/Поглед.инфо/ По нейна покана американския режисьор - носител на 4 награди „Оскар“ - Оливър Стоун ще представи в Европейския парламент документалния си филм “Nuclear now”

Евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова събира в Брюксел на Конференцията„ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ-ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ. РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ” ключовите представители на най-големите индустриални, енергийни и браншови организации от България и Европа. На събитието, което ще се проведе на 19.03.2024 г. (вторник) от 10:00 ч. в Европейския парламент в Брюксел,ще присъстват и дипломати, членовена Европейския парламент, синдикалисти, представители на академичните среди, на неправителствениясектор и експерти от Европейската комисия. Форумът ще бъде открит от организатора Цветелина Пенковa, еврокомисаря по икономика Паоло Джентилони и министъра на енергетиката на Белгия Тине Ван дер Стратен.

В конференцията участие ще вземат над 30 представители на българската енергетика и промишленост - Главболгарстрой, Еврохолд, ЕСО, БУЛАТОМ, КЦМ Пловдив, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българска асоциация на циментовата индустрия, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българския енергиен и минен форум, Българската минно-геоложка камара, Камарата на енергийните одитори, БАН, ХТМУ и др.

Над 50 ще са представителите от Европейската комисия, големите европейски компании, браншовите асоциации, посолствата на останалите европейски държави. Акредитираните българските и международните медии за събитието са също над 30. От международно гости ще има представители на SolarPowerEurope, Nuclear Europe, Оператора на АЕЦ Олкилуото (Финландия), Electricité de France, Gas Infrastructure Europe, European Distribution System Operators for Smart Grids и много други водещи европейски компании и асоциации.

Основната тема на дискусиите ще бъде ключовата роля на България при изработването на европейски енергийни индустриални политики и прилагането им в реалната икономика. Ще бъде обсъдено развитието на ядрената енергетика като основна базова мощност за ЕС, ролята на възобновяемите енергийни източници и необходимостта от подобряване на свързаността на електроенергийните мрежи в ЕС. Конференцията ще акцентира върху плана за реиндустриализация на ЕС, ключовото значение на стратегически суровини в България и Съюза, обезпечаването и подготовката на качествени кадри.

„Кризите, които ни сполетяха в последните години, показаха, че е невъзможно да постигнем целите на зеленияпреход без сигурност в енергийния сектор, модерна индустрия и повишаване на добивана ключови суровини в рамките на ЕС“, каза Цветелина Пенкова. Тя защитава тезата,че основен приоритет на европейските институции трябва да бъде зачитането на конкурентните предимства навсяка държава членка и насърчаването на европейските технологии и индустрия.

През ноември 2023 г. евродепутатът организира конференция на тема “Енергийната стратегия на България: План за енергийна сигурност” в сградата на Народното събрание в София. Заедно с над 200 представители на индустрията, публичните институции, синдикати, неправителствения сектор, политици и дипломати беше очертан ясен план за индустриалното и енергийното развитие на България и нейната роля в региона и в ЕС. Конференцията в Брюксел е продължение на поставените стратегии на форума от края на миналата година.

Цветелина Пенкова, в качеството си на вицепрезидент на Групата за подкрепа на ядрената енергетика, организира в рамките на форума и съпътстваща дискусия с американския режисьор Оливър Стоун, на която той ще представи своя нов документален филм “Nuclear now”. Филмът на Стоун представя ползите от ядрената енергетика и разбива стигмата, че това е остаряла и опасна технология.

Гостите от България ще имат възможност да представят възможностите на българската индустрия и енергетика пред своите европейски партньори и пред най-високо ниво представители на европейските институции. Основна цел е България да заеме място на водеща държава в региона и в ЕС по отношение на формирането и реализирането на европейските енергийни и индустриални политики.