/Поглед.инфо/ Новите правила гарантират подкрепа за държавите по външните граници на ЕС, като България, смята Йончева

„Европа ще има по-силна законодателна рамка в областта на миграционната политика, която е еднаква за всички държави членки. Тя ще бъде ефективна и ще защитава – подход, който е хуманен и справедлив към тези, които търсят закрила; твърд към тези, които не отговарят на условията да я получат; и строг за тези, които експлоатират уязвимите“. 

Зад тази оценка се обединиха председателят на Европейския парламент (ЕП) Роберта Мецола и Елена Йончева по повод последните стъпки към окончателното одобрение на реформата на миграционната политика на ЕС. Елена Йончева оглавява групата, която координира преговорите между европейските институции по темата. 

„Целта да бъдат приети едни от най-важните законодателни актове в този мандат на Европейския парламент е изпълнена с постигнатото предварително споразумение през декември 2023 г. между Европейския парламент и Съвета. С тях ще се създаде работеща европейска система, която ще отмени сегашните правила в областта на миграцията, които са несправедливи – както към търсещите закрила, така и към държавите под натиск“, коментира евродепутатът Елена Йончева. 

Групата по преговорите се срещна в сряда с представители на последните пет ротационнипредседатели на Съвета на ЕС – настоящия Белгия, и предишните четири – Испания,Швеция, Чехия и Франция. През септември 2022 г. по инициатива на Елена Йончева иРоберта Мецола те одобриха пътна карта с конкретни срокове и ангажименти за приеманена регламентите и директивите в Пакта за миграция. Целта беше по тях да бъдепостигнато съгласие в рамките на този мандат на Европейския парламент и предиследващите европейски избори през юни т.г. 

„На нашата последна среща потвърдихме постигнатата договорка. Вървят последните етапи по пътя към формиране на общ европейски отговор на предизвикателствата на миграцията“, каза Елена Йончева.

Очаква се през следващите месеци Европейският парламент и държавите членки в Съвета да одобрят постигнатите споразумения, като предстоят ключови гласувания. 

Реформата се състои от десет регламента и директиви, всеки от които се отнася до различни аспекти в управлението на миграционните потоци към ЕС – скрининг на пристигащите, механизъм за управление на миграцията и солидарност с държавите, поставени под натиск, правила за реакция при кризисни ситуации, директива за връщане към страните на произход и др. Според Елена Йончева новите правила гарантират подкрепа за държавите по външните граници на ЕС, като България, които в момента поемат голяма част от тежестта при кризисни ситуации.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/