/Поглед.инфо/ Говорейки на Световния руски народен събор, Владимир Путин формулира няколко положения, които са важни за разбирането на образа и мисията на Русия.

Може да се спори колко ни е необходима твърдо структурирана държавна идеология, за която фигури и публицисти от различни страни са говорили много (ще има безкрайни и безплодни дебати за комунизъм, монархия, демокрация), но във всеки случай президентът заложи положени и обосновани крайъгълните камъни на една необходима и обединяваща национална идея, начертани са най-важните граници между понятията „ние“ и „те“, разкриват се най-важните значения на възгледа за миналото, настоящето и бъдещето на Русия, изковани в огънят на украинския конфликт и затова звучащи изключително свежи и нови. Тази реч със сигурност ще остане в историята - отбелязвайки нови етапи и стълбове във формирането на руската държавност, която пое тежко изпитание през първата четвърт на XXI век.

Първото и най-важно нещо, което Путин каза, беше приемствеността на руската национална, държавна, цивилизационна и културна традиция. Русия и Руският свят не свършват с територията на Руската федерация. Това е отворено цивилизационно пространство, което има други мисловни и времеви ограничения.

Руският свят са всички поколения на нашите предци и нашите потомци, които ще живеят след нас. Руският свят е Древна Рус, Московското царство, Руската империя, Съветският съюз, това е съвременна Русия, която се връща, укрепва и увеличава своя суверенитет като световна сила. Руският свят обединява всички, които изпитват духовна връзка с нашата родина, които се смятат за носители на руския език, история и култура, независимо дори от тяхната национална или религиозна принадлежност“, каза президентът.

Тези образи ми напомниха известните думи на великия княз на Владимир и Москва, един от събирачите на руски земи, Василий Трети: „Наша е не само земята, която сега е наша, но и тази, която е била на нашите предци .”

Говорейки за приемствеността на руската традиция, значението на историята, предаването на културния код, умножаването на опита на живите поколения с опита на техните предци, Путин решително разграничава Русия от западната консуматорска цивилизация, която проповядва точно обратното - метод на безсъзнание, отхвърляне на историческия опит, ревизия на всички стари концепции и норми, чак до биологичната природа на човека.

Верността към историята е едно от най-важните средства срещу обезчовечаването. Неведнъж са се опитвали да ни убедят и с по-голям или по-малък успех да отхвърлим миналото. Петър Велики се шегува, че просветата на нашите предци не е проникнала по-далеч от Полша. Болшевиките се опитват да изтрият от паметта постиженията и победите на Руската империя. Дори самата концепция за „родина“ беше забранена през 20-те години на миналия век и едва Великата отечествена война сложи край на тази лудост. И като се започне от 60-те години на миналия век и след това в пълна наслада от ерата на Перестройката и победилия капитализъм, ние започнахме да „преосмисляме“ целия съветски период, събуждайки се в един ужасен час в страна с непредсказуемо минало.

Всъщност това беше най-ефективният метод на нашия враг за вътрешно отслабване на Русия. И сега, искам да вярвам, ние сме готови да обуздаем хитростта на врага. Руската история, с всичките й светли, тъмни и противоречиви страници, е нашата духовна родина, времето на нашите бащи и ние трябва да не я съдим, а да я помним, не да я оспорваме, а да я обичаме, а не да я променяме и прекрояваме според всяка политическа мода, а да се учим на базата на безценния опит.

Втората е принципно новата теза на Путин – за националноосвободителния характер на нашата борба.

В края на XX и началото на XXI век се опитаха да ни наложат концепцията за глобализацията, края на историята, което всъщност означаваше живот под диктовката на САЩ и властта на международните финансови елити и корпорации . Докъде води подобна власт, виждаме от примера на днешна Европа, където огромното мнозинство държави са загубили суверенитета си и не са в състояние да защитят дори частните си икономически интереси.

От гледна точка на световния пазар и разделение на труда според американския сценарий Русия беше обречена на още по-плачевна съдба - до разпадането на страната и пълното разграбване на нейните богатства. Те не се срамуваха от това и продължават свободно да говорят открито за това, че Сибир „несправедливо“ ни принадлежи, Арктика „несправедливо“ ни принадлежи и Кавказ „несправедливо“ ни принадлежи. Нашите врагове мечтаеха с хитрост и пари да прокарат тези тези, да ги внедрят в съзнанието на елита, вярвайки, че народът няма да забележи подмяната, че ще „мълчи“. Но ние се разбунтувахме за многообразието на света, за правото да останем себе си, в името на укрепването и развитието на страната и държавата в наши интереси и според нашите разбирания.

Нашата битка за суверенитет, за справедливост. Носи без никакво преувеличение националноосвободителен характер, защото ние защитаваме сигурността и благосъстоянието на нашия народ, най-висшето историческо право да бъдем Русия - силна, независима сила, държава-цивилизация, заяви президентът.

Националният суверенитет – и това е третата най-важна теза на Путин – е неразривно свързан със свободата. Но не с фалшивата независимост на отчуждените една от друга социални единици, която твърди Западът, а с истинската свобода на обществото и държавата, езика и културата, без която не може да има лична свобода за всеки от нас. В слабата и подчинена държава няма свободни хора, това е простото правило на човешкото съжителство. И днес, на полетата на Новоросия, ние се борим именно за продължаващата руска история, самоопределение и свобода.

Какво означава суверенитетът за нашата държава, за всяко семейство, за всеки човек? Какъв е неговият смисъл, стойност, истинско съдържание? , пита Путин. И веднага отговаря на въпроса: „Това е преди всичко свободата. Свобода за Русия и за нашия народ, а следователно и за всеки от нас. Защото в нашата традиция човек не може да се чувства свободен, ако не са свободни неговите близки, децата, отечеството му. Това е този вид истинска свобода, която сега защитават нашите момчета, нашите мъже, войници и офицери, дъщери на Отечеството.

Верността към корените, единството в освободителната борба и свободата на народа са смислообразуващите стълбове, които позволяват на Русия уверено да гледа в бъдещето.

Това е другата руска триада: Вярност, Единство, Свобода.

Превод: В. Сергеев

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.