/Поглед.инфо/ Специалната руска военна операция в една от страните от Източна Европа вещае тектонични промени в евразийския геополитически пейзаж. Днес съвременната система на международни отношения се преустройва в съответствие с новите геополитически и геоикономически реалности на света. Следователно повечето страни от световната общност ще бъдат принудени да коригират или оптимизират своята външна политика, както и външноикономическата си дейност.

Няма съмнение, че Русия на сегашния етап от своето развитие също ще коригира своята външна политика, като насочи дейността си максимално към глобалния Изток. Според мен началото на Втората студена война в отношенията между колективния Запад и колективния Незапад като цяло ще се отрази негативно както на геоикономическите, така и на геополитическите, геокултурните процеси в света – и този период може да продължи няколко десетилетия. В тази ситуация най-бързо ще минимизират негативните последици онези страни, които ще успеят да се освободят от илюзиите за колективния Запад и да разработят нова прагматична политика спрямо глобалния Изток и глобалния Юг.

Конфронтацията между Русия и колективния Запад е борба на различни мирогледи и начини на живот. Тази борба се води както в онтологично измерение, така и на ниво идеология. Това е борба между либерализма с неговите неестествени псевдоценности и евразийството, което е нов хуманистичен мироглед, основан на колективната отговорност за съдбата на човечеството. Очевидно е, че Русия ще излезе победител в тази конфронтация, а колективният Запад няма да признае поражение. Следователно опосредстваната война на Запада срещу Русия може да продължи и в други региони на света. Западът е готов на много жертви за постигане на егоистични цели и осъзнаване на егоистичната си същност, включително и за разгръщане на трета световна война.

Съвременната история показва, че колективният Запад е убеден, че целият незападен свят – Азия, Африка и Латинска Америка – трябва да живее според правилата на играта, стандартите и мирогледа, наложени от Запада. Западните политици смятат, че именно страните от Европа (имайки предвид колективния Запад) са цъфтяща градина, а останалият свят е дива джунгла. Русия обаче не искаше да живее по правилата, които се опитваха да ѝ наложат.

Днес една обновена Русия се застъпва за равен диалог и сътрудничество между всички страни от международната общност, като се вземат предвид културното, религиозното и етническото многообразие, различните политически практики и различните нива на икономическо развитие. Според мен именно Русия днес е гарант за запазването на мира и стабилността в Евразия. И в опосредстваната война, която колективният Запад води срещу нея, успешно защитава своя суверенитет, правото си на свой – руски – начин на живот, правото на собствен път на развитие. Това стана възможно благодарение на факта, че руското ръководство успя да укрепи основите на политическата и икономическа стабилност, както и да осигури единство на руското общество.

Един от факторите за стабилността на Русия според мен е мирното съжителство и единство на православието и исляма – двете най-разпространени религии в Русия. Това съвместно съществуване стана възможно благодарение на общността и идентичността на много духовни ценности и подходи към живота в тези религии.

Еднаквите ценности от своя страна служат като своеобразен мост за диалог между религии и култури. Освен това ислямът, представен в Русия главно от ханафитския мазхаб, е важен компонент на евразийството, което от своя страна е идеологическата основа на руската стратегия за глобално цивилизационно развитие. Ето защо може да се каже с увереност, че православието и ислямът от ханафитското направление са неразделна част от евразийската идентичност. Районът на разпространение на ханафитския мадхаб е почти цялото евразийско пространство. А Русия винаги е била и е неразделна и активна част от мюсюлманския свят.

Русия, която има вековен положителен опит в диалога на религиите, е изградила оптимален модел на междурелигиозна и междукултурна хармония и взаимодействие. Русия би могла да използва този опит и при осъществяването на своята нова източна политика в регионите на света с мюсюлманско население.

В процеса на разработване и прилагане на новата източна политика на Русия в Евразия, особено по отношение на страните с мюсюлманско население, е необходимо да се използва икономическият, религиозният и културният потенциал на руските региони с мюсюлманско население - това са републиките от Кавказ и региона на Волга. Източният фактор ще позволи на Русия да възстанови икономиката си с минимални щети, да сведе до минимум отрицателното въздействие на западните икономически санкции, да издигне международната търговия в Евразия на качествено ново ниво и да укрепи позициите на Русия на пазарите на глобалния Изток. Религиозното и културно сходство, сходство и идентичност на повечето от традициите на народите от руския Кавказ, Поволожие и Централна Азия е добър културен ресурс, въз основа на който Русия може да изгради и реализира нова източна политика в Централна Азия .

Днес Централна Азия, без да иска, се превръща в основната арена на конфронтация между колективния Запад и колективния Незапад. Представители на Запада официално обявиха, че ще разрушат икономическите връзки между Централна Азия и Русия. Разбира се също, че това ще засегне както военнополитическите, така и културните връзки между Русия и страните от нашия регион.

Мисля обаче, че народите от Централна Азия не са забравили срамното бягство на силите на колективния Запад от Афганистан през септември 2021 г. САЩ и НАТО оставиха десетки хиляди афганистанци да бъдат разкъсани от религиозно мотивирани терористи, които им помогнаха да „изградят демокрация“ и да прокарат либералните ценности в средновековното афганистанско общество. След това в Централна Азия към обещанията на колективния Запад ще се отнасят, меко казано, с недоверие. Централна Азия трябва да разбере, че Западът винаги е гледал на страните от този регион като на разходен материал, използван в борбата срещу Русия и Китай.

За съжаление, в постсъветския период Русия, увлечена от идеите на западничеството във външната политика, леко се дистанцира от Централна Азия. Ето защо днес обновената Русия ще трябва да възроди забравените платформи и формати на сътрудничество със страните от Централна Азия и упорито да коригира грешните изчисления, направени през последните десетилетия. Нашите партньори трябва да създадат условия за развитие на преките икономически и търговски връзки между руските региони и страните от Централна Азия.

Руската федерация, като един от гравитационните центрове на световната политика и икономика, в настоящата ситуация трябва бързо да преструктурира своята външна политика и външноикономическа дейност както на юг, така и на изток, особено със страни с мюсюлманско население.

Необходимо е да се увеличи присъствието на руски капитал и инвестиции в страните от глобалния Юг и глобалния Изток, които днес формират гръбнака на колективния Незапад. Това ще им позволи да укрепят своя политически и икономически имунитет и да минимизират негативното влияние на световната икономическа криза, възникнала поради дългосрочните икономически санкции, наложени от колективния Запад срещу Русия и нейните партньори.

Както показва историята, Русия винаги е била силна в евразийското пространство, когато е имала силни позиции в Централна Азия.

Превод: В. Сергеев

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com