/Поглед.инфо/ Днес се проведе заседание на Политбюро на ЦК на ККП, на което беше анализирана икономическата работа за 2024 г. На заседанието беше представен работен доклад за резултатите на Централната комисия за проверка на дисциплината и Комисията за държавен надзор, а освен това бяха разгледани и резултатите от борбата с корупцията. Беше разгледана и „клаузата за дисциплинарни действия на ККП“. Председател на заседанието беше генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

На заседанието беше отбелязано, че тази година е началото на изпълнението на духа на ХХ конгрес на ККП и е първата година на икономическото възстановяване след тригодишната пандемия. Китайската икономика поддържа висококачествено развитие и добри перспективи за бъдещето. Изграждането на модерна индустриална система вече показва добри резултати. Научните иновации се прилагат активно в много сфери, реформата и отварянето се задълбочава непрекъснато, осигурявайки всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава .

През следващата година трябва да се поддържа стабилността на икономиката, да се насърчава засилването на антицикличните и междуцикличните корекции на макроикономическите политики и да се продължи прилагането на проактивни фискални и разумни парични политики.