/Поглед.инфо/ В петък от Китайската комисия за регулиране на ценните книжа, Министерството на обществената сигурност, Министерството на финансите, Китайската народна банка, Националната администрация за финансово регулиране и Комисията за надзор и управление на държавните активи публикуваха съвместно документ за борба с финансовите измами и подобряване на дисциплината на финансовите пазари.

В него се подчертава, че регулаторните органи ще проявяват нулева толерантност към всякакви финансови нередности, като невярна информация, злоупотреба със средства и избягване на дългови задължения. Документът изтъква необходимостта от бдителност срещу развиващите се тактики за системни и организирани финансови измами, като се застъпва за строги правни действия срещу лицата, участващи в фалшифициране или промяна на ваучери, фалшифициране на транзакции или сговор с трети страни.

Ще бъде въведена също така цялостна рамка за отчетност, а под ударите на закона ще попадат както основните извършители, така и техните съучастници, като се призовава за въвеждането на по-тежки наказания и пазарни забрани за онези, които са признати за виновни във финансови измами.

Освен това документът призовава за стриктно прилагане на задължителното делистване на компании, участващи в измамно емитиране на акции и сериозни финансови измами. Насърчават се усилията за разкриване на неправомерно поведение от корпоративни вътрешни лица, включително злоупотреба с финансови средства, присвояване и злоупотреба с доверие, които увреждат интересите на листвани компании.