/Поглед.инфо/ Инициативата Belt and Road и Африканската континентална зона за свободна търговия / AfCFTA/, позиционирани сред ключовите глобални и континентални рамки, разширяват нивата на икономическо сътрудничество и предлагат допълнителни предимства за индустриалното и устойчиво развитие.

Същевременно двете инициативи са насочени към справяне с проблемите на инфраструктурното недоразвиване и пречките в международната търговия.

AfCFTA отговаря на желанията на Африка за интеграция, както е обяснено в Програмата на Африканския съюз до 2063 г., план за превръщане на Африка в глобална икономическа сила на бъдещето.

Освен това споразумението за 3 трилиона долара има за цел да създаде най-голямата зона за свободна търговия в света с участието на няколко държави и се очаква да революционизира търговията в Африка.

В момента Африка се нарежда след другите региони по отношение на общото си ниво на регионална търговска интеграция.

Според доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие търговските връзки между Африка и останалия свят, често са по-силни от търговията между държавите на континента.

В доклада се казва, че африканските държави в момента са склонни да търгуват повече с Европа (35%) и Азия (31%), отколкото със съседните пазари.

Но с AfCFTA делът на вътрешноафриканската търговия ще се увеличи повече от два пъти между 2010 и 2022 г., като ще се повиши от 10,2% на 21,9%.

Например износът на селскостопански и хранителни продукти между африканските страни се очаква да нарасне с марж от 57,6% до 2023 г.

Очаква се вътрешноафриканската търговия с промишлени продукти да нарасне от 11,6% през 2010 г. до 25% през 2022 г.

От друга страна, BRI покрива над 60% от световното население и представлява една трета от световната търговия и БВП, което го прави една от най-големите инфраструктурни програми в света.

Според Световната банка, когато бъде напълно внедрена, транспортната инфраструктура на BRI ще намали времето за пътуване с до 12 процента.

Това също ще увеличи търговията с между 2,8% и 9,7% за коридорните икономики и ще изведе близо 8 милиона души от крайна бедност.

Инвестицията в транспортна инфраструктура също ще намали транспортните разходи с 5 процента. Например Чад ще увеличи износа си със 79,3 процента чрез подобряване на качеството на инфраструктурата.

По подобен начин BRI ще играе основна роля в затварянето на някои от липсващите връзки на пътни платна и основни транспортни коридори.

Те включват основната цел за ускоряване на изпълнението на приоритетни субрегионални и регионални инфраструктурни проекти в Африка.

Една от тях е трансафриканската магистрална мрежа с обща дължина 57 300 километра.

Като водещ проект на Програма 2063, тази магистрална мрежа се очаква да изгради система от пътища, комбинирани в целия континент.

Взаимосвързан с програмата за развитие на Африка, BRI засилва вътрешноафриканската търговия, Африканската архитектура за мир и сигурност и вътрешноконтиненталния обмен на хора.

От африканска гледна точка могат да се преследват три стратегии, за да се гарантира, че BRI е добре интегрирана с AfCFTA.

Първо, идентифициране и популяризиране на проекти в рамките на Африканската общност за свободна търговия, които могат да бъдат изпълнени чрез BRI. Тази стратегия може да бъде модел за сътрудничество "печеливш - печеливш", тъй като не само ще ускори приоритетните проекти на Африка, но и ще подпомогне постигането на BRI целта за инфраструктурна свързаност.

Второ, Африка трябва да насърчава проекти, свързващи националните и селските мрежи с икономически коридори, които улесняват международния внос и износ. Това ще гарантира, че въздействието на трансграничната инфраструктура не е ограничено до международната търговия, но също така засилва регионалните икономики и вътрешноафриканската търговия.

И накрая, политическата воля на най-високо ръководно ниво е от решаващо значение за успеха на инициативите за трансгранично развитие. Това ще даде възможност за мобилизиране на жизненоважни заинтересовани страни и партньори, особено Комисията на Африканския съюз; новото партньорство за развитие на Африка, което е програма за икономическо развитие на АС; и регионалните групировки на африканските държави, известни като регионални икономически общности.

Авторът е изследовател и политически анализатор в базирания в Кения мозъчен тръст Африкански политически институт. Мненията не отразяват непременно тези на China Daily.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели