/Поглед.инфо/ КМГ е медиен партньор на събитието и организатор на дискусията „Медийно и културно сътрудничество между България и Китай” в рамките на конференцията

В интервю специално за КМГ, председателят на Българската Национална Асоциация „Един пояс, един път” проф. Захари Захариев анонсира основните акценти на юбилейния международен форум

В. Проф. Захариев, „открехнете” моля  повечко вратата на предстоящото юбилейно събитие, на което българската столица ще бъде домакин   в средата на м.септември /на 13 и 14 септември т.г./, и на което се очаква да присъстват високопоставени гости от Китай, от страните в ЦИЕ, от редица балкански държави, както и представители на Европейския парламент и различните парламентарни групи в българското Народно събрание. Кажете ни какво предопредели и предизвика организирането на този международен форум?

Проф. Захариев: Много важен факт, на който бих искал да обърна внимание още в началото на разговора ни и който показва  важността на Конференцията е готовността на Президента на Република  България Румен Радев да поеме патронажа на този форум. Освен това ще има и специално приветствие лично от Н.Пр. Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посланик на КНР в София, както и приветствие от високопоставен представител на китайската страна.

Конференцията е свързана със стратегическата, цивилизационна китайска инициатива „Един пояс, един път” и нейния юбилей, който се отбелязва през настоящата година. Но тя има и своя специална тема – темата за отношенията между КНР и Европа. И  всички ние знаем, че перспективите, свързани с „Един пояс, един път” зависят до голяма степен и от политическия климат в отношенията между Пекин и Брюксел. И затова нашето желание беше конференцията да се проведе в навечерието на две големи събития – едното е 10-та годишнина на мегапроекта и юбилейния форум, който се готви по този повод в Китай на най-високо правителствено и държавно ниво през м.октомври, а другото -  предстоящите разговори във формат ЕС-КНР на най-високо политическо ниво.

Трябва също да подчертаем, че през тази година ние сме свидетели до голяма степен – от една страна на доста активен диалог между Брюксел и Пекин, между отделните европейски страни и Китай,  но в същото време сме свидетели и на много  „буреносни облаци” на небето на  тези отношения. И това е свързано с цялостния политически климат в света, свързано е с пренареждането на „пъзела” в световната геополитика, до голяма степен е свързано и с обективната потребност за „декодиране” на онова, което носи цивилизацията  - не само за Европа и Азия, но и за човечеството като цяло и пренареждането на основните елементи на  диалога и на съществуващите взаимоотношения между отделните страни, и по-специално - между  Европа и Китай. Свързано е и със сегашните измерения на геополитическата криза – войната в Украйна, която оказва изключително негативно въздействие  върху световната политика, не само в глобален аспект но влияе индиректно  и върху отношенията между ЕС и Китай.

Всичко това, до голяма степен, предопредели необходимостта от провеждането на такъв форум. Искам да подчертая, че такива събития и формати се провеждат преди всичко на държавно ниво, те са свързани преди всичко с геополитическите аспекти в международните отношения. Но има и още един важен обективен процес – силното нарастване и присъствието на волята на обществения фактор, на гражданското общество в тези отношения. Според мен, това е трайна тенденция, която ще се развива и в бъдеще – от една страна като противовес на политическите амбиции и на егоизма  - като на първо място бих поставил САЩ, с тяхната „американска мечта” за „Pax Americana”, но, от друга страна -  виждаме и проявата на  геополитически егоизъм и от страна на много други водещи държави, и в частност някои от европейските лидери, както в рамките на ЕС, така и  извън него. Пример за такава страна, като фактор в международните отношения  е Великобритания.

Това бяха нашите подбуди, за да решим да организираме този форум  и да предложим на нашите трайни китайски партньори  - преди всичко на структурите на инициативата „Един пояс, един път”, да обединим усилията си,  именно за такова важно събитие , на което да си дадат среща, както представители на политически сили, представители на структури на Европейския съюз - имам предвид преди всичко на Европейския парламент, така и водещи експерти и изявени обществени фигури и политически дейци от отделни европейски страни и от Китай.

В. Ще ни запознаете ли с някои акценти от програмата на този важен международен форум?

Проф. Захариев: В програмата са включени различни аспекти от отношенията в рамките на сътрудничеството по инициативата. След официалното откриване през първия ден се предвиждат изказвания на участниците, свързани с преглед на досегашните по-активни действия и постигнатото в рамките на мега-проекта, в контекста на визията, която той чертае за един глобален свят на споделено бъдеще. Геополитическите предизвикателства и необходимостта от обединение в името на прогреса, които те налагат също ще бъде тема на дискусии и изказвания. Различните аспекти на икономическото и правно сътрудничество ще бъдат представени, както от китайските, така и от чуждестранните и българските експерти.  Специално внимание ще бъде отделено на културното и медийно сътрудничество в рамките на проекта. Отделно  се предвиждат и няколко „кръгли маси”  /workshops/, като бих искал да обърна специално внимание на участието на младежките структури от Китай. В рамките на конференцията сме заложили и провеждането на отделен панел -  Младежка Кръгла Маса, по време на която участниците ще се опитат в  свободен диалог да очертаят перспективните насоки на развитието на младежкото сътрудничество.  От българска страна също ще се включат представители на някои водещи младежки структури. Поканили сме представили на младежките структури от различните политически сили в България.

В.   Поканили сте за участие много известни личности, както от Китай, така и от редица европейски и балкански страни, имате ли вече потвърждения за участието им? Разкажете ни повече и  за Вашите партньори от Китай, заедно с които организирате събитието, както и дали то ще бъде в присъствен или в хибриден формат?

Проф. Захариев:  Събитието ще бъде преди всичко в присъствен формат, но по чисто обективни причини, може да се наложи някои включвания да бъдат онлайн. Лятото беше  известна „спирачка” в организацията на конференцията,  но още преди да е дошъл крайния срок за потвърждение, вече имаме повечето положителни отговори. Очакваме 18 гости от Китай, очакваме също и около 35-40 чуждестранни гости от други страни.  Ние поставяме акцент върху присъствието на представителите на Балканските страни и на държавите от Централна и Източна Европа. Ще бъде много интересно и разнообразно  не само  от гледна точка на участието  на  различни личности, които ще присъстват, но и от гледна точка на участието на различни институции, които ще намерят добро поле да изразят своята политическа и геополитическа визия за този диалог.

Що се отнася до Китай – очакваме  голяма делегация, която ще бъде по линия на Китайския Народен  Институт за външна политика, която е изключително авторитетна структура и работи активно  от една страна „на полето” на китайската външна политика, а от друга – в сферата на теорията, в помощ на китайското ръководство. Тази институция е създадена още през 1949 г. и е била оглавявана последователно от водещи дейци  - създатели на КНР. Освен  тях, в конференцията ще участват и нашите трайни партньори от Китайския център за съвременни световни проучвания  - това е Научният център към ЦК на ККП в областта на геополитиката и международните отношения.

Свои представители изпращат също и  други изключително важни институции в рамките на „Един пояс, един път”, като например „Мозъчен тръст” /тинк-тенк/, който беше създаден специално за осмисляне на теоретичните аспекти и очертаването на стратегическите  направления в рамките на инициативата „Един пояс, един път”. Ще има и представители на Академията за обществени науки на Китай, водещи фигури от университети и други институти.

Нашата асоциация има честта на бъде член на Управителния съвет на този много важен орган на Инициативата „Един пояс, един път” още от самото начало на нейното стартиране.

Очакваме и  представители на правителството на КНР, и по-специално  на  известната Комисия по реформите, която практически е свързващо звено в теоретичен и практически план между Политбюро на ЦК на ККП  от една страна изпълнителната власт в лицето на правителството.

Така че, очакваме много разнообразен състав на китайската делегация.

Очакванията ни наистина са големи, макар че в никакъв случай не считаме, че един  такъв форум може сам да обхване всички открити въпроси и да разсее  „буреносните облаци” на небето на китайско-европейските отношения, за които говорих по-горе, но смятам, че ще постави началото на по-активно ангажиране на обществения фактор, на гражданското общество в този диалог, който не е само в рамките на междудържавните отношения, а става дума за очертаване и на перспективите на развитие на човечеството, в частност – чрез Китай и Европейския съюз.

В. Китайската медийна група /КМГ/ ще бъде  партньор в организирането  на тази конференция, какво ще бъде нейното участие и какво предвиждате за медийното отразяване на събитието?

Проф. Захариев: Основна задача пред нас е да ангажираме активно  средствата за масова информация с отразяването на този форум. В тази връзка, много полезно и перспективно е партньорството в организирането на форума на Китайската медийна група /КМГ/. Неотдавна в България бе на посещение делегация от китайски медии, в която имаше и  ръководен представител на  КМГ,  по повод създаването на българо-китайски медиен Център и стартирането на съвместен българо-китайски проект. С настоящото партньорство, всъщност продължаваме действията си по бъдещото ни добро сътрудничество. Това е важно не само за отношенията между България и Китай, но и – през България – за отношенията  и с редица други страни.

Що се отнася до конкретното участие на КМГ -  през втория ден от конференцията,  ще има отделен  панел, свързан с културното и медийно сътрудничество и обмен  между България и Китай, който ще бъде  организиран от Китайската медийна група.  Акценти ще бъдат добрите практики и личен опит на журналисти, както и възможностите и перспективите в тази насока за бъдещо взаимодействие. В рамките на този панел  ще участват както български журналисти, които са били на посещение в Китай и които ще разкажат за своя опит и впечатления от работата на китайските медии, но също ще се включат и журналисти-представители и на други страни,

В рамките на конференцията ще проведем и специален брифинг за представителите на всички медии, с присъствието на китайските ни гости, за да могат и журналистите  да отразят тяхното  мнение и впечатление от форума, а също и да общуват с китайските и чуждестранните ни гости.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели