/Поглед.инфо/ Двудневна международна конференция на тема „Европа – КНР – диалог в името на прогреса” се проведе в българската столица по повод 10-годишния юбилей на инициативата „Един пояс, един път”. Конференцията бе под патронажа на българския президент Румен Радев и на нея присъства зам.председателят на Народното събрание Росица Кирова, зам.министъра на икономиката Николай Павлов и други високопоставени членове на българската държава.

Освен от България събитието събра високопоставени представители и от Китайската страна - Китайския народен институт за външни работи, Центъра за съвременни международни изследвания и Изследователския институт на агенция „Синхуа“, както и експерти от Сърбия, Турция, Северна Македония, Гърция, он-лайн включвания на представители на ЕП и някои страни от ЦИЕ, които обмениха мнения и добри практики по време на няколко модула в рамките на събитието. КМГ беше един от основните медийни партньори, като бе инициатор и организатор на дискусията на тема „Културно и медийно сътрудничество между България и Китай” с участието на около 10 български представители на медиите.

Форумът бе открит от председателя на Българската национална асоциация „Един пояс, един път” проф. Захари Захариев, който подчерта в словото си, че настоящата ситуация e свързана с преломен момент на човешката цивилизация и е напълно естествено, когато човечеството се намира на такъв исторически кръстопът, да има и сблъсък на идеи и визии в света на 21 век. И това е свързано с много сериозни промени, които настъпват не само в световната политика, но и в съзнанието на гражданите и на съвременното общество. С тези думи проф. Захари Захариев очерта сложността на темата, която е събрала толкова много участници на конференцията.

Високото признание, което получи форумът посветен на юбилея на „Един пояс, един път” са изразените от Дън Ли, генералния секретар на Секретариата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа и заместник-министър на външните работи на Китай и българския президент Румен Радев готовност да бъде патрон на събитието. Дън Ли заяви в поздравителното си писмо към конференцията, че инициативата „Един пояс, един път“ не само е допринесла с „китайската мъдрост“ за мирното развитие на света, но също така предлага китайски решения за насърчаване на печелившо сътрудничество между страните. „През последното десетилетие, ръководена от принципа на обширни консултации, съвместен принос и споделени ползи, инициативата „Един пояс, един път“ остана ангажирана с визията за отворено, зелено и чисто сътрудничество и преследва целта за висококачествено, устойчиво и ориентирано към хората развитие“, каза Дън. Специален поздравителен адрес от името на президента прочете Александър Пулев – Секретар на Президента по въпросите на научно-техническото развитие.

Александър Пулев прочете приветствието на българския президента, в което се подчертава, че макар България да продължава своята проевропейска политика, това не трябва да пречи на развитието на всички ключови приоритети и отношения със страните от Далечния и Близкия Изток. Българският президент подчертава, че организирането на подобни форуми в България, на които присъстват експерти от различни области доказва стратегическото място, което България може да има за китайския бизнес в Европа. Подобни събития са изключително важни от гледна точка и на сложната геополитическа ситуация в региона, която пренарежда глобалните вериги на доставки в един все по-глобализиран и воден от нови реалности свят. /Пълният текст на поздравлението на президента Румен Радев е във видео-материала/.

„България може да бъде солиден мост в отношенията между Китай и ЕС” – това бе акцентът в приветствието на зам.-председателя на Народното събрание на Република България г-жа Росица Кирова. Тя изрази възхищението си от присъствието на  толкова много приятели на азиатската култура. „Ние всички сме тук заедно с ясното съзнание, че както България, така и ЕС, имат нуждата от солиден, стабилен и уважаван партньор в лицето на КНР, най-вече за запазването на мира в света, най-вече за да може не само търговските отношения да бележат нашия път, но и да можем заедно да направим така, че светът да бъде спокойно и сигурно място за живот”, бе категоричен българския депутат. Тя изрази мнението си, че преди да говорим за търговия и обмен на стоки, е добре да помислим за онова, което можем да направим в културно отношение. За да можем да имаме добри търговски отношения и да бъдем партньори във всяко отношение – ние първо трябва да се познаваме, и това е основата и на днешната конференция: да познаваме добре онзи,с когото искаме да бъдем партньори и да проявяваме уважение към културните различия и да може да си протягаме ръце в трудни моменти. Като представител на българския Парламент Росица Кирова изрази специална благодарност към Н.Пр. Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик на КНР в България, и увереността си, че можем заедно с българския парламент и с Групата за приятелство с Китай да се включваме във всички инициативи, които ще дадат възможност за задълбочаване и развитие на отношенията между България и Китай. „Още повече, че България може да бъде солиден мост в отношенията между Китай и ЕС”.

В словото си към участниците в конференцията Н.Пр. Посланик Дун Сяодзюн подчерта, че „Инициативата „Един пояс, един път“ произхожда от Китай, но принадлежи на света. Тя е път на отворено и приобщаващо сътрудничество между различните култури. Посланик Дун Сяодзюн цитира и конкретни данни: В изминалите десет години инициативата „Един пояс, един път“ привлече участието на повече от 150 страни и 32 международни организации, близо един трилион долара инвестиции, стартира над 3000 проекта за сътрудничество, създаде 420 000 работни места в участващите страни и помогна за изваждането на близо 40 милиони души от бедността. Тя представлява ярка илюстрация на модернизацията в китайски стил, която е от полза не само за Китай, но и за света. „. „Един пояс, един път“ е път на мира и сигурността. Днешният свят представлява общност със споделено бъдеще и обща съдба. Това, което хората по света искат, не е нова Студена война или тесни кръгове, а свят на траен мир и универсална сигурност. Инициативата „Един пояс, един път“ е положителен отговор на стремежите на международната общност”, каза още в словото си посланикът. „Един пояс, един път“ е път на новаторство, който насърчава взаимното учене. От стартирането на Плана за действие за наука, технологии и иновации в рамките на инициативата през 2017 г., Китай си сътрудничи с държави в нейния обхват в четири области: наука и технологии, междучовешки отношения и култура, съвместни лаборатории, сътрудничество в областта на научно-технологичните паркове и трансфера на технологии, за да помогне на развиващите се страни да ускорят развитието на дигиталната икономика и зелената трансформация и да споделят дивидентите от научния и технологичния прогрес. „Един пояс, един път“ е път за взаимноизгодно развитие. През последното десетилетие инициативата даде сериозен тласък на свързаността и се превърна във важна движеща сила за приобщаващ глобален икономически растеж. Експортно-импортната банка на Китай установи две кредитни линии към Фонда за инвестиционно сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа, първият от които е на стойност 435 милиона долара, а вторият – 1 милиард долара. През 2020 г. бяха договорени 75 милиона евро от Фонда „Китай – Централна и Източна Европа“ на Китайската промишлено-търговска банка за справяне с последиците от Ковид-19. „Банк ъф Чайна“ и Китайската банка за развитие са ангажирани с предоставянето на персонализирани финансови услуги за бизнеса от Централна и Източна Европа, включително и за българския. Във време, когато глобалното икономическо възстановяване все още е несигурно, е още по-важно да се противопоставим на опитите за „разделяне“.

Посланик Дун Сяодзюн се спря специално на ролята на България, като припомни, че България се присъедини към инициативата „Един пояс, един път“ през 2015 г. и е неин важен възел на Балканите. От 2015 до 2022 г. годишният стокообмен между Китай и България се е увеличил 2,3 пъти от 1,79 до 4,12 милиарда долара. Инициативата „Един пояс, един път“, заедно с механизма за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, се превърна в полезно допълнение към всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Европейския съюз, предоставяйки по-разнообразни канали за сътрудничество и платформи за развитие и на китайско-българските отношения”, категоричен бе посланик Дун. В края на приветствието си Н.Пр. Дун Сяодзюн оповести поредицата от събития, които предстоят в Китай от септември до ноември т.г. „Китай ще проведе поредица от изложения, сред които особено място заема Третият форум за международно сътрудничество „Един пояс, един път“, чийто домакин през октомври ще бъде столицата Пекин. Той ще бъде не само най-мащабното събитие за отбелязване на 10-ата годишнина на „Един пояс, един път“, но и важна платформа за всички страни за обсъждане на висококачественото сътрудничество в рамките на инициативата. Представители от повече от 90 държави са потвърдили присъствието си, което ще даде рядка възможност на всички да разширят сътрудничеството”, каза той и отправи покана към всички присъстващи да вземат участие в събитието.

Онлайн приветствия към участниците в конференцията отправи зам.министърът на външните работи на КНР Дън Ли, както и Уан Лийон – зам-.председател на Китайския център за съвременни световни изследвания в Международния департамент на ЦК на ККП .

Голям интерес сред всички присъстващи предизвика словото на зам.министъра на икономиката на Република България Николай Павлов, който подчерта, че в сътрудничеството си с Китай българската страна се стреми към привличане на сериозни китайски инвестиции в сектори, в които страната ни има традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност, чрез въвеждане на иновации и осигуряват висока конкурентоспособност на икономиката: високотехнологични промишлени производства и услуги, информационни и телекомуникационни технологии, аутомотив индустрията, селско стопанство, туризъм. „Вярвам, че все повече китайски компании ще се възползват от предимствата на България като дестинация за бизнес и инвестиции. Изразявам готовността на Министерство на икономиката и индустрията да окаже подкрепа на китайските фирми, които желаят да инвестират в България в сектори, осигуряващи висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката.”.

От китайска страна специално поздравление отправи г-жа Шъ Лин - Вицепрезидент на Китайския народен институт за външни работи, която подчерта огромното значение както на самия проект „Един пояс, един път” така и изрази благодарност към гостоприемството на българската страна чрез поканата за участие в тази конференция. Тя изрази увереност за повишаване ефективността и бъдещото сътрудничество между двете страни. Г-н Уан Лийон, заместник председател на Китайски център за съвременни световни изследвания, международен департамент на централен комитет на Комунистическата партия на Китай (ЦК на ККП/ и Г-н ДЖУ ДЖЪБИН - Старши изследовател в мрежа за изследвания „Един пояс, един път“ – Институт Синхуа също представиха своите приветствени слова към организаторите и участниците във форума.

В края на първия ден на международната конференция бе излъчено и специалното видео-приветствие на Директора на българската редакция на КМГ г-жа Ся Фанлей към организаторите, участниците и гостите на конференцията. КМГ е един от медийните партньори на събитието. Г-жа Ся Фанлей подчерта, че за 10 години от създаването си  „Един пояс, един път” се превърна в добре приет от много страни глобален обществен продукт и символ на сътрудничеството и взаимното опознаване на страните с обща полза за всички. Проектът успя да реализира до голяма степен своята визия за свързаност и да се превърне в платформа за задълбочаване на международното сътрудничество в редица области.  „Днес няколко милиарда души са част от Съвременния път на коприната и заедно споделят ползите от инициативата „Един пояс, един път”, подчерта директорът на Българската редакция на КМГ. .България е важна част от Новия път на коприната и от Механизма за сътрудничество и в рамките на изминалите 10 години практическите връзки и контакти между нашите две страни се задълбочиха и разшириха, нарасна и обменът между хора от различни сфери на общественото, икономическо и културно развитие. Ся Фанлей подчерта, че българо-китайският стокообмен носи ползи за бизнеса и хората. Тя отбеляза огромното значение на хората, които всъщност са най-важната основа за политиката на свързаност, към която се стреми „Един пояс, един път”, а КМГ, като държавна китайска медия , ще продължи да работи за разширяване на културния обмен, за взаимното разбирателство между нашите два народа”.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели