/Поглединфо/ Във вторник Китай стартира национална инициатива за събиране на мнения от граждани относно проектоправила, насочени специално към технологията за лицево разпознаване. Това е първият път, в който страната се опитва да създаде детайлни насоки за използването на технологията на национално ниво.

Запознати с въпроса посочиха, че макар технологията за лицево разпознаване да предлага удобства и ефективност, в обществото съществуват опасения относно потенциална злоупотреба с нея и нарушаване на личната неприкосновеност. По тази причина изработването на правила е спешно необходимо, за да се постигне баланс между развитието на технологията и защитата на поверителността.

Проектоправилата предвиждат строги изисквания за събирането, съхранението и използването на данни за лицево разпознаване. Така например, организациите, използващи тази технология трябва да получат съгласие от лицата, преди да съберат техните данни. Те трябва също така ясно да посочват целта и обхвата на събирането на данни и да гарантират, че те се използват единствено за тази заявена цел. В проекта се посочва, че е за предпочитане да се използват небиометрични технологични решения за разпознаване.

Освен ако не е получено индивидуално съгласие или не става въпрос за поддържане на националната сигурност, обществената безопасност или защита на живота, здравето и имуществото на лица в извънредни ситуации, никоя организация или лице не може да използва технология за лицево разпознаване, за да анализира чувствителна лична информация, като раса, етническа принадлежност, религиозни убеждения, здравен или социален статус, се казва в проекта.

Хотели, банки, железопътни гари, летища, спортни обекти, изложбени зали, музеи, художествени галерии, библиотеки и други бизнес места не могат да принуждават или подвеждат лица да приемат технология за лицево разпознаване, за да потвърждават самоличността им, освен ако не е предвидено друго в закон или административни разпоредби.

Оборудване за получаване на изображения и персонална идентификация не трябва да се инсталира в хотелски стаи, обществени бани, съблекални, тоалетни и други места, където може да се наруши неприкосновеността на личния живот на хората.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели