/Поглед.инфо/ Ново проучване предоставя доказателства, че еволюцията на съвременните птици е започнала много по-рано, отколкото се смяташе досега, преди изчезването на динозаврите.

Публикувано по-рано този месец в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, изследването на учени от Китай и Съединените щати, анализира геномите на 124 вида съвременни птици и очертава еволюционно дърво на надразреда Neoaves, което включва 95% от всички днешни птици.

Учените са установили, че основното родословие на птиците може да бъде разделено на две групи, като едната група представлява наземни видове, а другата – водолюбиви, и са изчислили, че това разделяне се е случило през периода късна креда (преди приблизително 87 милиона години), много преди масовото измиране на видове в самия му край преди 66 милиона години, довело и да изчезването на динозаврите.

Новото изследване поставя под въпрос широко разпространеното убеждение, че изчезването на динозаврите е последвано от бърза еволюция на видовете птици. Предишни проучвания показват, че катастрофата е довела до премахване на конкуренцията на птиците за ресурси, като по този начин е улеснила бързото им диверсифициране в 11 000 вида, които виждаме днес.

Масовото измиране на видове „изглежда е имало ограничено въздействие върху еволюцията на птиците“, казва професор У Шаоюен от Нормалния университет на Дзянсу и един от участниците в изследването.

Учените също така са установили, че глобалното затопляне, случило се преди 55 милиона години, е отговорно за еволюцията на съвременните видове морски птици, като пингвини и чайки.

Новите открития предоставят по-всеобхватна и прецизна гледна точка върху еволюцията на птиците, смята един от съавторите му Джоу Джунхъ от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни към Китайската академия на науките. „Развитието на съвременните птици, за разлика от по-рано признатия модел на бързи еволюционни промени, е постепенен и непрекъснат процес, движен от естествения подбор. Те са склонни да се привеждат в съответствие с диверсификацията на растения, бозайници, риби и насекоми“, отбеляза той.