/Поглед.инфо/ На 10 юли Централната банка публикува предварителни данни за платежния баланс на Русия за първата половина на 2020 г., разпределени по тримесечия. Вирусно-икономическата криза, която започна да пламва в страната едва през март, когато бе въведена почти пълна карантина, вече остави своя отпечатък върху показателите за първото тримесечие. Но данните за второто тримесечие сигнализират за сериозни промени както в сравнение с първото тримесечие на тази година, така и в сравнение със същия период на 2019 г.

Ако тенденциите, които се появиха през второто тримесечие, продължат, до края на 2020 г. картината може да се окаже просто катастрофална. В платежния баланс може да се образува „дупка“, каквато Русия не е виждала през 28-годишното си съществуване.

Така според резултатите от първото тримесечие салдото на първия раздел на платежния баланс, наречен „Текущи транзакции“, възлиза на 21,7 милиарда долара, а през второто падна до 0,6 милиарда долара, тоест 36 пъти. Като цяло през първата половина на 2020 г. излишъкът по текущата сметка възлиза на 22.3 млрд. долара, което е почти два пъти по-малко, отколкото през първата половина на миналата година (43.4 млрд. долара). Нека ви напомня, че в "тлъстите" години положителното салдо в края на годината понякога надхвърляше 100 милиарда долара. Засега има малка надежда, че излишъкът ще нарасне силно през третото и четвъртото тримесечие. Малко повече и платежният баланс на Русия може да се превърне в дефицит (това се нарича платежен баланс, при който салдото по текущата сметка е отрицателно).

Основният източник на валута за страната е външната търговия със стоки, която през годините на съществуването на Руската федерация се характеризираше с подчертан положителен баланс (излишък от износ над вноса).

През първото тримесечие на 2020 г. търговският излишък със стоки е бил 31,9 милиарда долара, а през второто тримесечие е над два пъти, възлизайки на едва 14,3 милиарда долара. Ако сравним второто тримесечие на 2020 г. със същия период на миналата година (39,4 милиарда долара), тогава спадът е още по-впечатляващ - 2,8 пъти.

Но доскоро Русия имаше търговски баланси с излишък над 200 милиарда долара годишно. Например, през 2018 г. салдото е 212 млрд. долара. Средният тримесечен излишък е повече от 50 милиарда долара!

Положителното салдо в търговията със стоки започна да „дефлира“ не в резултат на факта, че започнахме да внасяме повече (през второто тримесечие, вносът на стоки дори леко намаля - с 4.4%), но в резултат на факта, че валутните приходи от износа на стоки започнаха бързо да намаляват ... През първото тримесечие те бяха равни на 88,1 млрд. долара, а през второто тримесечие падна до 67,9 млрд. долара, тоест с 23%. И в сравнение с второто тримесечие на миналата година (101,4 милиарда долара), той е паднал с повече от 30%. Печалбите от износ на руската икономика през април-юни паднаха за шесто поредно тримесечие и станаха най-ниските от 2005 г. насам.

Най-голямо намаление на валутните приходи от износ се случи за стоковите групи въглеводороди, които, както е известно, са в основата на руския износ.

Валутните приходи от износа на суров нефт през второто тримесечие на 2020 г. намаляват наполовина в сравнение с първото тримесечие на същата година. И в сравнение с второто тримесечие на миналата година той е спаднал с 57.3%.

За петролните продукти спадът на валутните приходи през тази година на тримесечна база е 41.7%. И ако сравним второто тримесечие на тази година със същия период на миналата година, спадът е 42.4%.

И накрая, за природния газ спадът във валутните приходи през първата половина на тази година на тримесечна база беше два пъти. И ако сравним второто тримесечие на тази година със същия период на миналата година, спадът е 61,5%. Периодът от март до юли 2020 г., както се съобщава от руските медии, може да се превърне в „най-черния период“ в историята на „Газпром“ (поне през този век). Последният път, когато „Газпром“ имаше толкова скромни валутни приходи, беше през 2002 г. Много експерти обаче прогнозират, че "черният период" ще продължи за фирмата през втората половина на годината, а през 3-то и 4-то тримесечие може да стане още по-"черен".

Добре е, че приходите от износ за други видове стоки са били повече или по-малко стабилни (както при сравняване на второто и първото тримесечие на тази година, така и при сравняването на второто тримесечие на тази година със същия период на миналата година).

Излишъкът от търговията със стоки през второто тримесечие на 2020 г., равен на 14,3 милиарда долара, почти изцяло покри негативното салдо по търговията с услуги (2,1 милиарда долара) и за покриване на отрицателния баланс на инвестиции и някои други приходи (11,6 милиарда долара). ). Това оставя оскъден излишък, който, както отбелязах по-горе, възлизаше само на 0,6 милиарда долара.

Дори може да се окаже отрицателен. Но поради пандемията беше неочаквано възможно радикално да се намали традиционно големият отрицателен баланс на международната търговия с услуги. Излишъкът през второто тримесечие беше само минус 2,1 милиарда долара срещу минус 6,7 милиарда долара през първото тримесечие и минус 9,0 милиарда долара през второто тримесечие на миналата година. Валутните разходи за транспортни услуги, както и чуждите пътувания и туризъм, рязко спаднаха. През второто тримесечие разходите за пътуване в чужбина и туризъм бяха на рекордно ниско ниво - едва 0,4 милиарда долара (срещу 5,5 милиарда долара през първото тримесечие на 2020 г. и 9,5 милиарда долара през второто тримесечие на 2019 г.).

И въпреки че салдото по текущата сметка има тенденция към нула, вторият раздел на платежния баланс, отразяващ международното движение на капитали (наречен „Финансова сметка“), показва, че се извършва мащабен отток на валута от Русия под формата на директни и портфейлни инвестиции. както и заеми и кредити. През първото тримесечие на 2020 г. нетният отлив на частен капитал от Руската федерация възлиза на 16,8 милиарда долара, през второто тримесечие - 12,1 милиарда долара.

Между другото, Банката на Русия даде прогноза в началото на годината, според която нетният отлив на капитал за цялата година ще възлиза на около 30 млрд. Виждаме, че тази прогноза за цялата година вече е практически „изпълнена“ през първата половина на годината.

През второто тримесечие се наблюдава леко понижение на нетните капиталови оттоци в сравнение с първото. Но през първото тримесечие подобен отлив може да бъде подхранван от излишък при текущи операции (припомнете си, че е равен на 21,7 милиарда долара). И през второто тримесечие текущите операции не предоставиха на износителите на капитал необходимата валута (излишъкът беше само 0,6 милиарда долара), така че капиталът беше изнесен чрез „подкожни“ спестявания (тоест чрез валутата, натрупана в предишни периоди).

Трябва да обърнете внимание и на факта, че натрупването на международни валутни резерви на Руската федерация, продължило дълго време (няколко предишни години), спря в началото на първото и второто тримесечие на 2020 г. През първото тримесечие растежът на валутните резерви продължи и възлиза на 5,0 милиарда долара. Валутните резерви достигнаха максималната си стойност в началото на март - 450,63 млрд. долара. Към 1 април 2020 г. международните валутни резерви на Руската федерация са равни на 443,64 милиарда долара. През второто тримесечие, за първи път от много години насам, бе регистрирано намаление на валутните резерви на тримесечна база - с 12,9 милиарда долара. За сравнение, отбележете, че за същия период на миналата година ръстът на валутните резерви възлиза на 16,6 милиарда долара.

Подобни ситуации, когато нетният отток на капитали от страната надвишава баланса по текущата сметка, се случват в историята на Руската федерация. Например, през четвъртото тримесечие на 2014 г., под влияние на санкциите и срив в цените на петрола, излишъкът по текущата сметка падна до 14 милиарда долара, а страната остави 50 милиарда долара под формата на нетен отлив на частен капитал. Но подобни ситуации не бяха чести и не продължиха повече от едно тримесечие. Ненормалната ситуация през второто тримесечие на 2020 г. може да се повтори през следващите две тримесечия на тази година. През втората половина на тази година е малко вероятно положителното салдо в търговията със стоки да може значително да се увеличи (ситуацията на световните пазари на въглеводороди не допринася за това). Като се вземе предвид това, може да се предположи, че салдото по текущата сметка ще бъде близо до нула или дори ще премине в отрицателна територия. В същото време нетният отлив на частен капитал (всъщност, изтичане на капитали) ще остане поне на нивото от първата половина на годината.

Как ще стане? Поради вътрешни "мастни" отлагания. Тоест международните валутни резерви на Руската федерация, както и валутните резерви в банковата система на Руската федерация. Между другото, запасите на свободна валута на банките също намаляват (според анализатори от „Райфайзенбанк“, през май акциите със свободна валута на банките паднаха с почти една трета - от 9,6 милиарда долара на 6,8 милиарда долара). Засега валутните резерви на Русия се топят сравнително незабелязано. Те приличат на леден къс, който слънчевите лъчи все още не са имали време да затоплят. Бързото топене на валутните резерви ще започне, когато световната икономическа криза се превърне в горещ пожар.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели