/Поглед.инфо/ Н. Пр. д-р Желко Йович - посланик на Република Сърбия в България, в предаване със Зорница Илиева за отношенията между двете страни, за тяхната переспектива, за проблемите на Балканите и за търсенето на общи пътища за тяхното решаване.

/Поглед.инфо/ - Състояние на двустранните отношения Сърбия/България и възможности за възходящо развитие.

- Как се оценяват в Белград становищата на редица български и западни наблюдатели за влиятелната роля на Сърбия върху политиката на РСМакедония?

- Път за изход от натиска за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово.

/ВИДЕО/