/Поглед.инфо/ Вчера в Сямън се проведе 16-ата конференция към Форума за обмен между двата бряга на Тайванския проток. Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на НК на КНПКС, взе участие и изнесе реч.

Уан Хунин заяви, че националното единство е неизбежна част от голямото възраждане на китайската нация. Континенталната част на Китай приветства още повече тайвански сънародници да участват в обмена, сътрудничеството, интеграцията и развитието от двете страни на Тайванския проток, да участват в процеса на национално възраждане, да споделят възможностите за модернизация и развитие от китайски тип и да споделят голямата слава на развитието на китайската нация.

Лиен Шънуън, заместник-председател на китайската партия „Гоминдан“, заяви в речта си, че жителите на двата бряга на протока са сънародници, обединени от общата идея за бъдещето. „Трябва заедно да се изправим пред предизвикателствата и да създадем мирна и просперираща ера за бъдещите поколения, принадлежащи към китайската нация.“