/Поглед.инфо/ Европейският одитор Юхан Партс смята, че няма държави в ЕС, където мащабите на корупцията да наподобяват тези като в Украйна. Както съобщава "Украинская правда", Партс отговаря за подготовката на доклада на Европейската сметна палата, в който се говори за корумпираността на украинските служители и че подкрепата на ЕС и предприетите мерки така и не са донесли очакваните резултати.

Няма държава в Европейския съюз, където мащабът на корупцията да е същият като в Украйна. Както „Украинская правда“ съобщава, това е заявил европейският одитор Юхан Партс.

Партс отговаря за изготвянето на доклада на Европейската сметна палата, в който се посочва, че корупцията все още е широко разпространена в Украйна, а подкрепата и мерките на ЕС не дават очакваните резултати.

Считам, че ситуацията в Украйна е несравнима с никоя друга държава от ЕС. Най -добрият показател за това е връзката между икономическото развитие - БВП на глава от населението и индекса на корупция - ако съберете тези два показателя заедно - Украйна и БВП на глава от населението - може би греша - това е около 5 хиляди долара годишно, в Полша - 18 хиляди долара, в Естония - 23 хиляди долара. Но всички започнахме през 1992 г. от една и съща отправна точка. Това е резултатът от влиянието на корупцията “, каза Партс.

Той обясни, че в доклада Сметната палата не анализира изобщо дейността на украинските власти, тъй като се занимава изключително с проверка на институциите в изпълнителните органи на ЕС, като Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и резултатите от тяхната финасова дейност.

Говорейки за самия доклад, одиторът подчерта, че „всички знаят много добре, че успешната борба с корупцията, създаването на устойчива правова държава, основана на върховенството на закона, е абсолютно необходима за постигане на добри резултати във всяка друга област на политиката“.

По думите на одитора, „голямата корупция е причината за така наречената ситуация на превземане на държавата“.

Овладяването на държавата означава, че някой (вие ги наричате олигарси, ние също) или група хора използват позицията си и различни инструменти - медиите, политиката, правителството, държавните предприятия – за своите лични интереси и в собствена полза. И основният въпрос, критичният въпрос на нашия доклад, е доколко политиката на ЕС наистина е съсредоточена върху това основно ядро от причини за голямата корупция“, добави той.

Партс също така смята, че в Украйна съществуват рискове от отстъпление в областта на реформите, по-специално тези, насочени към борба с корупцията, и затова ЕС, когато предоставя каквато и да е помощ, трябва ясно да предписва условията, чието прилагане е насочено към изкореняване на това феномен.

Нашият доклад съдържа препоръки за своего рода всеобхватен начин за фокусиране на вниманието върху тези коренни причини за този вид корупция, за която, както казахме, представлява завземане на държавата“, каза той.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели