/Поглед.инфо/ Директорът на Световната банка Аджай Банга даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. В него той заяви, че Китай разполага с инфраструктура, която повечето страни нямат, а производството в страната представлява 30% от общото производство на целия свят.

Китай има сериозни активи и достатъчно квалифицирана работна ръка, но също така пред страната има и сериозни предизвикателства. Населението застарява, като за това трябва да се вземат съответните мерки.

„Подобно на други страни, Китай е изправен пред предизвикателства. Вярвам, че Китай не само ще работи усилено, за да промени своя модел на икономически растеж, но и ще се справи с промените в демографската си структура. Мисля, че в дългосрочен план здравословното развитие на китайската икономика е от решаващо значение за останалия свят.“

Аджай Банга добави, че сътрудничеството между Китай и Световната банка свидетелства за бързото развитие на китайската икономика, насърчавайки повишаването на ролята на Китай в света. „Концепциите и опитът на Китай за зелено и устойчиво развитие в железопътното и инфраструктурното строителство могат да бъдат приложени и на други места по света“, коментира още той.