/Поглед.инфо/ Днес в 9 часа сутринта в Пекин бе открита втората сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители (ОСНП). На откриването присъстваха председателят на КНР Си Дзинпин и други партийни и държавни ръководители.

Изминалата 2023 г. бе първата от реализирането на целите и задачите, поставени на 20-ия конгрес на ККП, посочи премиерът Ли Цян в доклада за работата на правителството, който той представи пред открилата се днес в Пекин втора сесия.

Изправени пред изключителна сложна международна среда и трудни задачи в реформите и развитието, ЦК на ККП начело със Си Дзинпин, ръководи китайския народ в справянето му с външния натиск и преодоляването на вътрешните трудности. През миналата година, благодарение на упорити усилия, правителството успя да стабилизира ситуацията след пандемията от COVID-19 и да изпълни главните задачи за социално-икономическо развитие. Продължава висококачествено развитие, в обществото има социална стабилност и Китай върви уверено по пътя на всестранното изграждане на модерна социалистическа държава, подчерта премиерът.

Китайската икономика като цяло се възстановява стабилно, като БВП възлиза на 126 трилиона юана, което е ръст от 5,2% на годишна база, посочи премиерът Ли Цян в доклада за работата на правителството.

Благодарение на това, страната остава на водеща позиция сред най-големите икономики в света, се казва още в доклада.

През изминалата година работните места в градовете са се увеличили с 12,44 милиона, или 5,2% повече в сравнение с 2022 г., а безработица е била 5,2 процента. Потребителските цени са нараснали с 0,2 %, а международните плащания на страната са като цяло балансирани, посочи премиерът.

В доклада за работата на правителство бяха поставени целите за развитие през настоящата година. Те включват ръст на БВП от 5% на годишна база,  създаването на над 12 милиона нови работни места в градовете, поддържане на безработицата в градските райони в рамките на 5,5%, повишаване с около 3% на индекса на потребителските цени, синхронизиране на доходите на хората с икономическия ръст, балансирани международни плащания, добивът на зърно да надвиши 650 милиона тона, разходът на енергия на единица БВП да бъде намален с 2,5% на годишна база, както и да продължи да се подобрява околната среда.

Китай ще провежда по-активна политика и мерки за справяне с проблемите на застаряващото население, заяви в доклада за работата на правителството премиерът Ли Цян.

По думите му, месечната минимална основна пенсия за градските и селските жители ще бъде увеличена с 20 юана и ще се полагат усилия за оптимизиране на пенсионното осигуряване. Правителството ще разшири и подобри социално-осигурителните услуги за пенсионираните войници, както и мрежата на услуги в градски и селски райони, за да насърчи развитието на икономическите сектори, свързани с възрастните хора. В същото време властите ще подобрят социалната помощ за децата, хората с увреждания и политиките за бедните райони, подчерта премиерът.

Стабилната парична политика трябва да е гъвкава, прецизна и ефективна. Необходимо е да се запази ликвидността на разумно ниво, както и да се съгласува парично предлагане с икономически ръст и цените на стоките, се казва в доклада за работата на правителство, представен от премиера Ли Цян на открилата се днес втора сесия на 14-ото ОСНП.

Трябва да се максимизират ефектите от паричната политика, да се увеличи стабилността на капиталовия пазар, да се запази основната стабилност на курса на юана спрямо останалите валути. Правителството ще подкрепя финансово проекти, свързани с технологични иновации, зелената икономика, повишаване благосъстоянието на гражданите, дигитализацията, както и ще оптимизира мерките за финансиране, кредитиране и споделяне на риска, за да отговори по-добре на нуждите на малкия бизнес, се посочва още в доклада.

Китай ще подобри ефективността на положителната фискална политика в съответствие с нуждите на развитието и стабилността, като за целта трябва да се оптимизира комплексът от мерки в съответните сфери, посочи премиерът Ли Цян.

Планира се финансовият дефицит да бъде 3%, а номиналният му размер – 4,06 трилиона юана, което ще бъде увеличение със 180 милиарда юана спрямо бюджета от предходната година. Очаква се тази година растежът на фискалните приходи да се възстанови, а мащабът на общите публични разходи да достигне 28,5 трилиона юана или с 1,1 трилиона повече на годишна база. Правителството ще предложи да бъдат издадени специални облигации на местните власти в размер на 3,9 трилиона юана, което е със 100 милиарда повече, заяви още премиерът.