/Поглед.инфо/ В ерата след COVID-19 Китай и Европейският съюз, предвид сложната глобална икономическа ситуация, трябва да задълбочат икономическото и търговско сътрудничество, не само за да насърчат икономическия растеж в Китай и ЕС, но и да помогнат за глобалното икономическо възстановяване и да развият нов модел на глобален растеж.

Първо, Китай трябва да ускори отварянето на високо ниво, за да се справи с присъщите сигурност/несигурност на икономическата глобализация, като даде приоритет на търговията с услуги. Всъщност Китай вече е предприел мерки за преминаване от фокус от търговия със стоки към търговия с услуги. В резултат от 2014 г. до 2019 г. търговията с услуги се е увеличила от 3,7 трилиона юана (542,21 милиарда долара) на 5,4 трилиона юана, като делът му в общия ръст се е увеличил от 12,3 процента на 14,6 процента.

От стоки и производствени фактори до институционално отваряне, промяната означава отваряне на Китай на високо ниво, тъй като има за цел да интегрира вътрешните и международни правила, регламенти, стандарти и управленски практики. Например Китай всяка година съкращава своя отрицателен списък за достъп до пазара. През 2020 г. броят на позициите в отрицателния списък беше намален на 33, а този за пилотните зони за свободна търговия - на 30.

На 1 юни тази година Китай обяви, че ще превърне Хайнан в пристанище за свободна търговия, сравнима с най-добрите свободни пристанища в света, за да създаде нова платформа за отваряне, да улесни либерализацията на търговията и инвестициите и да приложи политики на " нулева тарифа, ниски данъчни ставки и рационализирана данъчна система ", като същевременно се проучват административни, законодателни и съдебни договорености за насърчаване на отварянето на най-високо ниво чрез" интегрирани институционални иновации "

За Китай насърчаването на многостранната и двустранната свободна търговия е основна задача. Китай отдава голямо значение на икономическото и търговско сътрудничество с ЕС и съответно се опитва да финализира инвестиционното споразумение между Китай и ЕС.

Второ, Китай също трябва да ускори отварянето на високо ниво, за да подкрепи модела на развитие с „двойна циркулация“. "Двойна циркулация", която е съсредоточена върху вътрешната икономика (или "вътрешна циркулация") и има за цел да интегрира вътрешната икономика с глобалната икономика (или "външна циркулация") в опит да развие нови предимства за Китай в глобалното сътрудничество и конкуренцията, е част от икономическото надграждане и трансформация на Китай.

„Двойното обращение“ се основава на анализа, че икономическото надграждане и трансформация на Китай ще освободи огромния потенциал на вътрешното търсене. Например, прогнозите показват, че през следващите 10-15 години делът на сектора на услугите в Китай в БВП ще се увеличи с поне 10 процента, делът на услугите на производители в целия сектор на услугите с 20-30 процента, а този на услугите потреблението общо с 10-15 процента.

Също така, до 2035 г. се очаква потреблението на услуги за градски и селски жители да се увеличи до около 60 процента от общото им потребление, а степента на урбанизация в Китай по отношение на постоянните градски жители ще се увеличи с 10-15 процента с процента на жителите с градско хуку ( регистрация на домакинства), нарастващи с 20-25 процентни пункта

И все пак фактът, че Китай ще следва модела на развитие с "двойна циркулация", не означава, че ще прибегне до операции със затворени врати. Напротив, Китай полага огромни усилия за интегриране на вътрешните и световните пазарни правила и стандарти, така че вътрешният пазар да може по-добре да се адаптира към промените на международния пазар и неговите вътрешни и външни циркулации да се интегрират допълнително.

По-важното е, че „двойната циркулация“ не означава доминиране на правителството; вместо това означава по-задълбочени пазарно-ориентирани реформи и позволявайки на пазара да играе по-голяма роля в разпределението на ресурсите.

И трето, отварянето на високо ниво и „двойното циркулиране“ ще създадат по-голямо пространство за китайско-европейско икономическо сътрудничество, особено защото нарастващото китайско потребление се превърна във важен фактор за икономическо сътрудничество между Китай и ЕС. През следващите пет-десет години се очаква потреблението на услуги в Китай да се увеличи с 10-15 процента. През първите осем месеца на тази година, например, онлайн търговията на дребно в Китай отбеляза ръст от 9,5% на годишна база

, от които онлайн търговията на дребно на материални стоки нарасна с 15,8%, което представлява 24,6% от общите продажби на дребно на потребителски стоки.

Тъй като огромният потенциал на Китай за потребление на услуги е в полза на ЕС, тъй като той може да предоставя услуги като НИРД, финанси, медицинско обслужване и професионално образование. Така че се очаква пазарното пространство за компании от ЕС в Китай да се разшири допълнително.

И за да развие по-нататък търговията си с услуги, Китай трябва да задълбочи икономическото и търговско сътрудничество с ЕС. Най-големият потенциал на икономическото сътрудничество между Китай и ЕС е в търговията с услуги. През 2019 г. търговията с услуги в Китай представлява 14,6% от общата международна търговия, 9,2% по-малко от средната за света.

Но от 2010 г. насам Китай е най-бързо растящият пазар за износ на услуги от ЕС. В момента търговията с услуги между Китай и ЕС представлява само около 14 процента от общата им търговия. Ако делът на търговията с услуги между Китай и ЕС се увеличи до средната стойност в световен мащаб от 23,8 процента, обемът на търговията им с услуги ще достигне 167,8 милиарда долара

, а ако достигне 30 процента, обемът ще достигне до 211,5 милиарда долара.

Също така бързият растеж на китайската цифрова икономика засили китайско-европейското сътрудничество. През 2018 г. цифровата икономика представляваше 32,9% от БВП на Китай. Оценките показват, че китайската цифрова търговия ще скочи до 37 трилиона юана през 2030 г., което е 11 пъти по-голямо от настоящия обем. Ако Китай и ЕС създадат цифрово партньорство, като взаимно ускорят отварянето на своите цифрови сектори и съвместно работят за изграждане на глобален механизъм за насърчаване на цифровата икономика, те не само ще задълбочат сътрудничеството, но и ще развият нов двигател на глобалния растеж.

В обобщение, тъй като отварянето на високо ниво и „двойното обращение“ са добри за икономическото и търговско сътрудничество между Китай и ЕС, Китай и ЕС трябва съвместно да инициират свободна търговия с услуги, включително информационни и комуникационни технологии, образование, здравеопазване, култура , и опазване на околната среда; и създават нови платформи за икономическо сътрудничество, например чрез въвеждане на стандарти за услуги на ЕС в пристанището за свободна търговия в Хайнан, за да го превърнат в нова платформа за търговия с услуги на високо ниво.

Авторът е президент на Китайския институт за реформи и развитие. Мненията не представляват непременно тези на China Daily.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели