/Поглед.инфо/ В 13-ия брой на списание „Циушъ“ за тази година, който ще излезе на 1 юли, ще бъде публикувана част от речта на Си Дзинпин на 20-ия конгрес на ККП през 2022г., озаглавена „Мисията и задачите на Китайската комунистическа партия в новата ера“. В нея се подчертава, че основните задачи на ККП за бъдещето е да обедини и ръководи хора от всички етнически групи в цялата страна за цялостно изграждане на модерна социалистическа сила, да осъществи целите на второто столетие и да насърчава цялостно развитие на китайската нация чрез модернизация от китайски тип.

В статията се отбелязва, че „по пътя напред е необходимо твърдо да се придържаме към следните основни принципи: общо ръководство на партията, следване на пътя на социализма с китайска специфика, придържане към идеологията за развитие, ориентирана към интересите на хората, и задълбочаване на реформите и отварянето към света.“