/Поглед.инфо/ Новите и глобални, производствени отношения неизбежно съответстват на глобалните производствени сили. Ядрото на тези отношения е формирането, основано на интензификацията на взаимодействието на глобалните мрежи, на качествено нов субект на световната история - глобалната управляваща класа.

Нейната поява или най-малкото рязко засилване (тъй като слабата възможност да наблюдаваме не ни позволява да говорим точно за времето на възникването ѝ) е най-важният практически резултат от кардиналното опростяване на всички видове комуникации в хода на глобализацията.

Опростяването на комуникациите обединява представители на системите на управление (както държавни, така и корпоративни) и служители на специалните служби, науката, медиите и дори културата, които ги обслужват въз основа на общ начин на живот и лични интереси, и увеличаване на концентрацията на богатство разширява кръга на тези влиятелни хора. Те не живеят в държави, а в охраняеми луксозни хотели и резиденции от затворен тип, които осигуряват ниво на комфорт отвъд границите за обикновените хора, независимо от държавата на местоположение.

Глобалната управляваща класа по своята същност е общност, а не йерархия: не е чудно, че всички опити за създаване на "световно правителство" са се провалили. Но създаването му изглеждаше съблазнително със своята самоочевидност, за да разреши противоречието между глобалната икономика и нейното частно управление чрез Съединените щати като организационна структура на глобалната управляваща класа! Но глобалната управляваща класа не е организация, а отворена съвкупност от социални водовъртежи, която привлича индивиди с глобално влияние, лична енергия и мобилност и ги изхвърля почти със светкавична скорост, когато дори едно от тези качества се загуби.

От гледна точка на теорията на управлението глобалната управляваща класа се описва като мрежа, чието оцеляване „при наличие на външна турбулентна среда зависи от съществуването на" скелета на мрежата." Мрежовият скелет включва мрежови възли, които едновременно принадлежат към различни модели и осигуряват свързаност и по този начин запазват мрежата като цялост. Тези възли не са слепи изпълнители и проводници на интересите на един модел спрямо друг, а са относително независими агенти, чиито интереси и действия им позволяват да съществуват едновременно в поне два модела "

Поради обективната разлика в интересите на своите елементи и откритост (както и относителна историческа младост), глобалната управляваща класа не е монолит, чието самосъзнание обхваща самосъзнанието поне на най-значимите си елементи. Борбата на основните ѝ елементи за дневния ред, образа на желаното бъдеще и общата посока на развитие е в основата на съвременната човешка история.

Но природата на глобалната управляваща класа е по-важна причина за нейната невъзможност да създаде световно правителство, отколкото нейната временна историческа незрялост. Разнородността и променливостта на интересите, които обхваща, не позволява постигането на стабилни споразумения и следователно създаване на стабилни структури за тяхното изпълнение (дори въпреки стабилността на бюрократичните организми и тяхната склонност да търсят нови задачи за самосъхранение), което води до постоянно вътрешни конфликти, подкопаващи неговата сила с постоянно променящи се конфигурации.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели