/Поглед.инфо/ Европейският парламент гласува вчера първи по рода си регулации за осигуряване на безопасно развитие на технолгиите с ИИ

„Скоростното развитие и навлизането на изкуствения интелект във всяка сфера от живота налага той да бъде регулиран, защото, наред с ползите, води след себе си редица морални и етични предизвикателства. За пръв път в историята се регулира изкуствения интелект в опит да се намери тънкия баланс между защитата на върховенството на закона и човешките права и насърчаването на инвестициите и технологичния прогрес“. Това заяви евродепутатът Петър Витанов, който е съдокладчик по темата в Комисията LIBE.

Поводът е вчерашното заседание на Европейския парламент в Страсбург, на което депутатите приеха преговорна позиция по Законодателния акт за изкуствен интелект (ИИ) с 499 гласа „за“, 28 „против“ и 93 „въздържал се“. Окончателният вариант на закона ще бъде готов след преговори с държавите-членки на ЕС.

В основата на правилата е заложена идеята за развитие на изкуствения интелект в съответствие с ценностите на Европейския съюз, безопасността и прозрачността на технологиите, необходимостта от човешки надзор, недискриминацията, неприкосновеността на личния живот. В законодателството се прави категоризация на риска и се забраняват определни практики, които могат да застрашат живота, здравето и фундаменталните човешки права.

Пълна забрана се налага на използването на изкуствения интелект за биометрично дистанционно наблюдение на хора, разпознаване на емоции, профилиране от полицията и прогнозиране на потенциални престъпления,социално оценяване (класифициране на хора на база на тяхното социално поведение или лични характеристики) и други практики, които поставят в риск личната неприкосновеност и основните човешки права.

„Подбни практики, които създават дискриминация на база раса, етнос, пол и пренебрегват редица свободи като правото да останеш анонимен, не са характерни само за авторитарните държави, но и за най-високо развитите технологични и демократични страни. Затова е важно, че успяхме да постигнем забрана за голяма част от тях. В центъра на това законодателство е поставен човекът и контрола върху всяка една система остава в човешки ръце“, уточни Петър Витанов.

В закона е заложено още системите, които се характеризират с по-висок риск (например технологии, използвани за оказване на влияние върху гласоподавателите и резултатите от изборите) да отговарят на по-строги изисквания. Доставчиците на т.нар. „базови модели“ ще бъдат задължени да изготвят оценка на въздействието и да регистрират моделите си, преди да бъдат пуснати за употреба в ЕС. Системите за генериране на съдържание, като ChatGPT, ще трябва да гарантират прозрачност, като разкриват, че съдържанието е създадено от изкуствен интелект. Същевременно законът насърчава научноизследователската дейност и иновациите, като предвижда създаването на т.нар. „регулаторни лаборатории“ или експериментална нормативна среда, създадена от публичните органи, за тестване на ИИ преди неговото внедряване.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/