/Поглед.инфо/ Разговор на Симеон Миланов с доц. Валентин Вацев:
- Ще направи ли атентатът в Москва невъзможни "договорняците"?
- Ще бъде ли запушена заради атентата устата на "партията на позорния
мир" в Русия?
- Как се изменя руският елит заради войната и терористичните действия?

- Има ли Русия имигрантски проблем и как политиката на отворени врати
с Централна Азия е съвместима с консервативните идеологеми на Кремъл?
- Защо Европа, България, САЩ и Русия приемат безконтролно огромни
количества мигранти?
- Кой има интерес от масовата имиграция към Европа и Русия?
- Как интересите на едрия капитал влизат в противоречие с националните?
- Може ли да има успешен капитализъм в културно православни държави?
- Отговаря ли марксизмът като антитеза на капитализма на съвременните
условия и фактори в източноевропейските държави?
- Каква е ролята на старообрядците в Октомврийската революция и
установяването на болшевиките на власт?

/ВИДЕО/