/Поглед.инфо/ Русия иска да създаде зърнена борса на БРИКС. Последствията ще бъдат усетени от целия свят

Русия може да направи стратегическа стъпка, като инициира създаването на зърнена борса в рамките на БРИКС . Ако проектът бъде реализиран, резонансът на световния селскостопански пазар ще бъде сериозен, счита китайският South China Morning Post (SCMP, Хонконг).

Тази инициатива демонстрира желанието на Русия да промени съществуващата система за ценообразуване на зърното , където влиянието на Запада преобладава, и може да се превърне в още едно предизвикателство за господството на долара като основна търговска валута в света, се казва в материала (превод ИноСМИ).

Важно е да се отбележи, че въпреки трудната политическа ситуация, свързана с конфликта в Украйна и санкциите от страна на Запада, Русия остава един от основните участници на световния селскостопански пазар.

По данни на статистиката, тя контролира почти една четвърт от световното производство на зърно. Миналата година Русия е изнесла селскостопански продукти на стойност над 43,5 милиарда долара. Тази година се планира обемът на износа на зърно да се увеличи до 65 милиона тона .

Тази нова инициатива може да доведе до промени в глобалната икономика, предизвиквайки реакции от страна на ключови международни участници на пазара. Създаването на зърнената борса на БРИКС открива нови перспективи за развитие на селскостопанския сектор не само в Русия, но и в другите страни - членки на групата.

Миналата година страните от БРИКС представляват около 42% от световното производство на зърно, възлизащо на почти 1,2 милиарда тона. Данните на руското министерство на земеделието показват значително влияние на този блок върху световния пазар на зърно.

В светлината на увеличаването на производството и потреблението на зърно в страните от БРИКС и новите членове на групата като Саудитска Арабия, Египет, Обединените арабски емирства, Иран и Етиопия, прогнозното производство на зърно тази година е повече от 1,24 милиарда тона, докато потреблението се оценява на 1,23 милиарда тона.

Но какво ще стане, ако всички тези страни се съберат, за да създадат универсална зърнена борса? Това обединение ще доведе до формирането на мощен съюз на най-големите купувачи и износители на зърно в света , което може да промени динамиката на световния пазар на зърно. Подобен ход ще улесни по-ефективната търговия, ще стабилизира цените и ще установи общи стандарти за качеството на зърнените култури.

В крайна сметка създаването на зърнена борса на страните от БРИКС и техните партньори може да доведе до формирането на нови стратегии за устойчиво развитие на зърнения сектор и повишаване на продоволствената сигурност на световно ниво.

Важен фактор за разглеждане са и възможните последици за Запада. Създаването на зърнената борса на БРИКС може да се превърне в ключов момент в геоикономическата сфера , укрепвайки позицията на Русия като един от най-големите доставчици на зърно и торове за страните от организацията.

Това може да засегне не само икономиката и търговията, но и цялостната политическа среда. Важно е да се анализират дългосрочните последици от тези действия и да се подготвят за възможни предизвикателства, които могат да възникнат в резултат на промени в разпределението на властта и влиянието в глобалната икономика.

Много страни от БРИКС имат значителни ресурси - нефт, желязна руда, соя, захар, торове, кафе и маслодайни семена. Тези страни играят важна роля на световния пазар на селскостопански продукти и суровини.

Създаването на зърнена борса ще помогне за намаляване на несигурността на пазара на храни и световните вериги за доставки. Този подход ще позволи на участниците в асоциацията да осигурят стабилен поток от зърно, поддържайки надеждността на доставките дори при възможни кризи в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Превод: ЕС