/Поглед.инфо/ От 25 до 27 юни в град Далиен се проведе Летният форум Давос, в който участваха над 1700 представители на политиката, бизнеса и академичните среди от повече от 100 държави. Много от тях оцениха високо икономическото възстановяване на Китай, чийто пазар продължава да привлича компании от цял свят.

Като двигатели на глобалния растеж, Китай и други нововъзникващи пазари играят важна роля в световния икономически пейзаж. Един от основните въпроси, който бе обсъден на форума бе за това как страните да преодолеят трудностите и се възползват от възможностите за икономическо развитие. Китай представи инициатива от четири точки, в която призовава за задълбочаване на научния и технологичния обмен и сътрудничество, създаване на екологична база за развитие, поддържане на отворена пазарна среда и насърчаване на приобщаващото развитие.

За да се постигне икономически растеж, освен добра концепция за развитие, трябва да има истинско действие. „Китай има свръхголям пазар“, „Китай продължава да разширява отварянето на високо ниво“, „Китай има предимства в индустриалната система, талантите и иновациите“ са думи, които се чуват често в икономическите кръгове. По време на форума редица участници изтъкнаха, че икономическият растеж на Китай е отворил нов свят за собственото му развитие и е създал траен импулс на световната икономика.

Световния икономически форум представи неотдавна последната група от 153 „фабрики-фарове“, като 62 от тях са китайски, включително в сферата на фотоволтаиците, електромобилите и други високотехнологични сектори. Това превръща Китай в страната с най-много подобни фабрики в света. Същевременно, от януари до май тази година в страната са създадени 21 764 нови предприятия с чуждестранни инвестиции, което е с 17,4% повече в сравнение с предходната. Освен това редица международни организации и институции наскоро повишиха очакванията си за икономическия растеж на Китай.

Всичко това отразява доверието на световната общност в перспективите за икономическо развитие на Китай.