/Поглед.инфо/ Търговията с врага, използвайки неговата валута, е игра на загуба

Малко след началото на СВO в Украйна и санкционната война на колективния Запад срещу Русия, икономическите служби на Руската федерация (Федерална митническа служба, Банка на Русия, Росстат) спряха да предоставят оперативна (ежемесечна) статистика за външната търговия (обща стойност на износа и вноса, структура на търговията по държави) и основни продуктови групи). Но някои идеи за процесите, протичащи в сферата на външната търговия на Русия, могат да се научат от митническата статистика на страните, които са търговски партньори на страната ни.

На първо място, за тези, които са включени в списъка на неприятелските страни, съставен от правителството на Руската федерация. Първоначално 48 държави и юрисдикции се появиха в списъка през март. Днес - 49. През миналата 2021 г. търговията с неприятелски държави представляваше 54,2% от външнотърговския оборот на Русия, износът - 55,8%; за внос - 51.4%.

Повече от половината от нея се състои от 27 страни членки на Европейския съюз.Преди началото на санкционната война ЕС беше основният търговски партньор на Русия. През 2021 г. той съставлява 36% от общия външнотърговски оборот на Руската федерация: 38,3% от руския износ и 32% от вноса.

Лесно е да се прецени, че миналата година две трети от цялата търговия между Русия и онези страни, които днес са включени в списъка на неприятелските страни, точно 2/3, се падат на Европейския съюз. Други страни от този списък миналата година заеха доста скромно място във външнотърговския оборот на Русия (%): САЩ - 4,4; Южна Корея - 3,8; Великобритания - 3,4 и т.н.

Ето защо е съвсем логично именно на Европейския съюз да бъде отредена основна роля в санкционната война на колективния Запад срещу Русия. Лидерите в търговията с Русия в рамките на ЕС миналата година са Германия (7,3% от руския външнотърговски оборот), Холандия (5,9%) и Италия (4,0%).

Сред отделните страни, разбира се, Китай беше основният партньор на Русия. Миналата година делът му е бил 17,9% от външнотърговския оборот на Русия. Общата търговия на Русия с ЕС обаче е два пъти по-голяма от търговията с Китай.

От самото начало на санкционната война Брюксел е поел курс на ограничаване както на износа си за Русия, така и на вноса си от Русия. Пакетите от санкции се приемаха един след друг. Последният, седмият, беше одобрен през юли. Какъв е резултатът? С ограниченията върху вноса от Русия ЕС направи точно обратното.

Доставките на стоки, предимно енергоносители, от „страната-агресор” започнаха да растат в стойностно изражение. Но с доставките на европейски стоки за Русия успехът е очевиден. В края на март европейската статистика отчете, че износът на ЕС за страната ни е намалял с 51,3% спрямо същия месец на 2021 г., до 3,9 милиарда евро, докато руският износ за ЕС, напротив, се е увеличил 2,1 пъти, до 23.8 милиарда евро. Оформи се гигантска „ножица“, което за Русия означава рязко увеличение на търговския профицит с ЕС, а за ЕС – също така огромен търговски дефицит.

Тенденцията продължава и през април, май, юни:

Търговия между Русия и Европейския съюз, милиарди евро

 

Износ от Русия за ЕС

Внос от ЕС за РФ

Търговски баланс Русия-ЕС

Първата половина на 2021 г

67.3

42.8

+24,5

Първата половина на 2022 г

120.4

29.8

+90,6

Промяна на годишна база, %

+ 78,9

- 30.4

+269.8

юни 2021 г

 12.5

7.5

+5,0

юни 2022 г

18.6

4.6

+14,0

Промяна на годишна база, %

+ 48,8

- 38,7

+180


Таблицата показва, че Брюксел успя да намали доставките на стоки за Русия с 13 милиарда евро, или над 30 процента (на годишна база) през първата половина на годината. И темпът на спад през юни е по-висок от средния темп на спад за полугодието.

Но увеличението на вноса от Русия през първата половина на годината за Брюксел беше обезкуражаващо. На годишна база той възлиза на 53,1 млрд. евро (почти 1,8 пъти). Ръстът през юни е малко под средния темп на растеж за цялото шестмесечие. Търговският дефицит на ЕС с Русия се е увеличил рязко от 24,5 милиарда евро през първата половина на миналата година до 90,6 милиарда евро през първата половина на тази година. Ръст от 3,7 пъти!

Дисбалансът на търговията на Русия с Европейския съюз през първата половина на 2022 г. достигна чудовищни размери. През първата половина на миналата година превишението на руския износ над вноса е 1,57 пъти. През първата половина на тази година той вече е четирикратен. Не мога да намеря пример в историята на Руската федерация, когато дисбалансите във външната търговия с която и да е страна са достигнали такива размери.

Общият търговски излишък на Русия през първата половина на годината, според Руската централна банка, достигна $158,4 млрд. Оказва се, че приблизително 58% от общия външнотърговски излишък на Русия през първата половина на годината се отчита от търговския излишък с ЕС.

От моя гледна точка назрява много опасна ситуация. Търговският излишък на Русия с Европа, равен на 90,6 милиарда евро, означава, че последната е получила заем от Русия за посочената сума. Тя плащаше природен газ, петрол и петролни продукти, въглища и много други неща, доставени от Русия с опаковките на бонбони, наречени "евро".

И няма да погасява задълженията си. Това отчасти се проявява във факта, че не позволява на Русия да купува европейски стоки за тези опаковки от бонбони. И в даден момент може просто, образно казано, да „изгори опаковките“, които ни дава.

Дисбалансите в търговията на Русия с ЕС вероятно ще продължат през втората половина на годината. Разбира се, ръстът на стойността на руския износ може да спре. Първо, цените на енергията се очаква да се стабилизират до есента. Второ, ЕС бавно, но сигурно ще намали физическите обеми на вноса на енергия от Руската федерация. В същото време Европа ще продължи политиката си за намаляване на доставките на стоки за Русия.

За юли Евростат все още не дава данни за търговията на ЕС с Русия. Но Федералната статистическа служба на Германия на 22 август публикува данни за юли. От тях следва, че основният ни европейски търговски партньор Германия през миналия месец допълнително е намалила доставките за Русия, достигайки до 1 млрд. евро. През юли миналата година тази цифра беше 2,4 милиарда евро. Ако в началото на февруари тази година Русия беше на 5-то място по отношение на износа на Германия извън ЕС, то през юли тя се върна на 12-о място.

Преди началото на санкционната война износът на ЕС за Русия беше доминиран от стоки от групата Машини, оборудване, превозни средства. В някои години тази стокова група представляваше до 50% от целия европейски износ за Русия. Започналото в края на февруари ограничаване на европейския износ се отрази на първо място именно на тази стокова група. „Колективният Запад“ познава ахилесовата пета на Русия – силната зависимост от инвестиционни стоки и високи технологии – от металообработващи машини до микрочипове.

Що се отнася до Вашингтон, възможностите му да окаже натиск върху Русия чрез намаляване на собствения си износ отдавна са изчерпани. В края на април целият американски износ за страната ни се сви до $89 млн. Днес той е близо до абсолютната нула. Между другото, Лондон също постигна голям успех в ограничаването на износа. През периода февруари - юни британският износ за Русия е намалял със 70% спрямо същия период на миналата година (износът на машини и транспортно оборудване - с 91,3%).

Вашингтон, като организатор на санкционната война, ревностно гарантира, че всички страни от колективния Запад и страни от други части на света участват в ограничаването на износа за Русия. Например Южна Корея, която е включена в списъка на неприятелските страни. Още през февруари тя намали доставките си за Русия с 40,5% (на годишна база, т.е. спрямо февруари 2021 г.). А ето и цифрите за по-нататъшно намаляване на южнокорейския износ (%): март - 56; април - 71; Май - 60. Вносът в Русия от Южна Корея през трите пролетни месеца е намалял с 62% в сравнение с пролетта на миналата година.

Вашингтон ревниво следи тези страни, които не са включени в нашия списък с неприятелски държави. Първият е, разбира се, Китай. През март китайските доставки за Русия на годишна база са намалели със 7,6%, през април - с 40,0%, през май - с 8,6%, а през юни - 17,0%. Както можете да видите, тук "съюзникът" не беше много надежден. Китайските компании, доставяли стоки на Русия, се страхуват от вторични санкции от страна на САЩ. За тях американският пазар е много по-важен от руския.

Руските медии съобщават, че руският внос изглежда е нараснал през юли както на месечна, така и на годишна база. Най-вероятно това е вярно. Основното увеличение през юли е на Източна Азия. И накрая, увеличение беше регистрирано при китайските доставки за Русия (с 22% на годишна база). Вносът от Малайзия се е удвоил през юли, докато този от Тайланд, Виетнам и Тайван е нараснал с 20-30%. Има лека положителна тенденция дори при Япония и Южна Корея. Не бива обаче да се бърза със заключението, че е настъпил повратен момент във войната със санкциите. Говорим за постигнат ръст за сметка на потребителските стоки. За инвестиционните и високотехнологичните стоки режимът на санкции остава много строг.

В заключение бих искал да се върна към проблема с небалансираната външна търговия на Русия. По-горе показах, че в търговията с Европа този дисбаланс е достигнал фантасмагорични размери. В добрия смисъл трябваше да спрем да търгуваме с Европа и други страни от списъка на недружелюбните още в края на февруари - началото на март, когато те обявиха, че Русия е „държава-агресор“. Всъщност те ни обявиха война и потвърдиха с практически действия, че водят тази война с нас (необявена по каноните на международното право).

Би било правилно да се затвори крана на газопровода, който доставя природен газ за Европа и да се постави ултиматум на Брюксел и други европейски столици. Трябва да се помни, че руският износ е най-мощното оръжие, което понякога може да бъде по-убедително от артилерията и танковете.

И ако търгуваме с тези, които ни наричат врагове, то трябва да сме наясно, че това е търговия с врага. Има правила за извършване на такава търговия. Основното е, че трябва да бъде балансирано, изключвайки и най-малката възможност за кредитиране на врага.

Най-лесният начин да се приложи такова правило е да се прехвърли търговията с врага (в случая Европейския съюз) на бартерна или клирингова основа. И още по-добре - да прехвърлите изчисленията за текущата търговия от евро в руски рубли. Търговията с враг, използвайки тяхната валута, е игра на загуба. Недопустимо е.

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели