/Поглед.инфо/ Наскоро публикуваният Годишен отчет на Банката на Русия за 2020 г. съдържа най-новата информация за това, което се случва с международните резерви на Руската федерация през изминалата година. И тази информация дава нов повод за размисъл относно Централната банка на Руската федерация, нейния курс и значението ѝ за икономиката на страната.

На първо място, поразително е, че международните резерви на Русия през последната година са се увеличили с 28,9 млрд. долара, достигайки 588 млрд. долара до 31 декември 2020 г. (включително 450,9 млрд. долара - валутни резерви 137,1 млрд. долара - злато). Така че имаше нарастване на международните резерви с 5,2%. И това е на фона на общ икономически спад: БВП на Русия, според “Росстат”, миналата година е спаднал с 3,1%. Подобна многопосочност не може да не е тревожна. Позволете ми да ви напомня, че около една трета от всички валутни резерви на Русия са средства от Фонда за национално благосъстояние. Това са средствата на Министерството на финансите на Русия, които то депозира в Банката на Русия, а последната по споразумение с Министерството на финансите ги управлява. Средствата на такъв фонд могат да се използват за смекчаване и предотвратяване на икономическата рецесия в страната. Би било много по-добре, ако посоката на двете тенденции беше обърната: икономиката да расте и резервите да намаляват. „Валутната възглавница“, която, както ни беше обещано, трябваше да ни спаси от различни несгоди, незнайно защо не беше използвана. И въздействието върху икономиката е много осезаемо. Някои индустрии и някои социални групи изпитват остра болка.

А сега за структурните промени, които международните резерви претърпяха през годината. Нека първо разгледаме структурата по основни видове активи. От няколко години по-голямата част от резервите се отчитат от държавни ценни книжа на чуждестранни емитенти. Ако в края на 2019 г. те представляват 36,3%, то година по-късно делът им се увеличава до 40,0%. През този период от време се увеличава и делът на златото - от 19,5 на 23,3%. Друга позиция, за която се наблюдава растеж, е "корпоративни ценни книжа на чуждестранни емитенти" (от 6,2% на 7,8%). Наблюдава се намаление на позициите „средства по сметки в чуждестранни банки“ (от 31,4 на 23,4%) и „ценни книжа на международни организации“ (от 3,9 на 3,7%).

Неволно възниква въпросът: защо Централната банка и Министерството на финансите на Русия да не спират да изграждат портфейла от чуждестранни ценни книжа? Като цяло чуждестранните ценни книжа на всички видове емитенти представляват 51,5% от международните резерви на Руската федерация, което в абсолютно изражение възлиза на астрономическа стойност от 303 млрд. долара.

Централната банка в трудни времена трябва да увеличи помощта за руската икономика и руските граждани. Забележително е също, че продължава да изгражда портфейл от чуждестранни ценни книжа на неправителствени емитенти. В края на 2019 г. такива ценни книжа са за 34,7 милиарда долара, а година по-късно - вече 45,9 милиарда долара. В рублево изражение това е почти 3,4 трилиона рубли. В предишната статия посочих стойността на ценните книжа на руските емитенти в портфейла на Банката на Русия (дадена в Годишния отчет) - 1027 милиарда рубли. Банката на Русия е инвестирала над 3 пъти повече средства в ценни книжа на неизвестни недържавни чуждестранни емитенти в Русия, отколкото в ценни книжа с руски произход.

Най-интересното е, че Банката на Русия пази в тайна що за документи са това. Може би акции на “Гугъл” и “Майкрософт”, които водят истинска война срещу Русия? Защо понякога в годишния отчет се дават някакви показатели в копейки, докато Банката на Русия мълчи като партизанин за неправителствени чуждестранни ценни книжа на стойност милиарди долари? Кой ще отговори на този въпрос? Сметната палата, прокуратурата, "независими одитори"? Или може би ФСБ и СВР?

Интересна е картината с международните резерви, разбити по основни валути. Ако разглеждаме златото като валута, тогава делът му показва рекорден ръст през годината: от 19,5% на 23,3%. И това, ние отбелязваме, въпреки че от 1 април 2020 г. Банката на Русия, противно на всякаква логика (и националните интереси на Русия), спря да купува благородния метал. И по-късно дори проведе малки продажби на метал от резервите. Поради ръста в цената на метала, увеличението на златните резерви възлиза на 26,7 млрд. долара. Между другото, до края на 2020 г. приходите от лихви и доходите от преоценката на ценни книжа върху валутните резерви възлизат на само 2,7 млрд. долара. Увеличението на активите поради поскъпването на цените на златото десетократно надвишава лихвения доход по валутните резерви!

Цитираните цифри за увеличаването на дела на златото за пореден път подчертават престъпната политика на Банката на Русия, която спря да купува злато и принуди златотърсачите в страната да изпратят благородния метал на лондонския пазар.

Що се отнася до основните валути, те намаляват дела си през годината (%): евро - от 30,8 на 29,2; Щатски долар - от 24,5 до 21,2, британска лира - от 6,5 до 6,3. Единствената валута, която увеличава своя дял, е китайският юан, от 12,3 на 12,8.

Нека обърнем внимание и на географската структура на международните резерви на страната. Радващо е, че първата позиция е заета от златото, което е изцяло разположено на територията на Русия. Делът му се е увеличил през годината от 19,5% на 23,3%. Страните, които някога са заемали основните позиции в структурата на международните резерви, постепенно намаляват своя дял. През годината делът на следните държави намалява (%): Япония - от 13,2 на 12,7; Германия - от 11,0 до 10,8; Франция - от 12,4 до 10,2; САЩ - от 7,9 до 6,8; Великобритания - от 6.8 до 4.4. Само две държави са увеличили своя дял. На първо място, това е Китай - от 13,8 до 14,2%. И в края на 2019 г. и в края на 2020 г. Китай вече заема първия ред в списъка с чужди държави. Другата държава е Австрия, която увеличи дела си от 1,6 на 2,3%.

Разбира се, би било правилно, ако Русия беше не само първата в географското разпределение на резервите, но и че тя да имаше абсолютна надмощие. Позволете ми да ви напомня, че в международните резерви на повечето западноевропейски държави и САЩ златото представлява половината или дори повече от половината. Вярно е, че не всички държави разполагат със златни резерви изцяло на своя територия (например Германия държи значителна част от златото във Великобритания и САЩ). Слава Богу, че Русия има цялото си резервно злато в момента на собствена територия.

Банката на Русия обича да взема примери отвън. Така на уебсайта на Банката на Русия намираме информация, че делът на златото в международните резерви в началото на 2020 г. е (%): САЩ - 76,9; Германия - 73,6; Холандия - 69,2; Италия - 68,4; Франция - 63,1. Защо имаме само 23,3% от резервите си в злато и се намира в страната? В края на краищата ние сме държава, която се нарежда на второ или трето място в добива на благородни метали. Трябва да влиза в резервите на държавата, а не да ходи в Лондон, както беше миналата година. Уви, тази антируска политика продължава и тази година. Банката на Русия продължава да бойкотира златото, добито в страната.

Послепис: Ще допълня картината, изготвена въз основа на данните от Годишния отчет на Банката на Русия, с последната информация, взета от уебсайта на Централната банка на Русия. В началото на май тази година международните резерви възлизат на 590,5 млрд. долара, включително чуждестранна валута - 459,6 млрд. долара. Както виждате, от началото на годината общата стойност на международните резерви е нараснала с 2,5 млрд. Долара, докато валутната част от резервите е нараснала с 8,7 млрд. долара, докато златната част е паднала с 6,2 млрд. долара. Предполагам, че и тази година растежът на резервите (особено валутните резерви) ще изпревари динамиката на руската икономика .

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели