/Поглед.инфо/ На 24 октомври посланикът на Китай по въпросите на разоръжаването Шън Дзиен взе участие в 78-ата сесия на Комитета по разоръжаване и международна сигурност на Общото събрание на ООН. Той разясни политиките и предложенията на Китай по въпросите на глобалното управление на изкуствения интелект и информационната сигурност.

По отношение на глобалното управление на изкуствения интелект Шън Дзиен заяви, че Китай подкрепя концепциите за ориентираност към човека, интелигентност за добро, фокус върху развитието и поставяне на етиката на първо място. Страната се застъпва за това изкуственият интелект винаги да се развива в посока към напредъка на човешката цивилизация. Китай стартира Глобалната инициатива за управление на изкуствения интелект (Global Artificial Intelligence Governance Initiative), като призова държавите да засилят обмена и сътрудничеството, да работят заедно за предотвратяване на рисковете и непрекъснато да подобряват безопасността, надеждността, контролируемостта и справедливостта на технологията на изкуствения интелект. Страната активно подкрепя обсъжданията за създаване на международен орган за управление на изкуствения интелект в рамките на ООН, който да координира основните въпроси на международното развитие, сигурността и управлението на технологията.