/Поглед.инфо/ На 19 март Законодателният съвет на специалния административен район Хонконг разгледа и прие Наредба за защита на националната сигурност. Това е важна стъпка и осезаемо постижение за изпълнение на конституционната отговорност за опазване на националната сигурност, което заслужава пълно признание.

В официално изявление ПК на ОСНП коментира приемането на наредбата: „Законодателният процес на Наредбата за защита на националната сигурност на Хонконг премина през широки и задълбочени обществени консултации и чрез внимателно и цялостно разглеждане от Законодателния съвет. След изменения и подобрения законопроектът беше одобрен и приет от Законодателния съвет с единодушно гласуване. Това напълно отразява общата воля на органите на властта на специалния административен район, на различни сектори на общността и на сънародниците от Хонконг за твърдо гарантиране на суверенитета, сигурността и интересите за развитие на държавата, както и на конституционния ред и правовата държава на Хонконг.“