/Поглед.инфо/ „Благодарение на усилията на Китай да намали производствените разходи светът постигна голям напредък в областта на соларните панели и в сектора на електрическите превозни средства“, това каза Амин Насер, главен изпълнителен директор на Saudi Aramco, една от най-големите петролни компании в света, по време на 26-ия Световен енергиен конгрес. Според него Китай е подхранил целта на Запада за постигане на нулеви въглеродни емисии и е дал изключителен принос за глобалния енергиен преход.

Когато западни политици спекулират с т.нар. „свръхпроизводство“ на Китай, изказването на Амин Насер показва рационалното и обективно познание на международната общност. Фактите дават отговор на въпроса какво всъщност означава за света „зеленият производствен капацитет“ на Китай.

Основната цел на икономическия растеж е да се подобри благосъстоянието на хората. Продуктите с нови енергии се характеризират с екологичност, ефективност и комфорт, отговаряйки на пазарното търсене, но в същото време производствените им разходи са прекалено високи. Благодарение на технологичните иновации и цялостната система на индустриалната верига Китай предоставя на света достъпни решения и насърчава популярността на продуктите с нови енергии.

За страните по света зеленият производствен капацитет на Китай даде нов тласък на растежа. Към момента страните се стремят към индустриалната модернизация и преход към ниско въглеродно производство, ето защо се нуждаят от необходимото оборудване за разработването и използването на новите енергии. Ролята на Китай, като най-голям пазар на възобновяема енергия и производител на оборудване в света, е незаменима. Bloomberg коментира, че световният енергиен преход е обещаващ, до голяма степен благодарение на „осигуряването на евтини и екологични продукти“ от страна на Китай.

Понастоящем 50% от оборудването за вятърна енергия и 80% от фотоволтаичните клетки в света са от Китай, а обемът на търговията с екологични продукти в страната е нараснал със 146,3% между 2012 и 2021 г., което дава силен тласък на екологичния растеж на глобалната икономика.