за изграждане на държавната власт на всички нива, в бялата книга се посочва, че политическата система на К и т а й олицетворява същността на китайските традиции, отразява присъщите изисквания на социализма, и отговаря на реалностите на Китай и нуждите му от управление.

За много страни, особено тези на Запад, където обществеността е свикнала с силно конфронтиращ политически дискурс, социалистическата консултативна демокрация може да изглежда като аберация. Но в Китай подобни догматични разкази са почти нечувани, не само в политическата сфера, но и на социалния фронт. Няма публични обвинения и контраобвинения, няма измислени предавания, които да служат на нечии лични интереси.

В Китай думите имат огромна тежест и когато се казва нещо, те носят значението на позицията на оратора или институцията, която ги изговаря. Когато думите приемат формата на официален документ или формират речта на политически лидер, те предават послание от нацията.

Връзката между държавата и обществото в Китай е различна от тази на Запад. В Китай държавата се ползва с по-голяма легитимност, с по-голям авторитет и с повече одобрения, отколкото в която и да е друга голяма държава, защото носи много специално значение като представител, въплъщение и закрилник на нацията.

Опитът да се разбере Китай чрез просто използване на предварително създадени западни представи за демокрация би бил погрешен, както и опитът да се проектират ценностите, мненията и субективните идеи на другите би бил опростен и измамен.

Понятието демокрация в ерата на неолиберализма е изкривено. Анализът на данните от постколониалните демокрации, някои източноевропейски страни и някои балкански държави показва, че обещаното като демокрация е безкраен преходен етап, в който преобладава само „турбо-капитализмът“. Тези държави се разяждат от несправедливостта, техните институции се заменят с организации в сянка, обслужващи само някои елити, а социалната им структура е разкъсана. Именно този тип демокрация, водена от власт, алчност и корупция, се проектира на световната сцена като правилния път, който трябва да следва.

В Китай държавата гарантира, че всеки живее с достойнство, което, наред с други неща, демокрацията трябва да достави на хората.

За скептиците се препоръчва да получат информация от източника, ако искат да знаят истината. Така че всеки, който се интересува от Китай, трябва да посети и да остане в страната за известно време, да научи за историята, която е направила китайския народ толкова горд с миналото и културата си, да говори с местните хора и да чуе техните лични истории, да прекара време в университетския кампус на Китайско висше училище и да бъде предизвикан от безброй идеи и перспективи... И попитайте китайския народ защо се чувстват толкова о п т и м и с т и ч н о настроени за бъдещето си и накъде се насочва нацията им.

Китайската демокрация обхваща ориентираната към хората философия под ръководството на Комунистическата партия на Китай. А социалистическата демокрация с китайски характеристики непрекъснато се обогатява, усъвършенства и развива.

Авторът е изпълнителен директор на Албанския институт за изследвания на глобализацията /Albanian Institute for Globalization Studies/

Превод: ЕС


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели