/Поглед.инфо/ От януари до май 2024 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Китай са били 412,51 милиарда юана (56,81 милиарда долара), а броят на новосъздадените компании с чужд капитал е достигнал 21 764, което представлява ръст от 17,4% на годишна база, според статистика на Министерството на търговията от този петък.

Преките чуждестранни инвестиции в производствения сектор са 117,11 милиарда юана или 28,4% от общите за страната и с 2,8 процентни пункта по-високо от нивото от миналата година. Тези във високотехнологичния производствен сектор са били 50,41 милиарда юана или 12,2% от общия обем и ръст от 2,7 процентни пункта в сравнение със същия период на миналата година.

Притокът на ПЧИ от Германия отбелязва ръст от 24,2% на годишна база през периода, а тези от Сингапур са се увеличили с 16,2%.

Според Министерството на търговията, последните проучвания сред членовете на търговските камари на САЩ, ЕС и Япония в Китай, повече от компаниите планират да продължат дейността си в Китай.

През март китайското правителство обяви план за действие от 24 точки за повишаване на привлекателността и ефективното използване на чуждестранните инвестиции, като част от усилията на страната да реализира пазарния си потенциал.