/Поглед.инфо/ В сряда, 13 март, беше публикувано интервю на руския президент Владимир Путин с журналиста Дмитрий Киселев . По-голямата част от разговора се оказа посветена на социално-икономическата ситуация в страната ни.

Агенция Regnum подчерта 5 ключови изявления на държавния глава по темата и помоли експертите да коментират как и с какви средства ще бъдат постигнати целите, набелязани от Путин.

Параметри на растежа

Днес икономиката на страната показва стабилен растеж. Русия е сред петте най-големи икономики в света по отношение на паритета на покупателната способност (ППС). А в обозримо бъдеще може да се изкачи още по-високо - до четвърто място.

Паритетът на покупателната способност е много важен показател. Това е обемът, размерът на икономиката “, каза Владимир Путин. „Това означава, че държавата чрез данъчната система на всички нива получава средства за решаване на стратегически проблеми .

В бъдеще обаче националната икономика ще трябва да стане още по-ефективна, модерна и иновативна.

Доколко ще могат да се реализират амбициозните планове, изказани от държавния глава?

Много ще зависи от темпа на икономически растеж, който през втората половина на шестгодишния планов хоризонт до 2030 г. трябва да достигне ниво от 3% или повече. Това каза пред IA Regnum водещият експерт на Центъра за политически технологии, икономистът Никита Масленников .

Той предполага, че за такъв темп на растеж инвестициите трябва да се увеличават с около 4-5% годишно. Това ще създаде приходна база, която може да се изразходва за задоволяване на социални и икономически нужди чрез държавните разходи.

Също така, отбелязва Масленников, е необходимо да се увеличи производителността на труда.

Трябва да достигнем златното макроикономическо съотношение, където темпове на растеж от 3% и повече се осигуряват от поне 4–5% от инвестициите “, каза експертът, като добави, че това ще осигури изпълнението на социалните и отбранителните разходи.

Разходи за отбрана

Днес разходите за отбрана възлизат на 6,8% от БВП, което не е критичен показател. В същото време, „ разходите за отбрана ускоряват икономиката, те я правят по-енергична “.

Не може обаче да се говори, че тези разходи са неконтролирани и насочени към военна продукция. Путин специално отбеляза необходимостта да се гарантира, че от всяка рубла, инвестирана в отбранителната индустрия, Русия получава максимална възвращаемост.

В днешната геополитическа ситуация, когато трябва да разчитаме на собствените си сили и защита, военните разходи могат дори да бъдат увеличени, каза в коментар Пьотр Арефиев , доцент от катедрата по макроикономика на Финансовия университет към правителството на Руската федерация пред ИА Регнум .

Тогава, когато ситуацията се нормализира, разбира се, 7% от БВП са много. Но не сега “, каза Арефиев.

Отбранителната способност на държавата, според него, трябва да бъде приоритет, когато Западът тества Русия за мощ и устойчивост.

Производителност на труда

В условията на недостиг на работна ръка, страната има само един начин за ефективно развитие – повишаване на производителността на труда. За да направите това, е необходимо да се увеличи плътността на роботизацията на производството и да се обучат подходящи специалисти за работа с новата техника и оборудване.

Ние сме определили цели зони за това, включително инженерно обучение “, отбелязва президентът на страната. — Вероятно сте забелязали: вече стартирахме 30 модерни инженерни училища в цялата страна. Тази година пускаме още 20 - ще бъдат 50. И планираме още 50 през следващите години.“

През последните 30 години ситуацията с производителността на труда в Русия не се развива по най-добрия начин, обяснява икономистът и водещ изследовател в Московския държавен университет Андрей Колганов в интервю за агенция Regnum .

По думите му по този показател ние изоставаме от нивото на Европейския съюз около два пъти, а по съотношение към капитала - четири пъти.

Не можем без промяна и пренастройка на икономическия модел. Необходимо е новият модел да позволи увеличаване на инвестициите, актуализиране на основния капитал и повишаване на технологичното му ниво чрез производствени иновации “, отбелязва експертът.

Големите проекти

В близко бъдеще държавата ще трябва да реализира редица глобални проекти. По-специално, за изграждане на нова магистрала Джубга-Сочи до 2030 г., чието изграждане може да струва 1,5 трилиона рубли. Този път е необходим на местните жители и туристите, идващи в района.

На първо място интересите на хората, но и на икономиката. Развитието на териториите в южната част на страната е много важно “, отбеляза президентът.

И ако разходите за инфраструктура бъдат преразгледани, това ще бъде само нагоре.

Има едно противоречие по въпроса за развитието на инфраструктурата: в дългосрочен план създаденото национално богатство ще остане у нас за дълго време, но в краткосрочен план сме изправени пред факта, че гражданите на други държави са до голяма степен заети в такива строителни проекти - „ и съответно финансовите потоци до голяма степен ще напуснат страните“, разказва Пьотр Арефиев.

Необходимо е да се поддържа социална политика, за да няма социален взрив и да се поддържа отбранителната способност на страната. Що се отнася до инфраструктурните проекти, те по принцип могат да бъдат отложени “, смята икономистът.

Справедливи данъци

Нов елемент в изпълнението на руския бюджет трябва да бъде по-справедливото разпределение на данъчната тежест. За да се постигне това, се планира да се въведе прогресивна данъчна скала за богатите граждани и корпорации.

Данъчната система трябва да се коригира така, че да бъде по-справедлива и да допринася преди всичко за решаването на социални проблеми, отбелязва лидерът на страната.

Планираме да намалим данъчната тежест, например за многодетните семейства, и да предприемем редица други стъпки в тази посока. Струва ми се, че обществото ще възприеме това абсолютно нормално “, каза Путин.

В същото време парите за решаване на социални проблеми „ все пак трябва да се отделят в по-голяма степен от корпорациите, юридическите и физическите лица, които печелят повече “.

Въпросът за реформиране на данъчната система отдавна е назрял, каза финансовият анализатор, кандидатът на икономическите науки Михаил Беляев в коментар за агенция Regnum .

В същото време някои елементи от новия подход към данъчното облагане вече са въведени през 2021 г. Хората, които печелят до пет милиона рубли годишно, плащат данъчна ставка от 13%. А тези, които печелят повече - в размер на 15%. Беляев напомня: 15% се начисляват не върху целите 5 милиона, а върху сумата, надвишаваща това ниво.

В същото време, отбелязва експертът, това е единствената промяна, която е приложена по отношение на въвеждането на „данък върху богатите“.

По отношение на данъчното регулиране ще бъде по-изгодно да се увеличат ставките за високоплатените сегменти от населението, за да се избегнат загуби на доходи и да се стимулира икономиката от по-пълния бюджет“, каза Беляев.

Превод: ЕС