/Поглед.инфо/ Страната ни не е в добро състояние. От години правителствата пренебрегват исканията на мнозинството. Вместо да възнаграждават постиженията, те преразпределят богатството, създадено от трудовите хора, към най-богатите 10 процента. Вместо да инвестират в компетентно управление и добре функциониращи комунални дейности, политиците съобразяват щенията на влиятелни лобита, като изпразват държавната хазна. Вместо да зачитат свободата и разнообразието на мненията, налагат авторитарна политика, която диктува на гражданите как да живеят, как да отопляват домовете си, как да мислят и как да говорят. Правителствата ни са безпосочни, недалновидни и по много въпроси – просто некомпетентни. Без политическо преориентиране излагаме на риск нашата индустрия и благосъстояние.

Хората са загубили доверие в държавата и не могат да намерят представителство в съществуващите политически партии. Основателно смятат, че не живеят в същата държава, каквато някога бе Федералната република. Те се тревожат за бъдещето на децата си. Искат отговорна политика, която да е в състояние да съхрани икономическата сила на страната, да осигури социална справедливост и недискриминационно разпределение на благата, да поддържа мирно сътрудничество между народите и опазване на околната среда.

„Съюзът Сара Вагенкнехт за разум и справедливост“ е основан, за да положи основите на нова партия, която да даде глас на хората. Ние се застъпваме за обрат към разумната политика. Германия има нужда от силна, иновативна икономика и социална справедливост, от мир и честна търговия, от зачитане индивидуалните свободи на гражданите, от среда за открита дискусия. Трябват ѝ надеждни политици, които да са отдадени на целите си. Членовете на нашия съюз отстояват следните позиции и цели, които да бъдат стандарт на новата партия.

Икономическа чувствителност

Страната ни все още има солидна индустриална основа и успешна, иновативна средна класа. Но през последните години икономическите условия драстично се влошиха. Публичната ни инфраструктура е в плачевно състояние за стандартите на водеща индустриална държава. Не всички влакове се движат по разписание, пациентите на националната здравна система чакат с месеци за медицински прегледи, има недостиг на хиляди учители, детски заведения и възможности за настаняване. Разрушените пътища и мостове, липсата на мобилен обхват и претовареният административен сектор с ненужни разпоредби затрудняват дейността – особено на малките и средните предприятия. Германската училищна система е с 16 различни учебни програми, свръхголеми класове, а ранната селекция прегражда пътя към образование и възможности за децата на непривилегировани семейства; в същото време не успява да отгледа така необходимите таланти за нашата икономика. Тъй като санкциите срещу Русия и наказателната политика в областта на климата доведоха до рязко повишаване цените на енергията, рискуваме да загубим важни промишлени сектори и стотици хиляди добре платени работни места. Много компании обмислят да преместят производствата си в чужбина. Други са застрашени от фалит.

Повлияната и купена от корпорациите политика и неуспехът на антитръстовите регулатори създадоха икономика, в която много пазари са нефункциониращи. Пазарите днес са доминирани от големия бизнес, от финансови гиганти като Blackrock, от произвола на цифровите монополисти като Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft и Apple, които извличат монополни печалби за сметка на другите участници на пазара, подкопават конкуренцията и унищожават демокрацията. Сегашният период на инфлация е до голяма степен резултат от пазарния провал, налаган от големия бизнес.

Ние се стремим към икономика, основана на иновациите, с лоялна конкуренция, добре платени и сигурни работни места, за производства с висока добавена стойност, за справедлива данъчна политика и укрепване на средната класа. Затова искаме да ограничим пазарната мощ и да декартелизираме доминиращите на пазара корпорации. Когато монополът е естествен, отговорността трябва да се прехвърли на обществените доставчици. Германската промишленост е гръбнакът на нашия просперитет, тя трябва да бъде запазена. Трябва да се обърнем към технологии от следващото поколение, които се произвеждат в Германия, към повече сравнително малки, но изключително успешни компании, които често са скрити зад завесата на незабележимостта.

За да се предотврати икономическият упадък на страната, необходими са мащабни инвестиции в образователната система, публичната инфраструктура и в ефективна и компетентна администрация. Нуждаем се от бъдещи фондове за иновативни местни предприятия и стартиращи фирми, вместо да харчим милиарди за субсидиране на компании от чужбина. Германия, като страна, ориентирана към износ и бедна на ресурси, трябва да има икономическа външна политика и стабилни търговски отношения с възможно най-много партньори, осигуряващи доставки на природни ресурси и достъпна енергия, вместо да се фокусира върху блокова политика и санкции.

Глобалното изменение на климата и унищожаването на нашата природна среда са сериозни предизвикателства, които политиката не може да пренебрегва. Но сериозна политика в областта на климата изисква честност: при сегашното равнище на технологиите енергийните нужди на Германия не могат да бъдат задоволени само от възобновяеми източници. Слепият активизъм и слабо обмислените политики не подобряват състоянието на климата, а застрашават икономическите ни основи, увеличават разходите за живот на хората, подкопават общественото приемане на по-разумни политики за климата. Най-важният принос, който страна като Германия може да даде в борбата срещу изменението на климата и екологичното разрушение, е разработването на иновативни ключови технологии, които да насочват към неутрално по отношение на климата устойчиво икономическо бъдеще.

Социална справедливост

От години неравенството в нашата страна се увеличава. Милиони хора работят усърдно, за да осигурят що годе комфортен живот за себе си и семействата си. Те са тези, които поддържат нашето общество и плащат повечето данъци. Вместо да получат уважението и социалната сигурност, които заслужават, през последните десетилетия животът им става все по-труден и несигурен. Въпреки че работят на пълен работен ден, много от тях едва успяват да преживяват от месец до месец. Обещанието за възходяща социална мобилност на социалната пазарна икономика вече не важи, основният фактор за индивидуалния просперитет отново е социалният статус на родителите. Концентрацията на богатството в Германия днес е толкова висока, колкото и в началото на Първата световна война, когато в Берлин управляваше император. Дори по време на криза корпорациите разпределят рекордни печалби, докато опашките за благотворителни храни стават все по-дълги.

Дори тези, които са работили години наред и са плащали социални осигуровки, след като са останали безработни в продължение на една година се третират като просяци. Поради липсата на свободни места в детските градини и поради факта, че нашето общество не е дружелюбно към семейството, много самотни родители и техните деца живеят в бедност. Тази ситуация се влоши от преосмисляне на Hartz IV (програма за обезщетение при безработица, бел.пр.) в Bürgergeld (ограничения за получаване надбавки за лица най-малко с 15 години трудов стаж, но все още не достигнали възрастовата граница за пенсия, бел.пр.). Милиони възрастни хора не могат да се радват на спокойни старини, тъй като пенсиите им са унизително ниски. Жилища, болници, здравни заведения, лекарски кабинети и много други важни социални дейности са разпродадени от ловци на комисиони. Разходите нарастват, а качеството на услугите за повечето хора продължава да пада.

Искаме да спрем срива на обществото и да преориентираме политиката към обществено благосъстояние. Нашата цел е справедливо, ориентирано към постижения общество с истинско равенство на възможностите и висока степен на социална сигурност. Продуктивната икономика изисква квалифицирани и мотивирани работници. Предпоставките за това са заплащане, основано на резултатите, сигурна заетост и добри условия на труд. Това се отнася и за работниците в сферата на услугите, които са важни за нашето общество както добрите инженери и техници. За да се предотврати понижаването на заплатите, трябва да се укрепи силата на колективното договаряне и да се улесни общото прилагане на договорите за заплащане на труда. В същото време страната ни се нуждае от надеждна социална държава, която да облекчи несигурността и да предотврати социалното отмиране в случай на болест, безработица и старост. Приватизацията на основни дейности, като здравеопазването, домашните грижи и жилищното настаняване, трябва да бъде спряна, като доставчиците, действащи в интерес на общественото благосъстояние, трябва да бъдат привилегировани в тези сектори. Справедлива данъчна политика трябва да облекчи тежестта на хората с ниски доходи и да попречи на големите компании и богатите хора да укриват своя принос към обществото. Индивидуалният просперитет не бива да зависи от социалния произход, а по-скоро да бъде резултат от упорит труд и индивидуални усилия. Всяко дете има право способностите му да бъдат признати и развивани.

Мир

Външната ни политика да следва традициите на канцлера Вили Бранд и съветския президент Михаил Горбачов, които – противно на логиката на Студената война, провеждаха политика на разведряване, помиряване на интересите и международно сътрудничество. Ние принципно сме против решаването на конфликти с военни средства. Противопоставяме се на постоянно нарастващия поток от ресурси за оръжия и военни материали, вместо инвестиции в образованието на нашите деца, в изследване на екологични технологии или в поддръжката на здравните заведения. Ядреното въоръжаване и ескалацията между ядрените свръхсили поставят на карта по-нататъшното съществуване на човечеството и трябва да бъдат спрени. Стремим се към нова ера на разведряване и подновяване на договорите за разоръжаване и колективна сигурност. Бундесверът е длъжен да защитава нашата нация. За тази цел трябва да бъде адекватно оборудван. Ние сме против изпращането на германски войници в международни военни конфликти, разполагането на германски войски по границите на Русия или в Южнокитайско море.

Военен съюз [визира се НАТО, бел.пр.], водещата сила на който незаконно нахлува в пет различни държави през последните години и която в тези войни е убила над един милион души, подклажда страх и недоволство и по този начин допринася за глобалната нестабилност. Вместо инструмент на силата за геополитически печалби, ние се нуждаем от отбранително ориентиран съюз, който да действа в съответствие с устава на ООН, стреми се към разоръжаване, а не към въоръжаване; и който осигурява равнопоставеност между държавите-членки. Европа се нуждае от стабилна архитектура на сигурност, която в дългосрочен план да включи и Русия.

Страната ни заслужава независима политика, която поставя в центъра благосъстоянието на своите граждани и която признава, че интересите на САЩ понякога се различават значително от нашите. Нашата цел е независима Европа на суверенните демокрации в един многополюсен свят, а не ново формиране на блокове, в които Европа ще бъде разбита на пух и прах между САЩ и все по-утвърждаващия се блок, който се формира около Русия и Китай.

Свобода

Искаме да възродим демократичната свобода на мненията, да разширим демократичното участие и да защитим личните свободи. Ние отхвърляме крайно десните, расистките и насилствените идеологии от всякакъв вид. Отмяна на културата, натискът за приспособяване и все по-стесняващият се спектър на мненията са принципно несъвместими със свободното общество. Същото важи и за новото авторитарно политическо течение, което претендира да възпитава хората и да диктува начина им на живот и говорене. Осъждаме опитите за масово наблюдение и манипулиране на хората от страна на корпорации, тайни служби и правителства.

Имиграцията и сътрудничеството между културите могат да бъдат само от полза. Но само ако напливът е ограничен до степен, който не претоварва инфраструктурата на страната ни; и ако интеграцията се насърчава активно и е успешна. Знаем, че тежестта на засилената конкуренция за достъпни жилища, за нископлатени работни места и разходите за неуспешна интеграция не се поемат предимно от онези, които водят привилегирован живот. Тези, които са подложени на политическо преследване, имат право на убежище. Но миграцията не е решение на световната бедност. Вместо това се нуждаем от справедливи икономически отношения и политики, които да полагат усилия за създаване на повече възможности в съответните страни.

Общество, в което силните се ръководят единствено от желанието да увеличат богатството си, води до нарастващо неравенство, унищожаване на околната среда и войни. В противовес, ние представяме нашите принципи за общество на духа, отговорността и сътрудничеството, които искаме да направим отново възможни чрез промени в баланса на силите. Нашата цел е общество, в което общото благо е поставено над егоистичните интереси, което вместо да възнаграждава хитреците и играчите, да възнаграждава онези, които полагат усилия, които вършат добра, честна и сериозна работа.

Превод: д-р Радко Ханджиев

ЧЕТЕТЕ И ПИШЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ТУК: https://www.facebook.com/PogledInfo

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.