/Поглед.инфо/ Между Китай и Казахстан съществува „постоянно всеобхватно стратегическо партньорство“. От 2 до 4 юли китайският председател Си Дзинпин е на държавно посещение в централноазиатската страна.

 В подписаното днес съвместно изявление, ръководителите на двете държави взеха решението да засилят двустранните отношения, с което да изградят общност на споделена съдба, която да предаде приятелството, взаимното доверие на високо ниво, солидарността и общия просперитет и на бъдещите поколения. Двете страни подписаха и редица споразумения за сътрудничество, което ще даде нов тласък на висококачественото развитие на отношенията помежду им.

Виждаме задълбочено интегриране на основните стратегии на двете страни - стремежът на Китай към модернизация в китайски стил и стратегията на Астана „Казахстан-2050“, заедно с инициатива „Един пояс, един път“ и „Икономическия курс на справедлив Казахстан“. Настоящият момент е нова отправна точка за двете страни да укрепят своето постоянно и всеобхватно стратегическо партньорство и да работят заедно за изграждането на по-значима и жизнеспособна общност на споделена съдба.

Политическото взаимно доверие е в основата на сътрудничеството между Китай и Казахстан. Китай подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на централноазиатската страна, а Казахстан отстоява принципа на „един Китай“. Това несломимо взаимно доверие и подкрепа е най-важната политическа гаранция за сътрудничеството между двете страни.

Търговско-икономическото сътрудничество е движещата сила на китайско-казахстанските отношения. Китай е най-големият търговски партньор на Казахстан. Не само това, но и именно Казахстан е страната, където китайският лидер за първи път представи инициативата „Един пояс, един път“. Двете държави вече са изградили цялостна мрежа за инфраструктурна взаимосвързаност, а сътрудничеството между тях в секторите на възобновяемата енергия, големите данни и електронната търговия се развива на високо ниво.

Постоянното и всеобхватно стратегическо партньорство е от голямо значение за модернизацията на Китай и Казахстан. Не само това – взаимното сътрудничество със сигурност ще допринесе и за глобалния мир и стабилност.