/Поглед.инфо/ На 29 март в Пекин се проведе шестата среща на Механизма за културен обмен и диалог на високо равнище между Китай и Европейския съюз, на която присъстваха Чън Ицин, член на Държавния съвет, и Илиана Иванова, еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Чън Ицин отбеляза, че Китай и ЕС трябва да реализират важния консенсус на своите лидери, да се възползват изцяло от водещата роля на механизма за диалог на високо равнище, да разширят значението на културния обмен и сътрудничество, да насърчат по-нататъшния обмен на специалисти и да насърчат обмена и сътрудничеството в областта на образованието, науката и технологиите, културата, медиите, спорта, младите хора, жените и други. Трябва да се намерят по-практични решения за създаване на нов тласък и жизненост на развитието на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и ЕС.

Илиана Иванова похвали положителните резултати от европейско-китайския хуманитарен обмен. Според нея тази среща е ново начало за двустранното хуманитарно сътрудничество и изрази готовността на европейската страна да работи с Китай за насърчаване на нови резултати в сферата.