/Поглед.инфо/ “Размерът на изместването на баланса на света към Китай е такъв, че светът трябва да намери нов баланс. Не е възможно да се преструваме, че това е просто още един голям играч. Това е най-големият играч в историята на света”. Ли Кван Ю.

През 2003 г. публикувах книга, представяща спада на Америка в тридесет и шест социални и икономически показателя. Изпратих копия до администрацията, Конгреса и ръководителите на отдели и получих само един отговор от генералния директор на Централното разузнавателно управление, казвайки, че Агенцията предоставя почти идентична информация на правителството от десетилетия. Оттогава упадъкът ни и възходът на Китай се ускориха и инерцията ни отнесе толкова бързо, че надпреварата е нереалистична.

* * *

Ако Китай приличаше на карикатурата, която нашите медии рисуваха през последните седем десетилетия, да, трябва да се състезаваме с неговия репресивен авторитаризъм и да инвестираме богатството си в напреднали технологии, за да гарантираме, че ще останем повод за завист по света.

Но ако Китай не е нито репресивен, нито авторитарен? Ами ако китайските лидери са по-популярни, уважавани и компетентни от нашите? Ами ако икономиката му е с тридесет процента по-голяма и расте три пъти по-бързо, с една трета от тежестта на дълга? Ами ако те са вече пред нас в научно-технологичен план, военно са непревземаеми и притежават повече и по-мощни съюзници от нас? Какво да правим тогава? Ето опис:

Правителство: Най-великият политолог в историята Конфуций е казал: „Ако хората нямат вяра в своите владетели, държавата не може да съществува.” Нашето доверие в правителството е в най-ниското си равнище в историята. “Галъп” казва, че повечето от нас определят правителството като най-належащия проблем, а едва 54 процента от нас „последователно изразяват продемократична позиция.“ Китайската система на професионално, нефракционно правителство върна Китай към ролята на Поднебесната империя. В сравнение с нас, китайското правителство е перспективно, децентрализирано, ефективно и пестеливо. Правителственият изпит избира всяка година най-добрите 2% от завършилите и успехът и отговорността са единственият път към властта. 200-те членове на Държавния съвет - всички насърчавани в способността си да работят съвместно - управляват колективно милиарди хора в продължение на общо 5000 години и техните публично достъпни статистически данни зашеметяват. Повечето имат докторска степен и коефициент на интелигентност над 140. Всички са започнали кариерата си по най-бедните села в страната и са ги напуснали едва след като са увеличили доходите с 50%. Те повтарят това представяне на всяко ниво, включително и на председателското, както прави Си Цзинпин.

Лидерство. Ние избираме лидери чрез избори - гръцко-римски обичай, предпочитащ красноречивите злосторници - и това е точно това, което имаме, докато, както отбеляза президентът Тръмп, „Китайските лидери са много по-умни от нашите. Това е като да вземеш Том Брейди (Американска футболна звезда - бел. Прев) и да го накараш да играе срещу футболния си отбор в гимназията.

Икономика. Днес Китай генерира 20% от глобалния БВП спрямо нашите 15%, вносът и износът му са в баланс, търговските му отношения са отлични, валутата му е сравнително добре оценена, икономиката му е с една трета по-голяма и расте три пъти по-бързо, производствените заплати са паритетни с нашите и плановете му за 2025 г. са спиращи дъха.

Инфраструктура: Нови магистрали, железопътни линии, подлези и пристанища, а през следващата година най-бързият, най-модерният Интернет и цели градове, изградени около 5G.

Геополитика. През 2018 г. 34% от световната оценка на одобрение към Китай победи 31% в Америка, а “Галъп” казва: „Тъй като световният баланс на меката сила продължава да се променя, за САЩ може да се окаже още по-трудно да се противопостави на това влияние.“ Те фокусират вниманието си върху Евразия и Збигнев Бжежински предупреждава: „Контролът над Евразия почти автоматично би довел до подчинение на Африка, превръщайки Западното полукълбо и Океания (Австралия) в геополитически периферни точки на централния континент в света. Седемдесет и пет процента от хората живеят в Евразия, както и по-голямата част от физическото богатство на света , както в предприятията, така и под земята. Евразия представлява около три четвърти от известните енергийни ресурси в света. "

Прехвърлихме контрола над Крим и Черно море на Русия и, все повече на Близкия изток. С “Един пояс, един път” Китай и Русия обединяват Евразийския икономически съюз, Шанхайската организация за сътрудничество Руси и Регионалното цялостно икономическо партньорство. След като тръбопроводите “Северен поток-2” и “Турски поток” бъдат привършени през декември, как ли ЕС ще успее да не бъде съблазнен да се присъедини към тях.

/Рус. Ез./

Финансы. «Файнешил Таймс» пишет: “Америке нужно будет продать 12 трлн долларов облигаций в ближайшее десятилетие... Кто на Земле или какие глобальные финансовые институты купят эту нависшую гору казначейских облигаций, требований заимствования США еще до крупного обновления  Трампом систем вооружений Америки ...? (wr) Свою «демократию» она способна продвигать лишь единственным способом. Остальные способности утрачены, если таковы и были. Эти потребности в заимствованиях [будут все] должны финансироваться в контексте уже высокой глобальной долларовой задолженности. Один из крупнейших американских хедж-фондов в частном порядке пришел к выводу, что через пять лет Казначейству потребуется продать облигации, эквивалентные 25 процентам валового внутреннего продукта, по сравнению с 15 процентами сегодня. За последние 120 лет этот уровень задолженности наблюдался лишь дважды: сначала во время Второй мировой войны, а затем снова во время финансового кризиса 2008 года”. Россия и Китай не имеют внешнего долга, а Китай имеет обильные сбережения и несет долговое бремя одной трети Америки и ЕС.

Наука. Их пятикратное преимущество в IQ перед нами означает, что у них есть 300 000 человек со 160 IQ, по сравнению с 30 000 на Западе. Согласно крупному новому докладу, Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире производителем научно-исследовательских разработок, составляя почти пятую часть от общего объема мирового работ. Китай доминирует в глобальном рейтинге наиболее цитируемых научных работ, опубликованных по 30 самым насущным технологическим направлениям. Хотя на долю США в целом приходилось 3,9 миллиона научных работ по сравнению с 2,9 миллионами из Китая, азиатские страны имеют наибольшую долю в 23 из 30 областей, которые называют приоритетными, в то время как Америка заняла корону первенства в остальных семи.

Как мы можем оценить по диаграмме, социальные группы, контролирующие наш излишек, использовали его для непроизводительных, удовлетворяющих эго целей, которые распределяли излишки на потребление, но не обеспечивали более эффективных методов производства. Китай является самой влиятельной страной в четырех из восьми основных научных областей, занимая первое место в области информатики, математики, материаловедения и инженерии и быстро догоняет в физике. США лидировали в области физики, экологии и науках о земле, фундаментальных науках о жизни и клинической медицины. Двадцать лет назад Сэмюэл Хантингтон[2] говорил: "Цивилизации растут, потому что у них есть инструмент экспансии, военная, религиозная, политическая или экономическая организация, которая накапливает излишки и инвестируют их в производственные инновации, и они приходят в упадок, когда прекращают применение излишков для реализации новых способов ведения дел. В современных условиях мы говорим, что темпы инвестиций снижаются. Это происходит потому, что социальные группы, контролирующие излишки, кровно заинтересованы в их использовании в непроизводительных, но удовлетворяющих эго целях, которые распределяют излишки на потребление, но не обеспечивают более эффективных методов производства.”(wr) Вот для чего необходим либо полный госконтроль, либо жесткое государственное регулирование наиболее емких и доходных отраслей народного хозяйства, с жесточайшим контролем за расходованием их сверх доходов. Это важнейшее условие динамического роста экономики общества.

Технологии. Две трети самых быстрых компьютеров в мире - китайские, но ничто не раскрывает пустоту нашего IP шкафа больше, чем китайское доминирование в расширенной мобильной широкополосной связи. Нам потребуется в два раза больше времени на интеграцию менее доступной, функциональной, совместимой и обновляемой системы. Тем не менее, наши беспомощные СМИ высмеяли президента Трампа, когда он призывает Америку доминировать в 6G, несмотря на общеизвестный факт, что у Huawei имеется 600 математиков, физиков и инженеров, работающих над 6G уже больше года. Китай лидирует в мире по большинству из десяти самых "горячих" областей, таких как исследования батарей, и на его долю приходится более семидесяти процентов всех работ по фотокатализаторам и лечению рака с использованием нуклеиновых кислот, которые занимают 12-е и 14-е места в рейтинге приоритетных. США лидировали в трех областях биотехнологии, включая редактирование генома №7 и иммунотерапию №10. Китай лидирует в мире по фундаментальным исследованиям и по большинству технологий, особенно в горячих областях.

Китай также лидирует во всех областях гражданского строительства, в формировании устойчивой и возобновляемой энергетике, в производстве, суперкомпьютерных вычислениях, распознавании речи, графенах, ториевой энергетике, реакторах с шаровыми ТВЭЛами, геномике, тепловой энергетике, противолодочных ракетах, беспилотниках, заправки спутников на орбите, пассивных массивов радаров, метаматериалах, гиперспектральных изображений, нанотехнологии, СВВ передачи электроэнергии, ВСМ, радио-телескопах, гиперзвуковом оружии, спутниковой квантовой связи, квантовой безопасной прямой связи и квантового контроля. "Примерно 72% академических патентов ассоцианированных с (QIT) отчетами о квантовых информационных технологиях с 2012 года, были из китайских университетов. Американские университеты занимают второе место с 12%."Китай обогнал США с 50% наиболее цитируемых исследовательских работ по искусственному интеллекту в этом году... Шесть из одиннадцати стартапов в сфере искусственного интеллекта – это китайцы. Мы не участвуем в квантовом шифровании или распознавании лиц, не задумываем метро на магнитной подвеске скоростью 100 миль в час, ни над передачей энергии без потерь.

Космос и авиация. Китай запустил в 2018 году больше космических миссий,  чем Россия или Америка, и его первый местный авиалайнер поднимется в воздух в этом году, несмотря на то, что FAA (Федеральное Авиационное Управление) вытягивает ноги. Это ведущий мировой поставщик беспилотных летательных аппаратов и крупнейший производитель и экспортер легких боевых самолетов. Теперь, когда его реактивный двигатель WS-15 находится в производстве, его J-20 будет  рваться опережая наши истребители.

Океанотехника. Китай является судостроителем для перевозчиков СПГ и военно-морских судов, которые требуют технической экспертизы, (USN) Военно-Морской Флот Соединенных Штатов обратился к нему о строительстве плавучего дока) он проектирует, строит и эксплуатирует самый мощный надводный крейсер на плаву, крейсер типа 55, гарантируя, что его претензии в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море не будут оспорены.

Современное железнодорожное оборудование. Китай лидирует во всех аспектах железнодорожного машиностроения и выигрывает большую часть глобальных железнодорожных контрактов. Первая из пяти низкоскоростных линий магнитного поля завершила тестирование, а еще две откроются в этом году.

Энергосберегающие и новые энергетические транспортные средства. Китай лидирует в мире по производству аккумуляторов и электромобилей и имеет более 20 производителей, конкурирующих за выживание.

Энергетическое оборудование. Китай лидирует в мире по фундаментальным исследованиям и производству возобновляемых источников энергии и ядерной энергии и установил больше источников возобновляемой и ядерной энергии в прошлом году, чем весь остальной мир вместе взятый. Он владеет рынком для передачи на большое расстояние СВВ.

Наука материаловедения. Доля Китая в наиболее цитируемых работах по нанонауке растет на 22% ежегодно и обогнала США в 2014 году. Его вклад в количественном и качественном отношении сейчас больше, чем вклад всего остального мира, вместе взятого. Большая часть графена в мире производится в Китае, где находится большинство графеновых стартапов, и страна даже с нами в разработке наноматериалов.

Биомедицина и высокопроизводительные медицинские приборы. Судя по публикациям в 82 высококачественных научных журналах, Китай является вторым ведущим вкладчиком в статьи биомедицинской инженерии после США и обгонит нас через три года.

Торговля. В середине шестнадцатого века Китай стал великим хранилищем вновь открытых богатств раннего современного мира в виде серебра. Долгое время являясь участником Международной морской торговли, Китай испытывал на себе последствия значительно расширившейся структуры мировой торговли. В этой торговле Китай был по существу продавцом высококачественных ремесленных изделий. Другие страны не могли конкурировать ни по качеству, ни по цене. Колонии Нового Света и вся средиземноморская сфера торговли, от Португалии и Испании до Османской империи, стали жаловаться на то, что приток китайских товаров подрывает их экономику. Ф. В. Моте «Императорский Фарфор 900-1800». Наиболее значимыми торговыми отношениями Китая являются отношения с Азией и Европой, на третьем месте США. Как говорит Параг Ханна[3], Пекин должен задаться вопросом, почему #3 начнет торговую войну против #1. Хотя мы самодостаточны во многих вещах, мы можем cтать более ненужными, чем мы себе представляем. ‘Америка сначала "звучит здорово, за исключением тех случаев, когда это на самом деле означает "только Америка".

Социальные показатели. Правители, которые привели свой народ в Царство меньшего процветания, образ жизни сяокан (общество малого достатка) [4], сами были столпами вежливости, искренности, справедливости и добродетели, в то время как те, кто не потерял власть, и все считали их вредителями. Китайский индекс Джини (бедности), который никогда не достигал нашего самого высокого  уровня, падает как камень, и крайняя нищета исчезнет в следующем году, тогда у каждого китайца будет жилье, работа, достаточно еды, образование, безопасные улицы, здравоохранение и уход за пожилыми людьми (тогда как в Америке будет больше наркоманов, самоубийств и казней, больше бездомных, бедных, голодных и заключенных людей, чем в Китае). 500 000 000 городских китайцев будут иметь больше собственного капитала и располагаемого дохода, чем средний американец, их матери и младенцы будут реже умирать при родах, их дети закончат среднюю школу на три года раньше и переживут наших детей. Девяносто восемь процентов китайцев, перечисленных к "бедным", уже владеют своим жильем, и Си запланировал 2021-2035 годы, чтобы довести индекс Джини ниже Финляндии.

Образование. Ни в одной стране нет такого количества умных, хорошо обученных, преданных делу инженеров. Одна четверть работников STEM (наука, технология, техника и математика) в мире - китайцы, интеллектуальная рабочая сила в восемь раз больше, растет в шесть раз быстрее и выпускает старшеклассников на три года раньше нас. К 2025 году Китай будет иметь больше технологически квалифицированных рабочих, чем вся ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) – США, ЕС, Канада, Мексика, Австралия, Израиль, Япония, Корея, Новая Зеландия и Турция вместе взятые.

Низкая преступность, никакой религиозной ерунды или исламского насилия. Компании могут безопасно инвестировать, не опасаясь религиозных волнений, насилия или грабежей.

Вера в будущее, национализм, вера в построение лучшего Китая. Китайцы имеют сильную веру в будущее и охотно жертвуют временем и усилиями для следующего поколения. Китайцы чувствуют себя так же, как и мы в 60-е годы, за исключением того, что их заработная плата и богатство удваиваются каждые десять лет в течение семидесяти лет.

Их рынок. В Китае в два раза больше людей, чем в США и Европе вместе взятых, а внутреннее потребление Китая растет на 7% ежегодно благодаря 200 миллионам сельских жителей, переезжающих в новые города. В ближайшие 15 лет в западных провинциях Китая будет много низкооплачиваемых рабочих. Китайские компании отличаются невероятной гибкостью. Они могут изменить продукты, управление, фокус или что-то буквально в одночасье. Китайцы невероятно гибки, и их культура уже пережила египтян, греков и римлян. Западные компании иерархически организованы, в то время как в китайских компаниях решения принимаются быстро, часто по телефону.

Политика. Китай является ведущей демократией в мире. Хотя это утверждение приводит в ярость многих западных людей, независимо от используемых методов, избирательно, популярно, процедурно, оперативно, материально, финансово и технологически, именно Китай является процветающей демократией, а не Америка.

Оборона. НОАК производит одни из самых современных систем вооружения в мире за половину расходов американского оборонного бюджета. Его более современные ракеты превосходят наши в каждом весе и классе благодаря тесной связи между их ведущими мировыми химиками и производителями ракетного топлива. Российские системы вооружения заполняют любые пробелы.

Моральное состояние. Очень сплоченное общество, 95% поддерживают политику своего правительства и большинство готовы бороться за свою страну.

Будущее. К 2025 году девять провинций будут иметь более высокие средние доходы, чем в США. К 2040 году этого достигнут все.

(wr)Америке надо бы консолидировать все свои ресурсы, чтобы сохранить лидерство в экономике и научно-техническом прогрессе, сосредоточиться на формировании сбалансированной внешней политики. Но несовпадение интересов крупного бизнеса, ставшего в большинстве транснациональным, с интересами своего народа, заносчивый нарциссизм элит с привычкой всех поучать и межпартийный раздрай, скатившийся в неприличные внутриполитические склоки не дают никаких надежд на это. В это время Китай и Россия уверенно берут новые вершины в развитии своих стран. Вот тебе и результат двухпартийной демократии обволакиваемой олигархическими СМИ, вымывающие напрочь способность населения самостоятельно думать и реально оценивать происходящее как внутри страны, так и зарубежем.

Превод: В.Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели