/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков - доклад в организираната от КМГ и Поглед.инфо дискусия: "Да създадем заедно качествено развитие на инициатива "Един пояс, един път"" на тема: Осем предложения - осем рецепти за лекуване на световните недъзи

/ВИДЕО/

Неотдавна отмина Третият форум, посветен на инициативата "Един пояс, Един път", на който присъстваха представители от почти целия свят - става въпрос за хора от 140 държави и 30 международни организации, които участваха в събитието. Показателно за сериозността и глобалната тежест на инициативата "Един пояс, Един път" е това, че той е основен фактор за глобална взаимосвързаност и насърчаване не само на търговията и бизнеса, но покрай тях и на международния мир. С голямата си представителност, форумът се превърна в най-влиятелната международна платформа за многостранна дипломация, глобално развитие и управление.

Особено интересно беше изказването на китайския лидер Си Дзинпин, което би трябвало да се слуша внимателно от нас европейците, както защото отразява новите международни и геоикономически реалности, така и защото дава осем предложения за модернизацията на всички държави.

Забележете, тук не става въпрос за модернизацията само на група от държави и за политики на изключителност, каквито виждаме при други велики сили. Нито пък става въпрос за налагане на някакъв специфично китайски идеологически модел върху други държави и системи. Китай за пореден път показа, че дава добри и работещи рецепти, но не поучава.

Както се каза на форума, посланията, които бяха чути там, дават обещанието за едно ново пътешествие към ново "златно десетилетие". Според различни експерти следващите ходове на Китай ще са фокусирани не само върху запазване на нивото на инвестиции по линия на "Един пояс, Един път", но и за диверсификация на средствата чрез насърчаване и привличане на повече частни капитали, както от самата Китайска народна република, така и от чужбина.

Това ще доведе неминуемо до още по-голяма интернационализация на глобалния проект "Един пояс, Един път", а също, разбира се, и до промяна на геоикономическата и геополитическата ситуации, намалявайки рисковете и насърчавайки най-разнообразни икономически проекти, които засилват човешкото и държавно развитие и премахват бариерите, спънките и не на последно място, геополитическото противопоставяне, там където това е възможно...

Гледайте целия доклад във видеото.